Usaldusväärne partner!

Katsekeskuste tegevus

Põllumajandusuuringute Keskuse katsekeskustel on ühine juhtimissüsteem, mis tagab teenuse usaldusvääruse. 

 • Katsekeskused on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001, sertifikaat eesti ja inglise keeles.
 • Viljandi katsekeskus kuulub Ühenduse Sordiameti (CPVO) tunnustatud katsekeskuste hulka.

Katsekeskused viivad katseid läbi vastavalt Põllumajandusameti ja eraklientide tellimustele. Põllumajandusameti veebilt saab informatsiooni sordilehte võtmise taotlemise, taotluste ja seemnete saatmise tähtaega ning riiklike majanduskatsete metoodikate kohta.

Katsekeskuste põhilised tegevusvaldkonnad
 • Sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete – riiklike sordivõrdluskatsete praktiline korraldamine ja läbiviimine

  Katsetatavad kultuurid: teravili, kartul, hernes, uba, raps, söödapeet, muru, heintaimed, mais. Hinnatakse saaki, kvaliteeti, haigusekindlust ja talvekindlust ehk siis viljelusväärtust Eesti tingimustes.

  Majanduskatseid teostavad: Viljandi katsekeskus, Võru katsejaam, Kuusiku katsekeskus ja Eesti Taimekasvatuse Instituut.
   
 • Jätkukatsetus Eesti Sordilehes olevatele sortidele

  Katsetust viiakse läbi vastavalt majanduskatsete metoodikale. Jätkukatsetuse sordid külvatakse ja andmed töödeldakse koos majanduskatse sortidega. Katseandmed avaldatakse kodulehel ning kogumikus.
   
 • Eestis kasvatatavatele sertifitseerimisele kuuluvate seemnepartiide järelkontrolli ametlike põldkatsete läbiviimine

  Katsetatavad kultuurid: teravili, kaunviljad, heintaimed, raps, rüps, kartul. Hinnatakse seemnepartiide sordiehtsust ja määratakse sordipuhtus. Katseid teostab Viljandi katsekeskus.
   
 • Riiklike registreerimiskatsete ehk EÜP (eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse) katsete läbiviimine

  Katsetatavad kultuurid: teravili, kaunviljad, heintaimed. Hinnatakse sordi vastavust eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele. Katseid teostab Viljandi katsekeskuse sordikontrolli osakond.
   
 • Teaduskatsed
   
 • Erikatsed

  Tehnoloogiate ja sortide võrdlused, demokatsed esitlusteks jms.
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/5, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)