Usaldusväärne partner!

Katsekeskuste tegevus

Katsekeskused viivad katseid läbi vastavalt Põllumajandusameti ja eraklientide tellimustele. Põllumajandusameti veebilt saab informatsiooni sordilehte võtmise taotlemise, taotluste ja seemnete saatmise tähtaega ning riiklike majanduskatsete metoodikate kohta.

  Katsekeskuste põhilised tegevusvaldkonnad
  • Sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete – riiklike sordivõrdluskatsete praktiline korraldamine ja läbiviimine

   Katsetatavad kultuurid: teraviljad, õlikultuurid, kaunviljad, heintaimed, kartul, mais jt. Hinnatakse saaki, kvaliteeti, haigusekindlust ja talvekindlust ehk siis viljelusväärtust Eesti tingimustes.

   Majanduskatseid teostavad: Viljandi katsekeskus, Võru katsejaam, Kuusiku katsekeskus ja alltöövõtjana Eesti Taimekasvatuse Instituut.
    
  • Jätkukatsed Eesti Sordilehes olevatele sortidele

   Katsed viiakse läbi vastavalt majanduskatsete metoodikale ning sordid külvatakse ja andmed töödeldakse koos majanduskatse sortidega. Katseandmed avaldatakse kodulehel ning kogumikus.
    
  • Sertifitseeritud seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete läbiviimine

   Katsetatavad kultuurid: teraviljad, kaunviljad, heintaimed, õlikultuurid jt. Hinnatakse seemnepartiide sordiehtsust ja määratakse sordipuhtus. Katseid teostab Viljandi katsekeskuse sordikontrolli büroo.
    
  • Sortide registreerimiskatsete ehk EÜP (eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse) katsete läbiviimine

   Katsetatavad kultuurid: teravili, kaunviljad, heintaimed. Hinnatakse sordi vastavust eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele. Katseid teostab Viljandi katsekeskuse sordikontrolli büroo.
    
  • Teaduskatsed
    
  • Erikatsed

   Tehnoloogiate ja sortide võrdlused, demokatsed esitlusteks jms.

  Põllumajandusuuringute Keskuse katsekeskustel on ühine juhtimissüsteem, mis tagab teenuse usaldusvääruse. 

  • Katsekeskused on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001, sertifikaat eesti ja inglise keeles.
  • Viljandi katsekeskus kuulub Ühenduse Sordiameti (CPVO) tunnustatud katsekeskuste hulka.
  info@pmk.agri.ee
  +372 672 9137
  PMK Teaduse 4/5, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)