Taimetervise aasta 2020

Taimetervise ja mikrobioloogia labori teenused

Laboris on võimalik määrata taimekahjustajaid ja taimehaigusi (bakterioloogilised, viroloogilised, nematoloogilised, mükoloogilised, entomoloogilised analüüsid) ning umbrohtusid. Lisaks teostatakse mikrobioloogilisi analüüse ja määratakse üldtoksilisust taimsetest saadustest, teraviljast, teraviljatoodetest, söödast, söödakomponentidest, kompostist ja mullast.

Taimetervise ja mikrobioloogia laboris säilitatakse mikroorganismide kollektsiooni.

Teostatavad analüüsid

Bakterioloogilised Kartuli, viljapuude ja maasika bakterhaigused: kartuli ringmädanik ja pruun-baktermädanik, viljapuu-bakterpõletik, maasika bakterpõletik

Viroloogilised Kartuli viirushaigused (PVA, PVY, PVX, PVM, PVS, PLRV, PMTV, TRV), kartuli värtnakujulisuse viroid (PSTVd); köögiviljade viirushaigused (PepMV, TSWV, CMV, TRV), viljapuude viirushaigused (PPV)

Nematoloogilised Taimedel, mullas või kasvusubstraadis nematoodid, (nt kartuli-kiduuss, kartuli-ingerjas, harilik ingerjas, maasika-närbuss, männi-laguuss jt)

Mükoloogilised Taimedel, taimsetes saadustes, mullas või kasvusubstraadis seenhaigused (nt Phytophthora ramorum, Phytophthora kernoviae, Gibberella circinata, punavöötaud Mycosphaerella pini, pruunvöötaud Mycosphaerella dearnessii, kartulivähk Synchytrium endobioticum, Colletotrichum acutatum, Phytophthora fragariae jt)

Entomoloogilised Taimedel ja taimsetes saadustes putukkahjurid ja lestad.

Mikrobioloogilised Erinevate bakterite, hallitus- ja pärmseente ja toksilisuse määramine taimsetes saadustes, söödas, kompostis ja mullas. Rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni säilitamine ja täiendamine. Uute baktertüvede selekteerimine taimse materjali efektiivseks kasvatamiseks ja säilitamiseks.

Molekulaarbioloogilised Laboris on võimalik teostada erinevate taimehaiguste ja –kahjurite määramist ja kinnitamist ka kaasaegsete molekulaarbioloogiliste meetoditega (nt PCR jt).  

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)