Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajanduskeskkonna valdkonna koolitused, infopäevad

Siit leiab Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusseire ja uuringute osakonna poolt ja koostöös teiste asutuste ning organisatsioonidega läbi viidud infopäevade ja koolituste info aastatel 2009-2021.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) 2021. aasta algkoolitused toimuvad:

Lektorid Lilia Kulli ja Vaike Nõu.

Nõutav eelnev registreerumine koolitustele. Registreerimine toimub kuni kooitusele eelneva päeva kella 17.00. Link registreerunutele saadetakse enne koolituse algust meilile.

Koolituspäeva ajakava:

  9.45-10.00 sisenemine Zoomi/kogunemine
10.00-11.30 ettekanded
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 infopäeva ettekanded
13.15-13.30 paus
13.30-15.00 infopäeva ettekanded, küsimused, arutelu jms.

Koolituse sisu:

1) Eesti maaelu arengukava ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme olemus.
2) Nõuetele vastavuse süsteem.
3) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse baasnõuded.
4) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikkuse nõuded.
5) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse põhitegevuse nõuded:

  • viljavahelduse või külvikorra planeerimine ja olulisus, liblikõieliste kasvatamise tähtsus;
  • sertifitseeritud seemne kasutamise tähtsus;
  • taimekaitsevahendite keskkonnasõbralik kasutamine (sh glüfosaatide kasutamise ohud, taimekahjustajate seire);
  • talvise taimkatte tähtsus;
  • mullaproovide võtmine ning analüüsitulemuste hilisem kasutamine;
  • mitmeaastase taimestikuga rohumaariba ja maastikuelementide tähtsus bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse seisukohast.

6) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisategevuste nõuded:

  • lisategevustega seotud nõuded taotlejale ja toetusõigusliku maa kohta;
  • täiendava veekaitse lisategevuse nõuded;
  • mesilaste korjealade rajamise lisategevuse nõuded, tolmeldajate ja korjealade tähtsus;
  • põllulindude soodustamise lisategevuse nõuded.

7) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusega seonduv (suurendamine, vähendamine, üleandmine ja asendamine).
8) Ülevaade keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seotud toetustest (piirkondlik mullakaitse toetus, keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus).
9) Arutelu, kokkuvõte

KSM algkoolituste korraldaja on Maaelu Edendamise Sihtasutus.
Kontakt: Angelika Nöps, 5308 9961, angelika.nops[a]pikk.ee
www.pikk.ee


MAK 2014-2020 perioodil arvestatakse alates 2015. aastast toimunud koolitusi.

Kui KSM algkoolitus on läbitud enne KSM kohustuse võtmist, saab koolitusel osalemise üle kanda, esitades Põllumajandusuuringute Keskusele teatise e-postile: ere.ploomipuu[a]pmk.agri.ee, näidates ära, mis kuupäeval ja kus olete osalenud (osaleja ja firma nimi). Lisainfo 503 1048.


Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) 2021. aasta täienduskoolitus toimus veebipõhiselt (Zoomis) 3. juunil 2021. a.
Ettekanded https://www.pikk.ee/sundmus/ksm-koolitus2021/.

Info saamiseks maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) 2021. aasta koolituste kohta palume pöörduda Angelika Nöps 742 4005, angelika.nops[a]pikk.ee) või Ere Ploomipuu (503 1048, ere.ploomipuu[a]pmk.agri.ee).

Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul täienduskoolitusel osalemist ei nõuta.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)