Usaldusväärne partner!

Motivatsioonipakett

Põllumajandusuuringute Keskuse motivatsioonipaketi eesmärk on toetada töötajate heaolu, motivatsiooni, arengut ja taastumisvõimet.

Selle koostamisel on pika traditsioonina kandev roll meie oma inimeste soovidel:

 • Hindame enese laadimist - 35 puhkusepäeva aastas, oleme paindliku puhkusepoliitikaga
   
 • Hindame kiiret taastumist - 3 tervisepäeva aastas
   
 • Hindame aega perega - vaba päev lapse kooliaasta alguses, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel, töötaja kõrgkooli lõpuaktuse päeval ning nädalavahetusele langeva riigipüha asemel
   
 • Toetame peresündmusi - panustame rahaliselt juubelisünnipäeva ja lapse sünni puhul ning toetame lähedase kaotuse korral
   
 • Toetame tervise säilimist ja tugevdamist - katame tervise edendamise kulud - nii trennikulud ja taastusravi kui ka osaliselt psühholoogiline abi, gripivaktsiini ja treeningvahendid
   
 • Toetame head nägemist - katame (osaliselt) prillide või läätsede maksumusest
   
 • Hindame arengut - tunnustame kõrghariduse omandamist, võimaldame erialast enesetäiendust
   
 • Toetame keeleõpet - katame tööalase võõrkeele arendamise kuludest 75%
   
 • Toetame meeskonnatunnet - iga meeskond saab korralda oma meeskonnapäeva
   
 • Toetame ühtsustunnet -  saame kokku ühisüritustel - iga-aastasel jõulupeol ja väljasõitudel kaunitesse Eesti paikadesse

2021. aastast alates on Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) töötajate ja PMK kui tööandja vahel vabatahtlikku kokkuleppena sõlmitav kollektiivleping asendatud PMK motivatsioonipaketiga.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)