Usaldusväärne partner!

Kutsestandard

Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus.

Konsulentide kutsestandardid kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 17. detsembril 2017.

Lisa 1 Konsulendi kutse-eetika

Lisa 2 Kutsealaga seotud mõisted

Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused

Konsulendi töö peaeesmärgiks on anda kliendile põllu-, metsa- ja muud maamajanduse alast nõu lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast.

Tase 5 – nõustab individuaalselt ning planeerib ja korraldab enda nõuandetööd

Tase 6 – kogemustega konsulent, kes nõustab kliente ja klientide gruppe; planeerib ja korraldab nõuandealast- ja koolitustegevust, koolitab

Tase 7 – lisaks osaleb nõuandesüsteemi arendamises ja juhendab praktikante, planeerib ja korraldab tööd organisatsioonide ja võrgustikega

Igal tasemel 26 või 27 spetsialiseerumist

Leheküljele lisatud dokumentide loetelu:
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)