Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajanduskeskkonna uuringud

Põllumajandusuuringute Keskuse ülesanne on lisaks Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonnameetmete seire- ja hindamise läbiviimisele põllumajandusmaa lubjatarbe määramine, maakasutuse keskkonnamõju hindamine, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ja analüüsimine ning muu seire tegemine.

PMK teeb ka hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringuid koostöös katsekeskuste, laborite ning teadus- ja arendusasutustega. Põllumajanduskeskkonna uuringud käsitlevad erinevaid valdkondi

Põllumajanduskeskkonna uuringute eest PMKs vastutab põllumajandusseire ja uuringute osakond.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)