Usaldusväärne partner!

Katsekeskuste tegevus

Katsekeskused viivad katseid läbi vastavalt Põllumajandusameti ja eraklientide tellimustele. Põllumajandusameti veebilt saab informatsiooni sordilehte võtmise taotlemise, taotluste ja seemnete saatmise tähtaega ning riiklike majanduskatsete metoodikate kohta. Katsekeskustel on ühine akrediteeritud juhtimissüsteem, mis tagab teenuse usaldusvääruse.

Esitlus ja põllupäevad PMK katsekeskustes 2022. aastal

Katsekeskuste põhilised tegevusvaldkonnad
 • Sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete – riiklike sordivõrdluskatsete praktiline korraldamine ja läbiviimine

  Katsetatavad kultuurid: teraviljad, õlikultuurid, kaunviljad, heintaimed, kartul, mais jt. Hinnatakse saaki, kvaliteeti, haigusekindlust ja talvekindlust ehk siis viljelusväärtust Eesti tingimustes.

  Majanduskatseid teostavad: Viljandi katsekeskus, Võru katsekeskus, Kuusiku katsekeskus ja alltöövõtjana Eesti Taimekasvatuse Instituut.
   
 • Jätkukatsed Eesti Sordilehes olevatele sortidele

  Katsed viiakse läbi vastavalt majanduskatsete metoodikale ning sordid külvatakse ja andmed töödeldakse koos majanduskatse sortidega. Katseandmed avaldatakse kodulehel ning kogumikus.
   
 • Sertifitseeritud seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete läbiviimine

  Katsetatavad kultuurid: teraviljad, kaunviljad, heintaimed, õlikultuurid jt. Hinnatakse seemnepartiide sordiehtsust ja määratakse sordipuhtus. Katseid teostab Viljandi katsekeskuse sordikontrolli büroo.
   
 • Sortide registreerimiskatsete ehk EÜP (eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse) katsete läbiviimine

  Katsetatavad kultuurid: teravili, kaunviljad, heintaimed. Hinnatakse sordi vastavust eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse nõuetele. Katseid teostab Viljandi katsekeskuse sordikontrolli büroo.
   
 • Teaduskatsed
   
 • Erikatsed

  Tehnoloogiate ja sortide võrdlused, demokatsed esitlusteks jms.

 

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)