Põllumajanduskeskkonna uuringud

Rahvusvaheline konverents „Hindamistulemuste kasutamine maaelu arengukava keskkonnameetmete parendamisel“

Aeg: 17.-19. juuni 2008

Koht: Eesti, Pärnu

Ürituse keel: inglise keel

Huvi efektiivse põllumajanduspoliitikate hindamise järele on poliitikakujundajate ja teiste osapoolte seas juba aastaid ilmselgelt suurenenud. Huvi kasvab ilmselt veelgi, kuna ühine põllumajanduspoliitika vaadatakse Euroopa Liidu uue eelarveperioodi tarvis kriitiliselt üle ning päevakorras on põhimõttelised küsimused põllumajandusele ja maaelu arengule antava raha põhjendatuse üle.

Viimastel aastatel on põllumajanduskeskkonna meetmed saanud päris palju kriitikat seoses kulutatud rahasummaga ning samas nende efektiivsusega saavutada keskkonnaeesmärke. Kuigi selliseid meetmeid on EL-15 rakendanud juba piisavalt pikalt, et teha järeldusi nende disaini ja rakendamise kogemustest, seistakse paljude maaelu arengukavade meetmete puhul endiselt silmitsi ebapiisava tulemuslikkusega.

Samal ajal on selge, et põllumajanduskeskkonna meetmete hindamine on keeruline ning väga raske on eristada konkreetsete põllumajanduskeskkonna meetmete mõju kõigi teiste poliitikate põllumajandusele ja keskkonnale avalduvatest mõjudest.

Ürituse eesmärk: tuua kokku erinevad osapooled, kes on huvitatud maaelu arengu poliitikate tõhusamast ja efektiivsemast hindamisest, peamise rõhuga põllumajanduskeskkonna meetmetele.

Konverentsist huvitatud inimeste tagasiside põhjal on kolm üritusel käsitletavat prioriteetset hindamisega seotud teemat:

 • Põllumajanduspoliitikate muutuvad trendid, sh parem arusaamine maaelu poliitikate, põllumajanduspraktikate ja keskkonna omavahelistest seostest programmeerimisperioodi 2007-2013 kontekstis;
 • Programmeerimisperioodidel 2000-2006 ja 2007-2013 põllumajanduskeskkonna meetmete hindamiseks olemasolevad töövahendid ja meetodid;
 • Kõige sobivamate hindamisviiside kindlakstegemine, et parandada elurikkuse kaitse integreerimist põllumajanduskeskkonna meetmetesse, põhirõhuga kõrge loodusväärtusega põllumajandusaladele soodustamisele.

Ürituse lõpus peaks osalistel olema sügavam arusaamine hindamise tähtsusest ja tahe hindamisprotsessi paremini ära kasutada. Maaelu arengukavade 2000-2006 järelhindajaid julgustatakse olema maaelu poliitika puuduste osas avameelsemad ja kriitilisemad, samal ajal kui poliitikakujundajad peaks kasutama hindamistulemusi efektiivsemalt, et tulevasi maaelu arengukavasid parandada.

Sihtgrupp: valitsusametnikud, kes vastutavad põllumajanduskeskkonna ja muude maaelu arengu meetmete väljatöötamise ja rakendamise eest. Lisaks maaelu arengukavade sõltumatud hindajad ja eksperdid.

Korraldajad: 

 • Põllumajandusuuringute Keskus
 • Põllumajandusministeerium
 • Koostöös Soome partneritega:
  • Põllumajandus- ja metsandusministeerium (Ministry of Agriculture and Forestry)
  • Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)
  • Helsingi ülikool (University of Helsinki)

Seminari kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2007-2013 tehnilise abi vahenditest.

Rohkem infot ja materjale ürituse kohta (inglise keeles)

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)