Usaldusväärne partner!

Siloseire 20nes hooaeg

Silo, kui väärtuslikku loomasööta, on Põllumajandusuuringute Keskuses (PMK) ja tema eelkäijate juures analüüsitud juba üle 50 aasta.

1964. aastal  loodud vabariikliku agrokeemia labori struktuuris oli ka söötade osakond. Osakonna ülesandeks oli analüüsida taimse päritoluga söötasid ja uurida nende kvaliteedi vastavust kehtestatud üleliidulistele ja vabariiklikele normidele. Kuni 90ndateni oli selles laboris suur siloproovide hulk, sealjuures analüüsiti ka silos esinevaid lenduvaid rasvhappeid.

Labori nimes, kus silo analüüsitakse, on toimunud hulgaliselt muudatusi, olenevalt asutuse struktuurist. Alustati vabariiklikus agrokeemia laboris söötade osakonnana ja viimane muudatus toimus 01.01.2021. aastal, kui kaks labori ühinesid ning uus labor kannab söötade ja jääkide labori nime.

2002. aastal alustas PMK taimse materjali labor koostöös Eesti Maaviljeluse Instituudiga iga-aastast rohusilode tegemise optimaalse aja seiret.

2021. aastal on käimas siloseire 20nes hooaeg!

FOTOGALERII: link11.06.2021 Tunnustame siloseire pikaajalisi eestvedajaid

PMK veebilehel https://pmk.agri.ee/et/laborid/siloseire on kättesaadavad kõik viimase 9 aasta siloseire andmed (aastad 2012-2021).

Proovid võetakse Eesti erinevatest piirkondadest, 5-7 maakonnast, aastati erinevad maakonnad.

  • Alates 2002. aastast on olnud siloseire eestvedaja Põllumajandusuuringute Keskuses laborijuht ning tänane söötade ja jääkide peaspetsialist Ann Akk.
  • Aastatel 2002-2020 kommenteeris analüüsi tulemusi Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Uno Tamm.

Videos näitavad söötade ja jääkide labori töötajad, kuidas valmistatakse põldudelt kogutud rohuproove analüüsimiseks ette ja räägime ka analüüsi protsessist.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)