Usaldusväärne partner!

Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni ülesanne on moodustada hindamiskomisjonid kutse taotlejate hindamiseks ja kinnitada hindamistulemused. Kutsekomisjon töötab välja ja/või kinnitab taotlejate kompetentsuse hindamise juhendi, eksamimaterjalid ja muud kutse andmiseks vajalikud dokumendid ning määrab kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtajad.

Kutsekomisjoni liikmed:

Ülle Läll – SA Erametsakeskus (komisjoni esimees)

Hanna Tamsalu – Põllumajandusuuringute Keskus (komisjoni aseesimees)

Ain Malm – Eesti Erametsaliit

Kerli Ats - Eestimaa Talupidajate Keskliit

Krista Habakukk – Eesti Külaliikumine Kodukant

Leho Verk – Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maret Prits – Eesti Maaülikool

Margus Kopp – MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus

Roomet Sõrmus – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Kutsekomisjoni töökord on kinnitatud Põllumajandusuuringute Keskuse direktori 3. detsembri 2018. a käskkirjaga nr 32

Leheküljele lisatud dokumentide loetelu:
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)