Usaldusväärne partner!

Põllumuldade lõimiste kaardirakendus

Põllumuldade lõimiste kaardirakendus on välja töötatud Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroos. Kaardirakendus on mõeldud kasutamiseks põllumajandustootjatele.

linkLink mullalõimise kaardirakendusele

Mullalõimis on oluline mullaomadus, mis näitab erineva suurusega mullaosakeste osatähtsust. Lõimis mõjutab nii teisi mullaomadusi kui ka muldade kasutamist. Lõimis määrab ära muldade veehoiuvõime, struktuuri, toitainete kinnipidamise jm.

Põllumuldade lõimiste kaardirakendus baseerub Maa-ameti digitaalsel, 1:10 000 Eesti mullastiku kaardil, ehk Eesti maakatastri maa kvaliteedi ja hindamise kaardil ning sellega seotud andmetel.

Põllumuldade lõimise kaardirakenduses on erinevate värvidega kajastatud erinevad lõimised kaardipildina ruumiliselt. Infot on võimalik näha 14 erineva lõimise liigi kohta, nagu näiteks liiv, peenliiv, liivsavi, kerge liivsavi, keskmine liivsavi, raske liivsavi, saviliiv, savi, turvas, lubisetted jne.

Samuti on võimalik vaadata iga põllumassiivi kohta eraldi diagrammi selle massiivi mullastiku lõimiste osatähtsustest. 

Rohkem infot PMK põllumajandusseire ja uuringute osakonna mullaseire ja uuringute büroost:

  • Priit Penu, tel 5342 5485 või e-post priit.penu[a]pmk.agri.ee
  • Tambet Kikas, tel 453 8262 või e-post tambet.kikas[a]pmk.agri.ee

Põllumuldade mullalõimise kaardirakenduse ekraanikuva

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)