Usaldusväärne partner!

Taotleja hindamine

Konsulendi kutse taotleja kompetentse hindab kutsekomisjon poolt moodustatud hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon moodustatakse vastavalt taotletavatele spetsialiseerumistele ja tasemetele. 

Kompetentsuse hindamise viis sõltub sellest, millise taseme kutsetunnistust taotletakse.

Tase Hindamise viis
Esmane taotlemine,
tase 5 ja tase 6
  • Dokumendid
  • Kohapeal lahendatav kirjalik ülesanne ehk proovitöö
  • Vestlus hindamiskomisjoniga
Esmane taotlemine,
kui on kehtiv konsulendi kutse,
tase 6 ja tase 7
  • Dokumendid
  • Vestlus hindamiskomisjoniga
Taastõendamine
  • Dokumendid
  • Vestlus hindamiskomisjoniga (alati ei toimu)

Hindamise korraldamise juhendid:

Tase 5 ja 6 hindamise korraldamise juhendid uuendati ja kinnitati konsulentide kutsekomisjoni istungil 10. detsembril 2018. a. Tase 7 hindamise korraldamise juhendid koostati ja kinnitati konsulentide kutsekomisjoni elektroonilise koosolekuga 7. veebruaril 2019. a.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)