Usaldusväärne partner!

Maaeluministeerium: Järgmisel aastal alustab uus ühendasutus nimega Maaelu Teadmuskeskus

Maaeluministeerium
link PRESSITEADE
02.09.2022

Täna toimus Jõgeval juhtkomisjoni kohtumine, kelle ülesandeks on liita Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) ja Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) üheks asutuseks. Ühendasutuse nimeks saab Maaelu Teadmuskeskus, mis alustab tööd 1. jaanuaril 2023.

Maaeluminister Urmas Kruuse räägib, et tänu kahe asutuse liitumisele saab ettevõtja endale partneri, kes on võimeline nõustama ning pakkuma innovatsiooniteenuseid toidutootmise valdkonnas. "Kõik muutub paremaks praegustele klientidele ja partneritele, sest saame kiiremini välja töötada uusi lahendusi, mida vajame rohepöördeks," ütles Urmas Kruuse. Minister usub, et loodav asutus kujuneb põllumajanduse ja maaelu valdkonna ettevõtete partneriks ja toeks rohepöörde elluviimisel ning kliimaneutraalse toidutootmise tagamisel. "Tänu Maaelu Teadmuskeskusele paraneb meie toidujulgeolek," oli maaeluminister Kruuse lootusrikas.

ETKI direktor Andre Veskioja sõnab, et Maaelu Teadmuskeskus (METK) koondab rakendusliku põllumajandusteaduseloome ja -siirde ning teadmus- ja nõuandeteenuse kokku. "Ühendasutusel on suurem inimpotentsiaal, taristu ja arenguvõimalused. Liitumine võimaldab kiirelt muutuvale põllumajandussektorile pakkuda vajalike teadus-, labori- ja teadmussiirde teenuseid," põhjendab liitumise vajalikkust Andre Veskioja.

PMK direktor Pille Koorberg kinnitab, et METK saab olema usaldusväärne partner riikliku kontrollisüsteemi rakendamisel ja kindlalt on tagatud ka põldkatsete sõltumatu korraldamine.

Liitmise käigus jääb alles asutuste senine taristu, peakontorid Sakus ja Jõgeval ning katsekeskused üle Eesti. Valitsemisala struktuurireformi käigus tehtava muudatuse eesmärk on tugevdada valdkondlikku teaduse-arenduse kompetentsi.

Taimekasvatuse Instituut tegeleb sordiaretuse ja mitmesuguste taimekasvatustehnoloogiate uurimisega. Põllumajandusuuringute Keskus tegeleb laboriteenuste, põld- ja sordivõrdluskatsete ning põllumajanduskeskkonna uuringutega ning maaelu võrgustikutööga.

42
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)