Usaldusväärne partner!

Võrgustikud See all >> Vaata kõiki >>

PMK: Projekti EURAKNOS küsitlus

Küsitluse eesmärk on saada infot põllu- ja metsamajandajatele kavandatava üleeuroopalist teabeportaali kasutajate vajaduste kohta.  Vastused aitavad meil paremini korraldada teavitustööd ...
Esitatud 24.08.2020
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)