Usaldusväärne partner!

Põllumajanduslike otsetoetuste baasnõuete mõju uuring

Põllumajanduslike otsetoetuste baasnõuete mõju uuringu eesmärgiks on saada ülevaade sellest, kuidas on aastatel 2014–2020 makstud otsetoetustele kehtestatud baasnõuded mõjutanud erineva tootmistüübi ja suurusklassiga põllumajandusettevõtete keskkonnanäitajaid ja struktuuri.

Lisaks hinnati põllumajandusmaal tehtavate erinevate hooldustööde maksumust ja võimalikku mõju põllumajandusmaa renditurule ning otsetoetusi saanud ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust. Uuringu tulemused on üheks sisendi perioodiks 2021–2027 ÜPP maaelu otsetoetuste kavandamisel.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi ning põllumajanduskeskkonnaseire ja uuringute osakond läbi 2021. aastal Maaeluministeeriumi tellimusel.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)