Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) ülesanne on lisaks Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonnameetmete seire- ja hindamise läbiviimisele põllumajandusmaa lubjatarbe määramine, maakasutuse keskkonnamõju hindamine, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ja analüüsimine ning muu seire tegemine.

linkOtseviide MAK hindamise aruannetele

PMK teeb ka hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringuid koostöös katsekeskuste, laborite ning teadus- ja arendusasutustega.

Põllumajanduskeskkonna uuringud käsitlevad erinevaid linkvaldkondi.

 

Kaardirakendusused-link

Otseviited uuringute lühikokkuvõtetele:

Lühidalt kimalaste uuringust - banner Lühidalt põllulindude uuringust - banner Lühidalt rohumaaribade uuringust - banner Lühidalt kompleksuuringust - bannerLühidalt dreenivee uuringust - bannerLühidalt pestitsiidide uuringust - bannerLühidalt toiteelementide uuringust - bannerLühidalt: Taimekaitsevahendite jäägid mullas

Põllumajanduskeskkonna uuringute eest PMKs vastutab põllumajandusseire ja uuringute osakond.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)