Usaldusväärne partner!

Eesti päritolu maasikate referentsandmebaasi loomine

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) uurimisprojekti „Eesti päritolu maasikate referentsandmekogu loomine“ elluviimise periood on 2020. a veebruarist kuni 2022. a detsembrini.

Projekti eesmärgiks on luua referentsandmekogu kogu, mille alusel on võimalik laboratoorselt eristada Eesti maasikat mujal kasvatatud maasikast.

Maasikate päritolu määramiseks kasutatakse stabiilsete isotoopide määramise metoodikat. Eesti maasikate iseloomulike näitajate kaardistamiseks ja andmete usaldusväärsuse tagamiseks kestab projekt vähemalt kolm aastat: 2020, 2021, 2022. 

Pärast analüüse ja referentsandmekogu loomist on võimalus välja töötada metoodika ka teiste kultuuride päritolumaa uurimiseks.

Projekti elluviimiseks tehakse koostööd Eesti Aiandusliidu, Eesti Maasikakasvatajate Liidu, järelevalveasutuste jt projektist huvitatud osapooltega. Uurimisprojekti tellija on Maaeluministeerium.

Teiste maade kogemus:

Soomes on käimas sarnane projekt (Project on Authentication of geographic origin and multivariate analyses of the origin of strawberries). Projekti info: https://www.luke.fi/en/projects/alkuperaltaan-aidot/

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)