KSM täienduskoolitus

2020. aastal toimub MAK 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse täienduskoolitus.

TÄHELEPANU! Koolitus toimub veebipõhiselt! Koolituse info edastatakse eelregistreerunute e-postile!

Koolituse info pikk.ee. Lisainfo koolituse korraldajalt Tartumaa Põllumeeste Liidult, telefon 508 7320

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Mulla kasutussobivus, piirkondlik mullakaitse toetus, mullauuringute tulemustest põllumehele, väetistarbekaardid ja väetamise soovitused;
  • Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumusbilansi kalkulaator;
  • Mesilased – kasulikud, kuid haavatavad putukad. QuESSA projekti tulemused.

KSM algkoolitus

KSM algkoolitus on planeeritud 2020. aasta sügisesse. Koolituse toimumise aeg ja koht täpsustamisel.
Koolitused korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit.

Õigusraamistik

Maaelu arengukava 2014-2020 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) koolituste nõue põllumajandusministri 29.04.2015 määruses nr 49 “Keskkonnasõbraliku majandamise toetus":

  • § 15. (1) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud PMK või Maaeluministeeriumi korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.
    (2) Lõike 1 täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.
     
  • § 20. (5) Kui kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud §-s 15 sätestatud algkoolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks ja täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Kui kohustus võetakse üle eelviimasel või viimasel kohustuseaastal, ei nõuta algkoolitusel osalemist.

Koolitusel osaleva töötajaga sõlmitud töösuhte aluseks peab olema vormistatud tööleping. Töötajaks ei loeta teenust osutavaid isikuid, st. töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavad isikud. Erandina võib koolitusel osaleda juhatuse liige.

Teatis

Arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.

Kui KSM kohustus on võetud pärast seda, saab koolitusel osalemise üle kanda esitades KSM koolituse teatis Põllumajandusuuringute Keskusele.

Info: ere.ploomipuu[a]pmk.agri.ee, telefon: 672 9144 või 5031048