Usaldusväärne partner!

Kvaliteedikavas „Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas“ osalemise püsikulude analüüs

Analüüsi eesmärk on kaardistada toidukvaliteedikavas „Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas“ osalemise püsikulud ning analüüsida kavas osalemisest tingitud lisakulutusi. Analüüsi tulemusi kasutatakse kvaliteedikavas osalemise toetuse standardiseeritud ühikuhinna määramisel.     

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskus Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 2022. a.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)