Usaldusväärne partner!

Põllumajandusuuringute Keskuse arengukava 2019-2023

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) arengukava aastateks 2019-2023 on PMK arengut suunav dokument, mis sätestab asutuse strateegilised tulevikueesmärgid. PMK tegutseb alates 1998. aastast.

PMK ühendab erinevaid laboreid ja katsekeskusi ning põllumajanduskeskkonna seire, maamajanduse analüüsi ja maaelu võrgustikutööga tegelevaid osakondi. Täpsemalt on meie tegevusvaldkond ja ülesanded nimetatud Põllumajandusuuringute Keskuse põhimääruses.

PMK strateegiliste eesmärkide püstitamisel on lähtutud meie klientide ning töötajate ootustest ja vajadustest, samuti valdkondlikest arengukavadest.

PMK peamised eesmärgid on suunatud klientide rahulolu suurendamisele läbi olemasolevate teenuste kvaliteedi parendamise ja uute teenuste arendamisega. Samuti arendame erinevaid digitaalseid rakendusi, mis on vajalikud meie klientidele oma töö paremaks korraldamiseks kui ka asutuse sisemiselt töö tõhustamiseks. Lisaks nähakse lähitulevikus PMK koordineeriva rolli suurenemist põllumajanduse ja maaelu valdkonna teabelevi korraldamisel.

Organisatsiooni siseselt tõstame töötajate motiveeritust, luues motiveerivad töötingimused ning tagades kaasaegse töökeskkonna ning -vahendid.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)