Usaldusväärne partner!

Meist

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) on põllumajandust ja maaelu arengut toetav Maaeluministeeriumi poolt hallatav riigiasutus. PMK eesmärgiks on aidata kaasa põllumajanduse ja maaelu arengutele, et Eesti põldudel kasvav toit oleks puhas ja ohutu, põllumajanduskeskkond hoitud ning maapiirkonna ettevõtlus ja külaelu areneks.

PMK täpsemateks tegevusvaldkondadeks on taimsete materjalide, väetiste, mulla, taimekahjustajate jm laboratoorsed analüüsid, põldkatsed, põllumajanduskeskkonna ja põllumajandustootjate majandustegevuse seire ja uuringud ning maaelu võrgustikutöö.

PMK tegutseb alates 1998. aastast. 2004 aastani oli asutuse nimeks Taimse Materjali Kontrolli Keskus. Alates 2004. a jaanuarist nimetati asutus ümber Põllumajandusuuringute Keskuseks (inglise keeles Agricultural Research Centre). 2018. a jaanuaris liideti PMKga Maamajanduse Infokeskus. PMK võttis üle Maamajanduse Infokeskuse ülesanded ja kohustused.

Põllumajandusuuringute Keskus:

  • usaldusväärne partner riikliku kontrollisüsteemi rakendamisel, põllumajandus- ja maaelupoliitika kujundamisel, uute teadmiste loomisel ja levitamisel;
  • põllumajanduslike analüüside ja põldkatsete tunnustatud kompetentsikeskus;
  • pakub tuge põllumajanduse, keskkonna- ja maaelu valdkonna partneritele erinevate otsuste tegemisel.
Põllumajandusuuringute Keskuse põhiväärtused:
  • kompetentsus ja usaldusväärsus;
  • koostöö ja avatus;
  • hoolivus;
  • kliendikesksus.

Oleme kompetentsed oma töös ja usaldusväärsed suhetes klientide ja koostööpartneritega, vastutame teostatud töö kvaliteedi eest. Leiame uusi lahendusi, väärtustades koostööd ja avatust nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool.

Hindame asjalikku ja arengule suunatud koostöövalmis töökeskkonda, oleme innovatsioonile ja uuendustele avatud organisatsioon, väärtustame töötajat ja tema panust asutuse edukale toimimisele.

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)