Usaldusväärne partner!

Noore põllumajandustootja uuring

Uuringu "Noore põllumajandustootja toetust saanud ettevõtjate analüüs" eesmärk on selgitada välja Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse ja noore põllumajandustootja otsetoetuse saajate majanduslik aktiivsus põllumajandustootmise või põllumajandustoodete töötlemise valdkonnas ning hinnata nende tegevuse majanduslikku jätkusuutlikkust.

Uuringu käigus analüüsiti, millised tegurid on mõjutanud noorte põllumajandustootjate majandustegevust ning kuidas riik saab perioodil 2021–2027 põllumajandusliku tegevusega alustavatele noortele ettevõtjatele rohkem tuge pakkuda. Täpsema hinnangu saamiseks küsitleti noortele põllumajandustootjatele suunatud toetusi saanud ettevõtjad ning analüüsiti nende ettevõtete majandusnäitajaid.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi 2020. a Maaeluministeeriumi tellimusel.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)