Usaldusväärne partner!

Põllumajanduslike otsetoetuste baasnõuete mõju uuring

Põllumajanduslike otsetoetuste baasnõuete mõju uuringu eesmärgiks on saada ülevaade sellest, kuidas on aastatel 2014–2020 makstud otsetoetustele kehtestatud baasnõuded mõjutanud erineva tootmistüübi ja suurusklassiga põllumajandusettevõtete keskkonnanäitajaid ja struktuuri.

Lisaks hinnatakse uuringus, kas ja millises ulatuses vajavad teatud suuruses majapidamised suuremat toetamist tagastamatu abina või milline on vajadus soodsamate tingimuste kehtestamiseks; uuritakse põllumajandusmaal tehtavate erinevate hooldustööde maksumust ja võimalikku mõju põllumajandusmaa renditurule. Uuringu tulemus annab sisendi perioodi 2021–2027 ÜPP otsetoetuste kavandamiseks.

Uuringu viib läbi Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi ning põllumajanduskeskkonnaseire ja uuringute osakond Maaeluministeeriumi tellimusel.

Planeeritav uuringu valmimise tähtaeg on 2021. aasta sügisel.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)