Usaldusväärne partner!

Hinnakiri

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. jaanurist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23).

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  MULLA ANALÜÜSID  
  Üksikanalüüsid  
1 pH  6.30
2 Orgaaniline süsinik - Corg  11.50
3 Lämmastik - N (Kjeldahli meetod) 21.90
4 Väävel - SO4-S 9.00
5 Boor - B 9.50
6 Lõimis (lihtmeetod) 4.95
7 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES) 6.90
8 Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA) 30.00
9 Orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
10 Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
  Koondanalüüsid  
11 Lühianalüüs (pH, P, K) 9.25
12 Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 14.80
13 Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn) 26.65
  Kasvusubstraadi analüüsid  
14 Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)  36.00
15 Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 42.75
     
  MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID  
16 Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 5.00
17 pH määramine 6.30
18 Granulomeetria (sõeltest) 7.75
19 Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon) 22.45
20 Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi) 27.90
21 Lämmastik - N karbamiidis 27.90
22 Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria) 21.75
23 Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria) 45.65
24 Biureet karbamiidist 35.50
25 Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, vees või ammooniumtsitraadis ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod)) 36.20
27 Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod)) 45.70
28 Kaalium - K (leekfotomeeter) 26.10
29 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos eeltöötlusega): Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 40.60
30 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
31 Veeslahustuvad elemendid (Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn) 20.15
32 Kloriidid  47.55
33 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime 25.30
34 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus 46.15
35 Niiskus / kuivaine 12.20
36 Lämmastik - N (EA) 30.00
     
  ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID  
37 Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8.20
38 Niiskus / kuivaine 12.25
39 Orgaaniline aine / tuhk 18.15
40 Lämmastik (N) 21.90
41 nitraatlämmastik (NO3-N)  9.95
42 ammooniumlämmastik (NH4-N) 9.95
43 Elemendid (Ca, K, Mg, P, B, Cu, Mn) esimene element 20.15
44 iga järgnev element meetodi piires 7.00
45 pH määramine 6.30
46 Turba elektrijuhtivus 9.70
47 Turba veeimamisvõime (kiirmeetod) 13.40
48 Turba mahumass 4.60
49 Turba lagunemisaste (von Posti järgi) 4.60
  Koondanalüüsid  
50 Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86.15
51 Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107.50
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades, taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)  
52 Ühe elemendi sisaldus  ICP-MS-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): As, Cd, Pb, Hg, Se,  B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 55.10
53 Iga täiendav element meetodi piires 14.90
54 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 40.60
55 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
56 1 proov - Se +2 elementi (nt Zn ja Cu) 109.70
57 1 proov - 4 elementi (raskmetallid) 99.80
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE vees  
58 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20.15
59 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
60 Tseesium - Cs (gamma-radiomeeter) 40.15
61 Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S 46.00
62 Kogulämmastik vees  22.30
63 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.5
Missing content item.
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)