Maaeluvõrgustik

Maaelu võrgustikutöö

Maaelu võrgustikutöö osakonna põhiülesanne on täita Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 nimetatud riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid.

Maaeluvõrgustiku logo

Maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgiks on anda lisandväärtust Eesti maaelu arengukava rakendamisele, kaasata arengukava elluviimisesse toetustest kasusaajaid ja teisi maaelu arengust huvitatud osapooli ning soodustada teadmiste ja kogemuste vahetust nii Eesti kui ka Euroopa Liidu tasandil. Eestis täidab maaeluvõrgustik ka innovatsioonivõrgustiku ülesandeid.

Eesmärkide täitmiseks pakub maaeluvõrgustik järgmisi teenuseid:

Maaeluvõrgustiku tööks arendab osakond eraldi veebilehte, kust leiab sündmuste kalendri ning info ülaltoodud teenuste kohta – www.maainfo.ee

Facebook www.facebook.com/maaeluvorgustik

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)