Usaldusväärne partner!

Noore põllumajandustootja uuring

Uuringu "Noore põllumajandustootja toetust saanud ettevõtjate analüüs" eesmärk on selgitada välja Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse ja noore põllumajandustootja otsetoetuse saajate majanduslik aktiivsus põllumajandustootmise või põllumajandustoodete töötlemise valdkonnas ning hinnata nende tegevuse majanduslikku jätkusuutlikkust.

Uuringu käigus analüüsitakse, millised tegurid on mõjutanud noorte põllumajandustootjate majandustegevust ning kuidas riik saab perioodil 2021–2027 põllumajandusliku tegevusega alustavatele noortele ettevõtjatele rohkem tuge pakkuda.

Ettevõtjate hinnangute saamiseks toimub veebiküsitlus 22. aprillist 6. maini 2020. a.

Kutsed uuringus osalemiseks saadetakse ainult toetust saanud ettevõtjatele (valimis u 1800). Loodame aktiivset osavõttu!

Uuringu viib Põllumajandusuuringute Keskus läbi Maaeluministeeriumi tellimusel.

Planeeritav uuringu valmimise tähtaeg on 2020. aasta sügisel.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)