Usaldusväärne partner!

Võru katsekeskus

Võru katsekeskus asub Võru maakonnas, Võru – Põlva maantee 6. kilomeetril Väimelas.

1947. a. sügisel toodi Väimelasse üle Antsla tehnikumi õppemajandi baasil töötanud lina sordivõrdluskatsepunkt. Esimesed katsed rajati Väimelas 1948. a. kevadel. Lisaks linale võeti katsetusse ka oder. Seoses Põlva sordikatsepunkti likvideerimisega 1958. a. toodi Väimelasse üle ka seal katsetatud kultuurid (teraviljad, kartul, hernes). Alates 2012. aasta sügisest lisandusid Võru katsekeskuses katsetatavatele kultuuridele ka õlikultuurid ja 2017 a. põlduba.

Maaressurss: Võru katsekeskuse kasutuses on kokku 54,1 ha riigimaad, millest haritav on 47 ha.

Tehniline baas: Võru katsekeskusel on katsekülvik ZÜRN D82 ja katsekombain SAMPO 130. Katsekeskusel on ka 5 erineva võimsusega traktorit, põllutehnika ja aparatuur põldkatsete läbiviimiseks, kuivati ja seemnesorteer.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)