Usaldusväärne partner!

Muldade niiskusrežiimi kaardirakendus

linkLINK muldade niiskusrežiimi kaardirakendusele

Kaardirakendus annab põllumajandustootjale parema võimaluse kultuuride ja agrotehnoloogia valikul teha tõhusamaid otsuseid ökoloogilisest ja ökonoomilisest vaatepunktist lähtuvalt.

Muldade niiskusrežiimi kaardirakenduses on mullad jaotatud niiskuse järgi viide klassi: kuiv, parasniiske, niiske, märg ja väga märg.

  • Kuivad mullad on põuakartlikud ja põllukultuurid kannatavad neil muldadel sageli põuakahjustuste all.
  • Parasniisketel muldadel on taimed suhteliselt hästi veega varustatud.
  • Niisketes ehk gleistunud muldades esineb nõrgalt juba liigniiskuse tunnuseid.
  • Märjad ehk gleimullad tuleb kindlasti kuivendada liigniiskuse leevendamiseks.
  • Väga märgadel muldadel on juba pealmises kihis valdavalt turvas ja vajavad kuivendust igasuguse põllumajandusliku kasutuse jaoks.

Rakendus on välja töötatud Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroos. 

Täiendav info:

Priit Penu e-post: priit.penu[a]pmk.agri.ee; tel 453 8262, 5342 5485
Tambet Kikas e-post: tambet.kikas[a]pmk.agri.ee; 453 8262, 5253 469

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)