Usaldusväärne partner!

Maaparandussüsteemide uuring

"Maaparandussüsteemide ehitamist ja hoiutööde tegemist mõjutavate tegurite uuringu" eesmärk on saada ülevaade põhjustest, miks maaparandussüsteemide kasutajad ja maaomanikud ei tee piisaval tasemel maaparandussüsteemide ehitamist ja hoiutöid.

Uuringu käigus analüüsiti tegureid, mis mõjutavad põllumajandustootjate, metsamajandusettevõtete, eraisikust metsaomanike ning maaparandusühistute otsuseid maaparandussüsteemide hoiutööde ja investeeringute tegemisel. Andmete saadavuse ja ebapiisavate investeeringute tegemise põhjuste, võimalike tõrgete ja kitsaskohtade kaardistamiseks viidi maaparandussüsteemidega maade omanike ja rentnike seas läbi ankeetküsitlus. Lisaks hinnati sihtgrupi ettevõtete majandusnäitajaid ja analüüsiti, kas maaparandussüsteemide kohta andmete kogumiseks on võimalik kasutada põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN).

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskus läbi 2020. a Maaeluministeeriumi tellimusel.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)