Põllumajanduskeskkonna uuringud

2016. aasta

04.02.2016 Eesti maaelu arengukava keskkonnamõjuga meetmete ekspertgrupi sissejuhatav koosolek, Sakus 

17.02.2016 Agri Partner OÜ teabepäev "Tagasi juurte juurde"

19.04.2016 Rahvusvaheline konverents European Geosciences Union General Assembly 2016, Austrias Viinis

05.05.2016 Eesti Maaülikooli mahekeskuse seminar "Elukeskkonna ja toidu kvaliteet", Tartus

02.06.2016 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni IX istung, Tallinnas

07.-08.06.2016 Good practice - Preparing the assessment of High Nature Value Farming in Rural Development Programmes 2014-2020 Practises and Solutions, Saksamaal Bonnis

02.07.2016 Eesti Rohumaade Ühingu põllupäev Kuusiku katsekeskuses, Raplamaal Mataperas

25.08.2016 Infoseminar Maaeluministeeriumi võõrustatavale Türgi Põllumajandusministeeriumi delegatsioonile, Tartus

08.-09.09.2016 European seminar on Agri-environment-climate measures (AECM), Prantsusmaal Pariisis

2015. a novembris toimunud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) algkoolitused

22.11.2016 Veekaitse teabepäev, Järvamaal Türil

05.12.2016 VII Mullapäev, Tartus

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)