Põllumajanduskeskkonna uuringud

2016. aasta

4. veebruar 2016 Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonnamõjuga meetmete ekspertgrupi sissejuhatav koosolek, Saku

17. veebruar 2016 Agri Partner OÜ teabepäev „Tagasi juurte juurde“

19. aprill 2016 rahvusvaheline konverents European Geosciences Union General Assembly 2016, Viin

5. mai 2016 Maaülikooli Mahekeskuse seminar "Elukeskkonna ja toidu kvaliteet", Tartu

2. juuni 2016 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni IX istung, Tallinn

7-8. juuni 2016 Good practice - Preparing the assessment of High Nature Value Farming in Rural Development Programmes 2014-2020 Practises and Solutions, Bonn

2. juuli 2016 Eesti Rohumaade Ühingu põllupäev Kuusiku katsekeskuses, Raplamaa

25. august 2016 infoseminar Maaeluministeeriumi võõrustatavale Türgi Põllumajandusministeeriumi delegatsioonile, Tartu

8 - 9 september 2016 European seminar on Agri-environment-climate measures (AECM), Pariis

22. november 2016 veekaitse teabepäev, Türi

5. detsember 2016 VII Mullapäev, Tartu

 

KSM algkoolitused 2016 Päevakava      

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)