Usaldusväärne partner!

Maaparandussüsteemide uuring

"Maaparandussüsteemide ehitamist ja hoiutööde tegemist mõjutavate tegurite uuringu" eesmärk on saada ülevaade põhjustest, miks maaparandussüsteemide kasutajad ja maaomanikud ei tee piisaval tasemel maaparandussüsteemide ehitamist ja hoiutöid.

Uuringu raames tehakse kindlaks, millised andmed maaparandussüsteemide kohta on saadaval, kaardistatakse ebapiisavate investeeringute tegemise põhjused ning analüüsitakse võimalikke tõrkeid ja kitsaskohti. Uuringu tulemusi kasutatakse sisendina 2021-2027 ÜPP maaelu toetuste kavandamisel.

Maaparandussüsteemide omanike hinnangute saamiseks toimub veebiküsitlus 5.-19. maini 2020. a.
Loodame aktiivset osavõttu!

Uuringu viib Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond läbi Maaeluministeeriumi tellimusel.

Planeeritav uuringu valmimise tähtaeg on 2020. aasta sügisel.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)