2019. aasta sügisel toimuvad keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) täienduskoolitused:

PÄEVAKAVA

9.00 – 9.30 Registreerimine, tervituskohv
9.30 – 9.50 Piirkondlik mullakaitse toetus
9.50 – 10.10 Mulla kasutussobivus
10.10 – 10.30 Mullauuringute olulisemad tulemused põllumehele
10.30 – 10.50 Väetistarbekaardid ja väetamise soovitused
10.50 – 11.00 Jalasirutuspaus
11.00 – 12.20 Vahe- ja haljasväetiskultuurid ja nende tähtsus, huumusbilansi kalkulaator
12.20 – 13.00 Lõuna
13.00 – 14.00 Praktiline ülesanne
14.00 – 14.10 Virgutuspaus
14.10 – 15.35 Mesilased – kasulikud, kuid haavatavad putukad
15.35 – 16.00 QUESSA projekti tulemused
16.00 Arutelu, kokkuvõte

Lisainfo: 508 7320

2019. aastal korraldab KSM alg- ja täienduskoolitusi Tartumaa Põllumeeste Liit.

Info 2019. aastal juba toimunud koolituste kohta.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) koolituste nõue:

Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 “Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”

§ 15. (1) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud PMK korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

(2) Lõike 1 täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.

§ 20. (5) Kui kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud §-s 15 sätestatud algkoolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks ja täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Kui kohustus võetakse üle eelviimasel või viimasel kohustuseaastal, ei nõuta algkoolitusel osalemist.

Koolitusel osaleva töötajaga sõlmitud töösuhte aluseks peab olema vormistatud tööleping. Töötajaks ei loeta teenust osutavaid isikuid, st. töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavad isikud. Erandina võib koolitusel osaleda juhatuse liige.

Arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi. Kui KSM algkoolitus on läbitud vahemikus 2015 – 2018. a. ja KSM kohustus on võetud pärast seda, saab algkoolitusel osalemise üle kanda esitades enne esimese kohustuseaasta 1. detsembrit KSM koolituse teatis Põllumajandusuuringute Keskusele ere.ploomipuu@pmk.agri.ee. Täpsem info: 672 9144; 5031048