Usaldusväärne partner!

PMK: Noore põllumajandustootja uuringu veebiküsitlus kestab 22. aprillist kuni 6. maini

Uuringu "Noore põllumajandustootja toetust saanud ettevõtjate analüüs" eesmärk on selgitada välja Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse ja noore põllumajandustootja otsetoetuse saajate majanduslik aktiivsus põllumajandustootmise või põllumajandustoodete töötlemise valdkonnas ning hinnata nende tegevuse majanduslikku jätkusuutlikkust.

Uuringu käigus analüüsitakse, millised tegurid on mõjutanud noorte põllumajandustootjate majandustegevust ning kuidas riik saab perioodil 2021–2027 põllumajandusliku tegevusega alustavatele noortele ettevõtjatele rohkem tuge pakkuda.

Ettevõtjate hinnangute saamiseks toimub veebiküsitlus 22. aprillist 6. maini 2020. a.

Kutsed uuringus osalemiseks on saadetud vaid toetust saanud ettevõtjatele. Valimis on 1 800 ettevõtjat!

Küsitlusele vastamine võtab umbes 15 minutit aega. Kui küsitluse täitmisel tekkib tehnilisi probleeme, siis palun saatke selle kohta teade e-posti aadressile maainfo@pmk.agri.ee

Põllumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, töötlemisel, kasutamisel ja säilitamisel. Kogutud andmeid ei avaldata isikustatud kujul ning kasutatakse üksnes üldistatuna.

Loodame aktiivset osavõttu!

Planeeritav uuringu valmimise tähtaeg on 2020. aasta sügisel.

Uuringu viib Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond läbi Maaeluministeeriumi tellimusel.

41
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)