Usaldusväärne partner!

15.01.2020 Mahepõllumajanduse PIP infopäev: Põllukultuuride kasvatus – taimekasvatuse kõrvalmõjud

date
address
Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 5, Tartu, ruum 1A5

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab 15. jaanuaril 2020. a Tartus infopäeva "Põllukultuuride kasvatus – taimekasvatuse kõrvalmõjud".

Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroo juhataja, tutvustab infopäeval seire tulemusi - taimekaitsevahendite jääkide sisaldus mullas. 

Kava ja registreerimine: https://www.pikk.ee/event/infopaev-pollukultuuride-kasvatus-taimekasvatuse-korvalmojud

Põllumajandusuuringute Keskus teostab uuringut "Taimekaitsevahendite jääkide sisaldus mullas",  mis selgitab välja erinevate taimekaitsevahendite jääkide toimeainete sisaldust mullas, selle muutust ajas ning mulla vertikaalprofiilis sõltuvalt toimeaine iseloomust, kogusest ja kasutatavast agrotehnoloogiast.

Mullatervise seisukohalt on oluline mullaelustiku piisav toimimine mullas ja selle eelduseks on mikroorganismide vajadustele vastavad mullatingimused. Mullaelustiku elutegevusele avaldavad teatud negatiivset mõju taimekaitsevahendite jäägid.

2019. a kogutud andmete alusel teostatavat uuringut esitletakse ametlikut selle aasta kevadel. Eelmiste aastate mullauuringute aruanded on leitavad: https://pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-uuringud/uurimisvaldkonnad/muld

Infopäev toimub "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, mida toetab Euroopa Liit.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)