Usaldusväärne partner!

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamine

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamiseks tuleb Põllumajandusuuringute Keskusele esitada vabas vormis kirjalik avaldus. Kutsekomisjon peab menetluse käigus andma osalisele võimaluse esitada oma arvamused ja vastuväited.

Kutsekomisjoni otsuse alusel määratavad karistused on tähelepanu juhtimine, hoiatus, kutsetunnistuse kehtivuse peatamine üheks aastaks või kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamine.

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise korral ei saa enne 12 kuu möödumist konsulendi kutset uuesti taotleda.

Kogu menetluse kohta täpsemalt loe kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise korrast, mis on kinnitatud konsulentide kutsekomisjoni 10.12.2018 otsusega, protokoll nr 1.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)