Usaldusväärne partner!

Teadmussiirde uuring

Põllumajandustootmise ja toidutöötlemisega tegelevate ettevõtete teadmussiirde uuringu eesmärk oli selgitada välja, milline peaks olema teadmussiirde (st koolituse, nõuande ja infolevi) süsteem, et see vastaks põllumajandustootjate ja toidutöötlejate vajadustele.

Uuringu aruandes esitatakse lühiülevaade teabelevi korraldamise praktikatest maailmas ning eraldi Euroopas, kirjeldatakse Eesti teabelevi senist korraldust ning Euroopa Liidu tulevikuvisioone teabelevi korraldamise teemal. Kogutud intervjuude ning küsitlusmaterjalide põhjal on antud ülevaade Eesti teabelevi- ja nõuandesüsteemi hetkeolukorrast ning nii teabe levitamise kui teavet vajavate osapoolte hinnangutest teadmussiirde süsteemile.

Ettevõtete küsitlemise, ekspertarvamuste ning teadmusesiirde tegevuste statistika vaatlemise tulemina on uuringu aruandes esitatud järeldused ja soovitused Eesti teadmussiirde süsteemi ja teadmussiiret toetavate meetmete täiendamiseks.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi 2019. a Maaeluministeeriumi tellimusel.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)