Maaeluvõrgustik

LEADER/CLLD

LEADER-meede on loodud maapiirkondade toetamiseks ning üle Eesti on moodustatud 26 LEADER tegevusgruppi.

Maaelu võrgustikutöö osakonna ülesandeks on LEADER-meetme rakendamiseks vajaliku võrgustikutöö korraldamine:

  • info ja koolituspäevad;
  • CLLD/LEADER meetme praktikate ja näidete levitamine, näiteks "Nähtav LEADER"
  • piiriülese võrgustikutöö tugiteenuse pakkumine.

Veebileht www.maainfo.ee/LEADER

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)