Usaldusväärne partner!

Glüfosaadi kasutamise majandusliku mõju uuring

Glüfosaadi kasutamise majandusliku mõju uuringu eesmärgiks on kirjeldada teravilja, õlikultuuride, köögiviljade ja söödakultuuride kasvatamise kulude muutusi ja kattetulu 5-väljalise soovitusliku külvikorra puhul herbitsiidide kasutamise poolest erinevate taimekasvatustehnoloogiate korral.

Analüüsis keskenduti taimekasvatuse, loomakasvatuse ja köögiviljakasvatuse tootmistüüpide 5-väljalise külvikorra kattetulude võrdlemisele vastavalt planeeritud saagitasemele ja kasutatud agrotehnoloogiale.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskus Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 2022. a.

Lisainfo maamajandus@metk.agri.ee

Uuringu lõpparuandega saab tutvuda siin:

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)