Põllumajanduskeskkonna uuringud

Funktsionaalse põllumajandusmaa elurikkuse (FAB) Euroopa õppimisvõrgustiku Läänemere piirkonna seminar

Aeg: 25.-26. august 2010

Koht: Eesti, Rakvere

Ürituse keel: inglise keel

Euroopa Liidu põllumehed ja poliitikakujundajad mõistavad järjest enam, et elurikkus ja põllumajanduslik tootmine ei pea tingimata teineteisele vastanduma, vaid saavad käia käsikäes. Väga oluline on elurikkuse ja säästliku põllumajandustootmise vaheliste suhete mõistmine ning nende teadmiste rakendamine põllumajanduspraktikatesse. Sellest tulenevalt töötati hiljuti välja funktsionaalse põllumajandusmaa elurikkuse kontseptsioon: need elurikkuse elemendid põldudel ja laiemalt põllumajandusmaasikul, mis pakuvad ökosüsteemiteenuseid, mis omakorda toetavad säästlikku põllumajandustootmist ning võivad tuua avalikkusele ja keskkonnale kasu laiemalt nii regionaalsel kui ka globaalsel tasandil.

Projekti „Funktsionaalse põllumajandusmaa elurikkuse (FAB) Euroopa õppimisvõrgustik“ (European Learning Network on Functional AgroBiodiversity (ELN-FAB)) eesmärk on tuua kokku teadmised ja praktilised kogemused seoses põllumajandusmaa elurikkusega. Võrgustik on loodud, et luua platvorm ja abivahend teadmiste ning praktikate vahetamiseks teiste EL liikmesriikidega, põllumajandustootjate, poliitikakujundajate, teadlaste, ettevõtjate ja mittetulundusühingute vahel. Selle tulemusel loodetakse saavutada nende teadmiste kiire ja efektiivne praktikatesse rakendamine, et optimeerida põllumajandusmaa elurikkuse kasusid ja soodustada säästvat põllumajandust.

Ürituse eesmärk: seminaril tutvustatakse funktsionaalse põllumajandusmaa elurikkuse kontseptsiooni ning arutletakse, mis seda mõjutab ning mida me saame teha, et panna looduslikud protsessid enda jaoks tööle saavutamaks toidutoomine koos tervislike ökosüsteemidega.

Sihtgrupp: teadlased, poliitikakujundajad, kes on seotud põllumajanduskeskkonna poliitikaga ning põllumajandustootjate esindajad.

Korraldajad: 

  • Põllumajandusuuringute Keskus
  • Põllumajandusministeerium
  • Euroopa Looduskaitsekeskus (European Centre for Nature Conservation)

Seminari rahastus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 tehnilise abi vahenditest.

Rohkem infot ja materjale ürituse kohta (inglise keeles)

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)