Usaldusväärne partner!

Kutse taotlemise avaldus

Lae alla - Konsulendi kutse taotlemise avaldus (uuendatud 2019. a sügisel)

Vormi teatud osad on arvutis muutmise eest kaitstud.
Täita saab lahtreid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress ja varasem kutsetunnistus.

Rippmenüüst tuleb valida sobiv lahtrites:

  • taotletava kutse nimetus ja spetsialiseerumise valdkond; 
  • kutse tase
  • esmataotlemine või taastõendamine

Vormil tuleb märgistada taotleja kinnitused, millest 3 esimest on kohustulikud lähtuvalt kutseseadusest. 
Olles nõus kutseregistris andmete avalikustamisega, on taotleja andmed kutseregistri avalikust vaatest leitavad.
Olles nõus teadete saamisega konsulendi kutse alases tegevuse kohta, informeerib kutse anda teid, kui kutsetunnistuse tähtaeg hakkab lõppema või muutuvad kutse andmise tingimused.

Konsulendi kutse taotlemise avalduse vorm uuendati ja kinnitati konsulentide kutsekomisjoni 10. detsembri 2018. a  istungil (7.02.2019 lisati vormile tase 7 taotlemise andmestik).  Vormi kujundus on muutunud võrreldes 2018. aasta jooksul kasutusel olnud vormiga.

Lisainfo: Rutt Tõnurist | 3849 705, 526 1584; rutt.tonurist@pmk.agri.ee 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)