Usaldusväärne partner!

Kuusiku katsekeskus

Kuusiku katsekeskus asub Rapla maakonnas, Rapla-Märjamaa mnt. ääres Kuusikul.

1924.a asutati Kuusiku riigimõisa maadel Riigi Põllutöö Katsejaam, mille kasutuses oli 225 hektarit maad. Katsejaam hakkas tegelema taimekasvatuslike katsetega. Esimesed katsed olid teravilja sordivõrdluskatse ja niitude väetiskatse mineraalväetistega. 1930 aastast hakati tegema koostöös Riigi Seemnekontrolljaamaga müüdavate teraviljaseemnete kontrollkülve sordipuhtuse kontrollimiseks. Praegu vanimad Kuusikul rajatud katsed on aastatest 1960 ja 1964.

Maaressurss

Kuusiku katsekeskuse kasutuses on kokku 226 hektarit maad, millest haritavat maad on 224 hektarit. Maa kuulub riigile.

Tehniline baas

Kuusiku katsekeskusel on katskülvik ZÜRN D82, katskombain HALDRUP C85, kuus traktorit ja põllutehnika katsete läbiviimiseks ning katsekuivati ja sorteer.

www.facebook.com/KuusikuKK/

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)