Põllumajanduskeskkonna uuringud

Artiklid, trükised, infomaterjalid

Siia on koondatud põllumajandusseire ja uuringute osakonna põllumajanduskeskkonna ning maaelu arengukavade seire- ja hindamisega seotud artiklid, trükised jm infomaterjalid.
Mõned failides olevad lingid ei pruugi avaneda, sel juhul kopeerige link ja kleepige see aadressiribale. Lingid töötavad paremini MS Edge või Google Chrome veebilehitsejas.

Ilmumis-
aasta
Infomaterjali pealkiri
2023 Rohumaaribad põllumajanduslikus maastikus rikastavad loodust (artikkel väljaandes „Maa Elu“, 03.08.2023)
Koostaja: Eneli Viik
2023 Eesti kimalased (PDF, trükis)
Väljaandja: METK
Koostajad: Eneli Viik, Marika Mänd
2023 Pollinators in Estonia (külalisblogi Eesti tolmeldajatest Šoti tolmeldajate blogis, 16.03.2023)
Koostaja: Eneli Viik
2022 Muutused ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlejate keskkonnateadlikkuses 2017. ja 2021. aasta e-küsitluse andmetel (artikkel kogumikus "Teaduselt mahepõllumajandusele. Toimetised 2022", lk 40–45)
Koostajad: Maris Kruuse, Piia-Liisa Koll, Ere Ploomipuu, Karli Sepp
2022 Põllumaa kultuuride väetamisest ÜPT, KSM ja MAHE tootjatel e-uuringu alusel (artikkel kogumikus "Teaduselt mahepõllumajandusele. Toimetised 2022", lk 98­­–103)
Koostajad: Karli Sepp, Maris Kruuse, Piia-Liisa Koll
2022 Erinevate maheväetiste mõjust haljasväetisele ja haljasväetise mõju suvinisu ning kaera saaginäitajatele ning kattetulule (artikkel kogumikus "Teaduselt mahepõllumajandusele. Toimetised 2022", lk 104­­–109)
Koostajad: Karli Sepp, Marje Särekanno, Jaan Kanger
2022 Põllumajandustootjate suhtumine põllu servades asuvatesse rohumaaribadesse ja nende majandamine lähtuvalt toetustüübist (artikkel kogumikus "Teaduselt mahepõllumajandusele. Toimetised 2022", lk 122–128)
Koostaja: Eneli Viik
2022 Taimede ja tolmeldajate toiduvõrgud põllumajandusmaastikus (artikkel ajakirjas „Eesti Loodus“, juuli 2022, lk 28–32)
Koostajad: Riho Marja, Eneli Viik
2022 Põllumajandusmaastikega seotud elurikkuse olukord Eestis ja peamised põhjused (Maablogi, 15.06.2022)
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2022 Õiterohkus tolmeldajatele (PDF, brošüür, mis on valminud Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti koostööprojekti tulemusena). Koostaja: La Humla Suse (Norra). Tõlge eesti keelde: Eneli Viik. Eestikeelne disain: Kristi Tomson
2022 Soovitused põllumeestele tolmeldajate soodustamiseks (PDF, poster, mis on valminud Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti koostööprojekti tulemusena)
Koostajad: Eirin Bruholt, Annika Michelson, Eneli Viik, Jørgen Pedersen, Traci Birge, Björn Gustavsson, Petter Halden
Illustratsioonid: Ida Emilie Moe
Disain: Lea Hilden, eestikeelne disain: Kristi Tomson
Tõlge eesti keelde: Eneli Viik
2022 Raadio 4 saade „Лесные истории: шмели.“ („Metsajutud: kimalased“, saade on venekeelne, intervjuu, 21.05.2022)
Saates osales intervjueeritavana ka Eneli Viik
2022 Farmers Caring for Pollinators (PDF, poster, mis on valminud Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti koostööprojekti tulemusena)
Koostajad: Eirin Bruholt, Annika Michelson, Eneli Viik, Jørgen Pedersen, Traci Birge, Björn Gustavsson, Petter Halden
2021 Vikerraadio saade „Ökoskoop“ teemal „Piiriveekogude kohtumine. Kimalased“ (intervjuu, 27.09.2021)
Kimalaste teemal kõneles Eneli Viik
2021 Kimalastest ja nende seirest Eesti põllumajandusmaastikul (ERR saade „Osoon“, 1051. osa, 27.09.2021)
Saates osalesid Eneli Viik PMK-st ja Reet Karise EMÜ-st
2021 Kimalaste soodustamine Eestis läbi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (PDF, artikkel kogumikus “Eesti taimekaitse 100”, lk 89–93)
Koostajad: Eneli Viik, Reet Karise, Marika Mänd
2021 Punase ristiku kasvupinna seosed kimalaste arvukusega Eesti põllumajandusmaastikus (PDF, artikkel konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“ kogumikus, lk 92–98)
Koostajad: Reet Karise, Katrin Jõgar, Eha Kruus, Eve Veromann, Eneli Viik, Marika Mänd
2021 ÜPT, KSM ja MAHE toetuse taotlejate maakasutus ja seosed põllumajanduskeskkonnaga (PDF, artikkel konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“ kogumikus, lk 124–130)
Koostajad: Karli Sepp, Maris Kruuse
2021 Mahepõllumajandusmaastiku potentsiaal pakkuda looduse hüvesid – maastikuliste näitajate olulisus ja hetkeseis Eestis (PDF, artikkel konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“ kogumikus, lk 138–146)
Koostajad: Eve Veromann, Tambet Kikas, Aveliina Helm, Riina Kaasik, Silva Sulg, Madli Linder
2021 Seiretulemused erinevate toetustüüpide mõjust põllulindudele ja kimalastele (PDF, artikkel konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“ kogumikus, lk 147–155)
Koostaja: Eneli Viik
2021 Suurem osa põllumehi majandab keskkonnasõbralikult (Artikkel väljaandes „Põllumehe Teataja“, veebruar 2021)
Koostaja: Jaan Kanger
2021 Environmentally-friendly and organic management practices enable complementary diversification of plant–bumblebee food webs (Basic and Applied Ecology 2021; 53:164–174)
Koostajad: Riho Marja, Alexandra-Maria Klein, Eneli Viik, Péter Batáry
2020 Promoting pollinators in Nordic-Baltic countries (full movie, 2020) (Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti koostööprojekti raames valminud tolmeldajate soodustamise film)
Koostajad: Eirin Bruholt, Annika Michelson, Eneli Viik, Jørgen Pedersen, Magnus Gröntoft, Jenny Henriksson, Björn Gustavsson
Operaator/monteerija: Jostein Lie Svalheim, Svalheim Media
Filmis on kasutatud ka Põllumajandusuuringute Keskusest Erik Lööperi filmitud materjali, sh lõike õppevideost „Kimalased ja nende loendamine"
2020 Promoting pollinators (short movie, 2020) (Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti koostööprojekti raames valminud tolmeldajate soodustamise lühifilm)
Koostajad: Eirin Bruholt, Annika Michelson, Eneli Viik, Jørgen Pedersen, Magnus Gröntoft, Jenny Henriksson, Björn Gustavsson
Operaator/monteerija: Jostein Lie Svalheim, Svalheim Media
2020 Promoting Pollinators in Agriculture. A Nordic-Baltic Guide To Measure For Wild Pollinators (PDF, brošüür, mis on valminud Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti koostööprojekti tulemusena)
Koostajad: Eirin Bruholt, Annika Michelson, Eneli Viik, Jørgen Pedersen, Magnus Gröntoft, Jenny Henriksson, Björn Gustavsson
2020

Tolmeldajate soodustamise veebiseminari eestikeelne kokkuvõte (PDF, 12. novembril 2020 Norra, Rootsi, Taani, Soome ja Eesti koostööprojekti raames toimunud veebiseminari eestikeelne kokkuvõte)
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo

Tolmeldajate%20veebiseminari%20kokkuv%C3%B5te%20ja%20materjalid%2012.11.2020_1.pdf

2020 Pestitsiidide kasutamise hindamine Eesti MAK 2014-2020 raames (PDF, faktileht Euroopa maaeluvõrgustiku veebilehel)
Koostaja: Põllumajandusseire ja uuringute osakond
2020 Õppefilm "Kuidas tõrjuda umbrohte maheteraviljade kasvatamisel külvikorras" Kuusiku katsekeskuse kompleksuuringu alusel
Autor: Karli Sepp, põllumajandusseire ja uuringute büroo.
Operaator / monteerija: Erik Lööper, maaelu võrgustikutöö osakond
2020 Külvikorra viljavahelduse, sõnnikuga väetamise ning erineva mullaharimise mõju terakultuuride umbrohtumisele ja saagile maheviljeluse külvikorras (PDF, artikkel väljaandes “Mahepõllumajanduse Leht, nr 88/1, väljaandja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Tartu, lk 6−9)
Koostaja: Karli Sepp
2019 Mullast ja mullatervisest Eestis ja mujal maailmas (Intervjuu KUKU raadio teadussaates "Kukkuv õun", 24.11.2019)
Rääkimas käis Priit Penu, mullaseire ja uuringute büroo
2019 Kaaliumi- ja väävlirikaste maheväetiste tõhususest põldheina-teravilja külvikorras (PDF, Artikkel "Teaduselt mahepõllumajandusele. Toimetised 2019", Eesti Maaülikool, Tartu, lk. 109-114)
Koostajad: Karli Sepp, Marje Särekanno, Jaan Kanger, PMK põllumajandusseire ja uuringute büroo
2019 Taluvärava toiteelementide bilansist üldiselt (PDF, Artikkel)
Koostaja: Marje Särekanno, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2019 Eesti maaelu arengukava keskkonnatoetused ja põllumajandustegevused käivad käsikäes (Maablogi artikkel juuni 2019)
Koostajad: Ere Ploomipuu, Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2018 Eesti põllumuldade süsinikuvaru dünaamika aastatel 1983-2016 (PDF, Artikkel Agronoomia 2018, lk 30-35)
Koostajad: Kerttu Tammik, Karin Kauer, Alar Astover  ja Priit Penu
2018 Orgaanilise süsiniku seisund otsekülvi ja künniga haritavatel põldudel (PDF, Artikkel Agronoomia 2018, lk 15-21)
Koostajad: Elsa Putku ja Priit Penu, PMK mullaseire büroo
2018 Kaaliumirikaste maheväetistega väetamisest põldheina-terakultuuride külvikorras (PDF, Artikkel Mahepõllumajanduse lehes, Mahepõllumajanduse leht, nr 83, lk 5-7)
Koostaja: Karli Sepp, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
2018 Crop rotation and agri-environment schemes determine bumblebee communities via flower resources (Journal of Applied Ecology 2018; 55:1714–1724)
Koostajad: Riho Marja, Eneli Viik, Marika Mänd, James Phillips, Alexandra-Maria Klein, Péter Batáry
2018 Kimalaste loendamine (LINK youtubele, õppevideo)
Koostajad: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo, Erik Lööper, maaelu võrgustikutöö osakond
2018 Mida uuritakse Eesti muldadest? (PDF, Artikkel Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostajad: Priit Penu, Kadri Allik, Elsa Putku, PMK mullaseire ja uuringute büroo
2018 Kas ja kuidas mõjutab põllumajandus (taimekasvatus) põhja- ja pinnavett? (PDF, Artikkel MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostaja: Jaan Kanger, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2018 Taluvärava toiteelementide (NPK) bilansi uuringu kokkuvõte (PDF, Artikkel MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostaja: Marje Särekanno, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2018 Pestitsiide kasutuskoormus seireettevõtetes (PDF, Artikkel MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostaja: Marje Särekanno, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2018 Kui põllumajandustootjaid e-küsitleti…  (PDF, Artikkel MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostaja: Maris Kruuse, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2018 Lindude olukord Eesti põllumajandusmaastikul (PDF, Artikkel MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2018 Kimalaste olukord Eesti põllumajandusmaastikul (PDF, Artikkel MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2018 Maheviljeluse pikaajaline külvikorrakatse Kuusikul (PDF, Artikkel MAK 2014-2020 keskkonnaga seotud toetuste hindamise aruandest)
Koostaja: Karli Sepp, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo  
2017 Eesti kimalased (PDF, trükis)
Väljaandja: PMK
Koostajad: Eneli Viik, Marika Mänd, PMK põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo
2016 Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust (PDF, trükis, Eesti maaelu arengukava 2007-2013 põllumajanduslike keskkonnameetmete edulood)  
Väljaandja: Maamajanduse Infokeskus
Koostajad: Helen Külvik ja Triin Nõu, MTÜ Loodusajakiri, Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluministeerium
2016 Sangaste rukkis on sajandite vanust energiat! (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Jana Adari, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2016 Poollooduslikud kooslused hoiavad ja hoiatavad meid! (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Iiri Raa, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond  
2016 Lehmad karjamaal tänu toetusele (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Ere Ploomipuu, PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo  
2016 Üle-euroopaline võrgustik kaitseb ohustatud liike ja elupaiku (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo 
2016 Mahepõllumajandus – kõige keskkonnasõbralikum tootmisviis (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Karli Sepp, PMK põllumajandusuuringute büroo
2016 Maade hooldamine ebasoodsamas piirkonnas aitab säilitada sealset paikkonda (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Kadri Allik, PMK mullaseire büroo 
2016 Geneetiline mitmekesisus põllumajanduses (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Ere Ploomipuu, PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo  
2016 Kiviaiad kui killuke meie agrikultuurist (LINK maaeluvõrgustiku veebile, artikkel "Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust!" sarjast)
Koostaja: Tambet Kikas, PMK mullaseire büroo
2015 Nõuetele vastavus ja rohestamine (PDF, trükis)
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus koostöös PMKga
2015 Liigikaitse tegevuskavad (LINK Maaeluministeeriumi veebile)
2015 Väetamise ABC (PDF, trükis)
Väljaandja: PMK
Koostajad: Jaan Kanger, Toomas Kevvai, Leonhard Kevvai, Heino Kärblane, Alar Astover; Ene Ilumäe, Enn Lauringson, Valli Loide, Priit Penu, Livi Rooma, Karli Sepp, Liina Talgre, Uno Tamm
2015 Mahepõllumajandus kui elurikkuse soodustaja (PDF artiklile Mahepõllumajanduse lehes, Maheleht 68, 1/2015, lk 9-11)
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo
2015 Kuidas elavad Eesti põllulinnud ja kimalased? (LINK artiklile, Maablogi, 8.06.2015)
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo  
2014 Eesti kimalased (inglise keeles Estonian bumblebees, PDF, trükis)  
Väljaandja: PMK
Koostajad: Eneli Viik, Marika Mänd, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2014 Kesk- ja Ida-Euroopa põllumaade bioloogilise mitmekesisuse kasutamine (inglise keeles Harnessing the biodiversity value of Central and Eastern European farmland, LINK inglise keelsele artiklile, 2014. Diversity and Distributions, 1-9)
Koostajad: L.M.E.Sutcliffe, P.Batary, U.Kormann, A.Baldi, L.V.Dicks, I.Herzon, D.Kleijn, P.Tryjanowski, I.Apostolova, R.Arlettaz, A.Aunins, S.Aviron, L.Baležentiene, C.Fischer, L.Halada, T.Hartel, A.Helm, I.Hristov, S.D.Jelaska, M.Kaligaric, J.Kamp, S.Klimek, P.Koorberg, J.Kostiukova, A.Kovacs-Hostyanszki, T.Kuemmerle, C.Leuschner, R.Lindborg, J.Loos, S.Maccherini, R.Marja, O.Mathe, I.Paulini, V.Proenca, J.Rey-Benayas, F.X.Sans, C.Seifert, J.Stalenga, J.Timaeus, P.Török, C.van Swaay, E.Viik, T.Tscharntke.
2014 Keskkonnasõbralik majandamine kui mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse vahelüli bioloogilise mitmekesisuse toetamiseks (inglise keeles Environmentally friendly management as an intermediate strategy between organic and conventional agriculture to support biodiveristy, LINK Biological Conservation 178 (2014) 146-154) 
Koostajad: R.Marja, I.Herzon, E.Viik, J.Elts, M.Mänd, T.Tscharntke, P.Batáry
2014 Millist elupaika eelistavad põllulinnud (PDF Eesti Loodus, juuni-juuli 2014)
Koostaja: Riho Marja, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2012 Eesti kimalased (PDF, trükis)  
Väljaandja: PMK
Koostajad: Eneli Viik, Marika Mänd, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2012 Eesti levinumad põllulinnud (PDF, trükis)
Väljaandja: PMK
Koostaja: PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2012 Taimekasvatuse areng 2007-2011 ja valdkonna rakendusuuringud (PDF, trükis)
Väljaandja: Põllumajandusministeerium
Koostaja: Põllumajandusministeerium, artikli "Põllumajandustoetuste keskkonnaalane seire ja hindamine" autorid Pille Koorberg, Tiina Köster, Eneli Viik PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2012 Põllumajandus ja maaelu (PDF, trükis)  
Väljaandja: Maamajanduse Infokeskus
Koostajad: Marju Aamisepp, Eduard Matveev, Maamajanduse Infokeskus, artikli "MAKi 2. telje meetmete rakendamise tulemused" autor Iiri Raa, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2012 Põldudel kasutatavad pestitsiidid kahjustavad tolmeldajaid (PDF, Mahpõllumajandus Leht, 3/2012, lk 3)  
Koostaja: Eneli Viik, PMK põllumajanduskeskkonna seire büroo
2012 Leheväetise mõju mesilaste (Apoidea) arvule kevadises rapsis (inglise keeles The Impact of foliar fertilization on the number of bees (Apoidea) on spring oilseed rape, PDF Žemdirbystė-Agriculture, vol. 99, No. 1 (2012), p. 41–46
Koostajad: E.Viik, M.Mänd, R.Karise, P.Lääniste, J.H.Williams, A.Luik
2011 Põllumajandus ja maaelu (2011) 
Väljaandja: Maamajanduse Infokeskus
Koostajad: Marju Aamisepp, Eduard Matveev, Maamajanduse Infokeskus, artikli "MAKi meetmete rakendamise analüüs" autorid Mati Mõtte, EMÜ maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond, Iiri Raa ja Eneli Viik, PMK  põllumajanduskeskkonna seire büroo 
2011 Poollooduslikud elupaigad kui avalik hüve ja nende arendamine Eestis (inglise keeles Developing Estonia´s semi-natural habitats as public goods, PDF EU Rural Review, spring 2011, pages 48-51)
Koostaja: Pille Koorberg, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2011 Söödakultuuride kasvatus maheviljeluses (PDF, artikkel, Kohalikud söödad, 2011)
Koostaja: Karli Sepp, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2011 Mullaviljakuse muutusest mahe–ja tavaviljelusel külvikordades (PDF artikkel, Agronoomia 2010/2011, Saku 2011, lk 45 - 52)
Koostajad: Karli Sepp, Jaan Kanger, Marje Särekanno, PMK põllumajandusseire ja uuringute osakond
2011 Kiviaiad − kultuuripärand ja elupaik (LINK artiklile, Eesti Loodus, 2010/11)
Koostaja: Riho Marja, Jaanus Elts, PMK
2010 Puud karjamaal või karjamaa metsas - kas tunneme kõrge loodusväärtusega põllumaad? (PDF, artikkel inglise keeles Trees on a pasture or pasture in the forest – Do we recognise HNV farmland? La Cañada, lk 8-9, nr 25 talv 2010)
Koostaja: I.Selge, P.Koorberg, T.Kikas, PMK
2010 Mullaviljakuse muutused Kuusiku Katsekeskuse külvikorrakatses 2003-2009 (PDF artikkel, Mahepõllumajanduse leht, 4/2010)
Koostaja: K.Sepp, PMK
2010 Kimalasi sumiseb kõige rohkem mahepõldudel (LINK artiklile, Eesti Päevaleht 08.02.2010)
Koostaja: U.Käärt, PMK
2009 Ülevaade MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamisest (PDF trükis)
Väljaandja: PMK
Koostaja:  Eneli Viik, Iiri Selge, Jaan Kanger, Karli Sepp, Katrin Alamets, Katrin Vask, Kristi Kuusk, Livi Rooma, Marje Särekanno, Pille Koorberg, Priit Penu, Riho Marja, Tambet Kikas, Tiina Köster, PMK
2009 Erineval ajal külvatud mahesuvinisu `Manu´ terasaak ja -kvaliteet ning kasvatamise kattetulu (PDF artikkel, Agronoomia 2009)
Koostaja: Karli Sepp, Jaan Kanger, Marje Särekanno, PMK  
2009 Põllulindude seire tulemused Eestis (PMK artikkel, Linnuhuvilise teabeleht Tiirutaja, nr 6 juuni 2009)
Koostaja: R.Marja, E.Viik, PMK 
2008 Põllumajanduskeskkonna toetuste (PKT) hindamisalase rahvusvahelise konverentsi kogumik (inglise keeles Using Evaluation To Enhance The Rural Development Value Of Agri-Environmental Measures, PDF trükis)ogumik (
Väljaandja_ PMK, Põllumajandusministeerium
2008 Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamine Eestis (PDF trükis)  
Väljaandja: PMK
Koostaja: PMK, Põllumajandusministeerium, PRIA
2008 Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamine Eestis (inglise keeles Evaluation Of Agri-Environment Support Scheme In Estonia PDF trükis)
Väljaandja: PMK
Koostaja: PMK, Põllumajandusministeerium, PRIA
2008 Erosiooniohtlike muldade levik Eestis (PMK artikkel, Teaduskonverentsi Agronoomia 2008 kogumik, november 2008)
Koostaja: T.Köster, T.Kikas, P.Penu, PMK  
2008 EL-i põllumajanduspoliitika vajab hindamist (PDF artikkel, Maamajandus, august 2008)
Koostaja: E.Viik, K.Vask, PMK
2008 Põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus küsitluse tulemustest (PDF artikkel, Eesti Talu Nr 3 (21), august 2008)
Koostaja: K.Alamets, I.Selge, PMK
2008 Eesti põllumajandusmaastiku seire: kimalasi soodustavad väiksemad põllud (PDF artikkel, Mahepõllumajanduse leht nr 46 5/2008)
Koostaja: E.Viik, M.Mänd, PMK  
2008 Keskkonnateadlikkus tõuseb (PDF artikkel, Maamajandus, mai 2008)
Koostaja: K.Alamets, I.Selge, PMK  
2008 Euroopa mahepõllumajandusteaduses tähtsustatakse taimede kasvukeskkonda ning toidu ja sööda tervislikkust (PDF artikkel, Mahepõllumajanduse leht nr 43 2/2008)
Koostaja: K.Sepp, PMK
2007 Põllulinnud väärivad tähelepanu (PMD artikkel, Maamajandus, september 2007)
Koostaja: R.Marja, PMK
2007 Põllumajandusmaastike mitmekesisus peab säilima (PDF artikkel, Maamajandus, juuli 2007)
Koostaja: P.Koorberg, PMK
2007 Põllumajandusmaastikud luubi all (PDF artikkel Lümanda Valla Teataja nr 33, 29.juuni 2007)
Koostaja: PMK põllumajanduskeskkonna seie büroo
2006 Eesti muldadest põllumehele (PMK trükis)
Väljaandja: PMK
Koostaja: Priit Penu, PMK
2006 Tasuta lõunaid ei ole olemas - Euroopa Liit ootab seiretulemusi (PDF artikkel, Postimehe lisa "Maaelu Heaks", 23. oktoober 2006)
Koostaja: P.Koorberg, PMK
2006 Talunikud hoiavad keskkonda (PDF artikkel, Maaleht Nr. 16, 20. aprill 2006)
Koostaj: P.Koorberg, PMK
2005 Invasiivsed võõrliigid Eestis (PDF trükis)  
Väljaandja: Keskkonnaministeerium
2005 Põllumajandus ja bioloogiline mitmekesisus (PDF trükis)
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
2004 Mahetoit müüki (PDF trükis)  
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
2004 Põllumajandusliku keskkonnatoetuse lühitutvustus (PDF trükis)  
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
2003 Põllumajandusmaastike loodushoid (PDF trükis - soovitusi talunikele igapäevasteks töödeks)  
Väljaandja: Eesti Ornitoloogiaühing 
2001 Pool-looduslikud kooslused (PDF trükis)  
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
2001 Mitmeliigiliste põõsasribade rajamine (PDF trükis)
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
2001 Tiigi ja märgala rajamine (PDF trükis)
Väljaandja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus 
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)