Usaldusväärne partner!

Sordivõrdluskatsed 2000-2021

Põllumajandusuuringute Keskuse katsekeskustes Viljandimaal Mataperas, Võrumaal Väimelas ja Raplmaal Kuusikul tehakse iga aasta erinevate põllukultuuride sortide osas riiklikke majanduskatseid. Tulemused on põllumeestele abiks sordi valikul, võimaldades hinnata, kuidas erinevad sordid Eesti tingimustele vastu peavad ning millised olid saagi- ning kvaliteedinäitajad.

Aastatel 2000-2020 läbi viidud sordivõrdluskatsete tulemused on kättesaadavad sordivõrdluskatsete andmebaasist 2000-2020.

2022. aasta katsete tulemused on kättesaadavad linkExceli tabelist.

2021. aasta katsete tulemused on kättesaadavad linkExceli tabelist.

Nii andmebaasi kui ka 2021. a andmed sisaldavad ka Jõgevamaal Eesti Taimekasvatuse Instituudis tehtud katsete tulemusi.

Sordivõrdluskatsete andmebaas 2000-2020 (avaneb uues aknas) 

Otsingu sooritamine

Otsingu sooritamiseks valige üks liik ja tüüp ning soovi korral ka üks või mitu sorti, katsekohta või aastat. Vaikimisi valikutega otsitakse tulemusi kõikide valitud liigi ja tüübi seas sooritatud katsete hulgast. Otsingu tulemuste täpsustamiseks või uue otsingu sooritamiseks valige ülevalt menüüst Täpsusta otsingut.

Otsingu tulemuste kasutamine

Otsingu tulemuste sorteerimiseks klõpsake soovitud tulba päisel. Sama tulba korduval valimisel muudetakse sorteerimise suunda (kasvav/kahanev). Ühe konkreetse sordi tulemuste esile tõstmiseks klõpsake vastava sordi nimel. Ühe konkreetse katsekoha esile tõstmiseks klõpsake vastava katsekoha nimel. Ühe konkreetse külviaasta esile tõstmiseks klõpsake vastaval aastanumbril. Esile tõstetud ridu hoitakse meeles ka pärast sorteerimist. Katseandmete graafiliseks kuvamiseks klõpsake soovitud tulemuse väärtusel. Graafikul on kuvatud antud sordi ja tulba väärtus läbi aastate. Tulemuste eksportimiseks sooritage otsing ning valige ülevalt menüüst Tulemused Exceli failis. Selle peale pakutakse alla laadimiseks CSV formaadis faili viimase otsingu tulemustega, mida saab avada otse Excelis.  

Katseandmete leht (avaneb uues aknas) 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)