Usaldusväärne partner!

Trükised, artiklid, infomaterjalid

Infomaterjalide tabelisse on koondatud e-raamatud, trükised, ettekanded ja artiklid maamajandusvaldkonna uuringute tulemuste ja FADN andmebaasi kohta. Lisatud on ka valik Euroopa Komisjoni jt allikatest pärit asjassepuutuvaid infomaterjale.

Põllumajandusuuringute Keskus annab regulaarselt välja kahte e-raamatut "Põllumajandustootjate majandusnäitajad" ja "Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses". Raamatu pealkirja sisetamisel otsingualale leiab lihtsalt kõikide aastate väljaanded.

Ilmumis-
aasta
Trükise, infomaterjali pealkiri
2022 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2021 (PDF; ainult e-raamat)
2021. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Põllumajandusuuringute Keskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Helle Persitski, Urve Kaio, Mart Reinhold, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348X
2022 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2021 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostaja: maamajanduse analüüsi osakond
ISSN 2228-3498
2021 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2020 (PDF; ainult e-raamat)
2020. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Põllumajandusuuringute Keskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Helle Persitski, Urve Kaio, Mart Reinhold, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348X
2020 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2020 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostaja: maamajanduse analüüsi osakond
ISSN 2228-3498
2020 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2019 (PDF; ainult e-raamat)
2019. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Põllumajandusuuringute Keskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Helle Persitski, Urve Kaio, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348X
2019 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2019 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2019 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2018 (PDF; ainult e-raamat)
2018. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Põllumajandusuuringute Keskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Urve Kaio, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348X
2019 Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (PDF, 2019. a infovoldik)
Koostaja: Maamajanduse analüüsi osakond
2019 Ülevaade 2017. majandusaasta tulemustest FADNi andmetel (PDF; 22.01.2019 ettekanne)
Koostaja: Marju Aamisepp, maamajanduse analüüsi osakond
2018 Põllumajandustootjate majandustulemused põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi andmetel (PDF, artikkel agraarökonoomika aastakoosoleku 2018. a kogumikus)
Koostaja: Marju Aamisepp, maamajanduse analüüsi osakond
2018 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2018 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2018 Agraarökonoomika aastakoosoleku "Kas kriis on seljatatud?" (PDF, artiklite kogumik)
Väljaandja: Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
2018 Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas. Ülevaade 2016 andmetel (PDF, infovoldik)
Koostaja: Maamajanduse analüüsi osakond
2018 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2017 (PDF; ainult e-raamat)
2017. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Põllumajandusuuringute Keskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Urve Kaio, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348
2018 Fookuses põllumajandus – Eesti, info 2016 aasta FADN andmete alusel (Farm Economy Focus – Estonia; PDF, 2018. a väljaanne)
Allikas: Euroopa Komisjon
2017 Faktileht – Eesti, mai 2017 (Factsheet – Estonia; PDF väljaanne)
Allikas: Euroopa Komisjon
2017 Noortalunikud ELis – struktuur ja majandusnäitajad 2017 (Young farmers in the EU – structural and economic characteristics, 2017; PDF väljaanne)
Allikas: Euroopa Komisjon
2017 Hinnang ELi piimatootmisele aastani 2016 (EU Milk Margin Estimate up to 2016, PDF 2017. a väljaanne)
Allikas: Euroopa Komisjon
2017 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2017 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2017 Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas FADN (PDF, ettekanne 30.11.2017)
Koostaja: Marju Aamisepp, Maamajanduse Infokeskus
2017 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2016 (PDF; ainult e-raamat)
2016. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348X
2016 Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas FADN (PDF, ettekanne 09.12.2016)
Koostaja: Marju Aamisepp, Maamajanduse Infokeskus
2016 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2016 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2016 Mahetootmine Euroopa Liidus, faktid ja näitajad, 2016 (Facts and figures on organic agriculture in the European Union; PDF, trükis)
Allikas: Euroopa Komisjon
2016 Maheviljeluse tulemuslikkus majanduslikus mõttes, 2016 (PDF, artikkel 06.04.2016)
Koostaja: Marju Aamisepp, Maamajanduse Infokeskus
2016 Lihaveisekasvatajate majandustulemused FADN andmetel, 2015 (PDF, ettekanne Riigikogu maaelu komisjonis 08.03.2016)
Koostaja: Marju Aamisepp, Maamajanduse Infokeskus
2016 Majandustulemused põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi andmetel, 2015 (PDF, ettekanne Riigikogu maaelu komisjonis 07.03.2016)
Koostaja: Marju Aamisepp, Maamajanduse Infokeskus
2016 ÜPP I samba raames perioodil 2010-2014 rakendatud meetmete mõju analüüs, 2016 (PDF, trükis)
Koostaja: Eesti Konjunktuuriinstituut Maaeluministeeriumi tellimuse
2016 Piimatootjate majandustulemused FADNi andmetel, 2016 (PDF, ettekanne Piimafoorumil)
Koostaja: Marju Aamisepp, Maamajanduse Infokeskuse põllumajandussektori majandusanalüüsi osakond
2016 Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiriikide võrdluses, 2016 (PDF, uurimuse aruanne)
Koostajad: Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, Maamajanduse Infokeskus
2016 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2015 (PDF; ainult e-raamat)
2015. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348X
2016 OECD riikide põllumajanduslike majapidamiste suurused (OECD: Cross Country Comparison of Farm Size Distribution; PDF 2016. a väljaanne)
Allikas: OECD
2015 Kas Eesti piimatootmine on Euroopa tulusaim? (PDF, Maaeluministeeriumi ajaveebis 05.02.2015 avaldatud artikkel)
Koostaja: Maamajanduse Infokeskus
2015 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2015 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2015 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2014 (PDF; ainult e-raamat)
2014. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Helle Persitski, Eduard Matveev, Marek Kärner
ISSN 2228-348X
2015 OECD: Piimatootmise tootlikkuse kasv (OECD: Dynamics of Dairy Farm Productivity Growth, PDF, 2015. a väljaanne)
Allikas: OECD
2015 FADNi 50. aastapäeva konverentsi kokkuvõte (Conference  "EU-FADN – 50 years of providing essential information for the CAP"; PDF infoleht 11.06.2015)
Allikas: Euroopa Komisjon
2015 ELi põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrk 50 aastat - ELi põllumajanduse ja põllumajandustootjate toetamist (PDF infoleht 2015. a)
Allikas: Euroopa Komisjon
2014 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2014 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2014 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2013 (PDF; ainult e-raamat)
2013. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Eduard Matveev
ISSN 2228-348X
2014 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2013 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2013 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2012 (PDF; ainult e-raamat )
2012. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Eduard Matveev
ISSN 2228-348X
2013 OECD riikide põllumajandustootjate majandusnäitajate analüüs (OECD: Cross Country Analysis of Farm Perfomance; PDF 2013. a väljaanne)
Allikas: OECD
2012 Põllumajandus ja maaelu 2012 (PDF, trükis)
Käesoleva trükise eesmärgiks on anda võimalikult ülevaatlik pilt Eesti põllumajandusest ja maaelust, tuues esile viimasel ajal toimunud arengud.
Koostajad: Marju Aamisepp, Eduard Matveev
ISSN 1736-4507
Printimiseks
2012 Agriculture and Rural Life 2012 (PDF, trükis)
The purpose of this publication is to give the general public a comprehensive overview of Estonian agriculture and rural life bringing out recent developments.
Compiled by
Marju Aamisepp, Eduard Matveev
ISSN 1736-4590
Print version
2012 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2012 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp, Helle Persitski
ISSN 2228-3498
2012 Põllumajandustootjate majandusnäitajad 2011 (PDF; ainult e-raamat)
2011. aasta põllumajandusliku raamatupidamise andmed koguti, kontrolliti ja töödeldi Maamajanduse Infokeskuses. Käesolevas väljaandes on esitatud nende andmete põhjal koostatud põllumajandustootjate majandustulemuste üldine analüüs.
Koostajad: Marju Aamisepp, Anne Varendi, Angela Järvis, Eduard Matveev
ISSN 2228-348X
2011 Põllumajandus ja maaelu 2011 (PDF, trükis)
Käesoleva trükise eesmärgiks on anda võimalikult ülevaatlik pilt Eesti põllumajandusest ja maaelust, tuues esile viimasel ajal toimunud arengud.
Koostajad: Marju Aamisepp, Eduard Matveev
ISSN 1736-437X
2011 Agriculture and Rural Life 2011 (PDF, trükis)
The purpose of this publication is to give the general public a comprehensive overview of Estonian agriculture and rural life bringing out recent developments.
Compiled by
Marju Aamisepp, Eduard Matveev
ISSN 1736-437X
2011 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2011 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Marju Aamisepp
ISSN 1406-8346
2011 Põllumajanduse toetused ja sissetulekud (OECD: Distribution of Support and Income in Agriculture; PDF 2011. a väljaanne)
Allikas: OECD
2010 Põllumajandus ja maaelu 2010 (PDF, trükis)
Käesoleva trükise eesmärgiks on anda võimalikult ülevaatlik pilt Eesti põllumajandusest ja maaelust, tuues esile viimasel ajal toimunud arengud.
Koostanud: Livi Rooma, Marju Aamisepp, Ants Laansalu, Eduard Matveev
ISSN 1736-437X
2010 Agriculture and Rural Life 2010 (PDF, trükis)
The purpose of this publication is to give the general public a comprehensive overview of Estonian agriculture and rural life bringing out recent developments.
Produced by
Livi Rooma, Marju Aamisepp, Ants Laansalu, Eduard Matveev
ISSN 1736-437X
2010 Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2010 (PDF; ainult e-raamat)
Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning teisest küljest aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama antud taimekasvatuskultuuri viljelemisel või loomaliigi kasvatamisel.
Koostajad: Helle Persitski, Marju Aamisepp
ISSN 1406-8346
2010 Riskijuhtimise poliitikad ja strateegiad ning analüüs põllumajanduslike majapidamiste tasandil (Risk Management Strategies; PDF, 2010. a väljaanne
Allikas: OECD
2022 Pühadetervitus
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)