Usaldusväärne partner!

Elulooloo kirjeldus kutse taotlemisel

Lae alla - Elulookirjeldus (CV) konsulendi kutse taotlemisel

  • Kirjeldades senist nõustamistööd, piirduge lühiülevaatega. Kompetentside tõendamist oodatakse alles eneseanalüüsis.
    Näiteks: aasta 2018 - klientide arv 12. Klientideks olid piimalehmakasvatajad Lõuna-Eestis, püsikliendid. Peamisel vajavad kliendid abi .... Ühe kliendi kohta kulub senisest vähem aega, sest  ...

  • Taastõendajad peavad erialase ja nõustamisalase täiendõppe puhul esitama infot vähemalt 50 tunni ulatuses. 

Elulookirjelduse vorm uuendati ja kinnitati konsulentide kutsekomisjoni 10. detsembri 2018. a istungil.
Võrreldes 2018. aasta jooksul kasutuses olnud vormiga on see lühenenud.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)