Usaldusväärne partner!

Väetised

Tasakaalustatud väetamisel tuleb lähtuda mulla toitainete sisaldusest (määratakse mullaanalüüside põhjal), kasvatatavast kultuurist ja planeeritavast saagitasemest. Iga kasvatatava kultuuri juures tuleb arvestada ka sellega, millised olid eelkultuurid ning milliseks võivad kujuneda taimede kasvu- ja koristustingimused.

Kuna erinevate mineraalväetiste koostis on väga erinev, tuleb kindlaks teha, kui palju on antud väetises põhitoiteelemente (NPK) ja milline on toiteelemendi maksumus. Vastavalt väetusplaanis planeeritud saagitasemele ja mullaanalüüsi näitajatele arvestatakse välja optimaalne väetisega antav toiteelementide kogus hektari kohta ning vastavalt sellele leitakse ka hektari kohta kuluv kompleksväetise füüsiline kogus.

Orgaanilise väetise maksumus arvutatakse lähtudes mineraalväetise toiteelementide maksumusest. Selleks on vaja teada, milline on põhitoiteelementide sisaldus ühes tonnis sõnnikus. Eelkõige sõltub see looma liigist, allapanust, sõnniku kuivaine sisaldusest ja säilitamise tingimustest.

Väetise kalkulaator võimaldab lihtsal viisil välja arvutada mineraalväetistes sisalduvate toiteelementide ja orgaanilise väetise maksumuse.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)