Põllumajanduskeskkonna uuringud

Läänemere piirkonna rahvusvaheline konverents „Quo vadis, põllumajandusmaa elurikkus?“

Aeg: 14.-15. november 2012

Koht: Eesti, Tartu

Ürituse keel: inglise keel

Euroopa Liit on esitlenud mitmeid meetmeid, et stabiliseerida ja soodustada Euroopa põllumajandusmaa elurikkust ja vähendada põllumajanduse potentsiaalselt kahjulikke mõjusid. EL põllumajanduspoliitika tegijad teadvustavad vajadust välja töötada strateegilised lähenemised, mis aitaks edendada põllumajandusettevõtete kasumlikkust samal ajal vältides tegevusi, mis kahjustavad loodusressursse. Kahjuks ei ole suhted põllumajanduspraktikate ja loodusressursside vahel alati selged – pigem on need väga keerulised, piirkonniti erinevad ning muutused aeganõudvad. Elurikkuse ja säästva põllumajandustootmise vaheliste suhete mõistmine ja praktikatesse rakendamine põllumajandusettevõtete ja -maastike tasandil on aga väga tähtis, et tagada keskkonnasõbralik põllumajandustootmine Euroopas, sh Läänemere piirkonnas.

Ürituse eesmärk: konverents toob kokku erinevad Läänemere piirkonna põllumajandusmaa elurikkusest huvitatud osapooled, et arutleda milline on piirkonna põllumajandusmaa elurikkuse hetkeolukord ning mida saab koos ette võtta, et seda parandada. Konverentsi peamine eesmärk on algatada protsess Läänemere piirkonna riikide ühiste seisukohtade kujundamiseks ning praktilisteks elurikkuse meetmete soovitusteks maaelu arengukavasse 2014-2020.

Sihtgrupp: ~75 osalejat Läänemere piirkonnast, kes on seotud ühise põllumajanduspoliitika ja maaelu arengukavade ettevalmistamise, rakendamise, kontrolli ja hindamisega ning põllumajandusmaa elurikkuse eksperdid/teadlased.

Korraldajad: 

  • Põllumajandusuuringute Keskus
  • Põllumajandusministeerium

Seminari rahastus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 tehnilise abi vahenditest.

Eestikeelne konverentsi kogumik

Rohkem infot ja materjale ürituse kohta (inglise keeles)

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)