Usaldusväärne partner!

Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses

Kattetulu metoodika võimaldab lihtsal viisil hinnata majapidamise erinevate tootmisharude tulukust, analüüsida tootmise tasuvust erinevate stsenaariumite puhul ning prognoosida tulude-kulude eelarvet ja raha liikumist mitmesuguseid riskitegureid arvesse võttes.

Kiiresti muutuvates majandustingimustes on eriti oluline kalkuleerida, kas tootmisest saadavad sissetulekud katavad kõik toodangu saamiseks tehtavad kulutused vastaval saagitasemel ja kas kokkuvõttes on ettevõtte tegevus tasuv.

Kattetulu arvestusmetoodika on põllumajandustootjatele abiks nii tootmise planeerimisel kui ka aasta tulemuste kokkuvõtmisel ja analüüsimisel. Igal aastal maamajanduse analüüsi osakonnas kokku pandav infomaterjal on koostatud vastava aasta looduslikke tingimusi, hinnataset ja muid olulisi aspekte silmas pidades. Arvutuste tegemisel on konsulteeritud oma ala ekspertide ja praktikutega. 2021. aasta kattetulu arvestuste juures andsid nõu Ene Milvaste (taimekasvatus) Ivi Randmaa (veise- ja seakasvatus), Jane Mättik (lihaveisekasvatus) ja Raivo Vettik (masinatööde maksumus).

Kattetulu arvestused on oluliseks õppe- ja infomaterjaliks ka põllumajanduskoolide õpilastele ja konsulentidele.

Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2021

Kattetulu raamat uuendatud 03.03.2022

Kattetulu arvestused aastatel 2010-2020

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)