Usaldusväärne partner!

Muldade kasutussobivuse kaardirakendus

linkLINK muldade kasutussobivuse kaardirakendusele

Maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega ja muldade kasutussobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Kasutussobivuse hindamisel on olulised nii agronoomilised, keskkonnakaitselised kui ka sotsiaalmajanduslikud aspektid.

Eelkõige põllumajandustootjatele kasutamiseks mõeldud kaardirakenduse väljatöötamisega alustati 2018. aastal.  Rakendust on järjest arendatud. Viimase uuendusena on kaardikihti täiendanud peamiselt rohumaakultuuride teemakaartidega

Alates 2022. aasta algusest võimalik hinnata põllumuldade sobivust kokku 27 erineva põllumajanduskultuuri kasvatamiseks: aasnurmikas, aas-rebasesaba, hernes, kaer, karjamaa-raihein, kartul, kerahein, lina, lupiin, lutsern, mais, mesikas, nisu, oder, punase ristik, põldhein, põlduba, päevalill, päideroog, raps, roosa ristik, rukis, segatis, soonurmikas, söödajuurvili, tatar ja timut – aruhein.

Lihtsustati ka leppemärgisüsteemi ja väärtuste kujutamist kõikidele kultuuridele. Kaardilegendid on nüüd 4-astmelised vastavalt: hea, rahuldav, halb, väga halb.

Põllukultuuri kasutussobivuse määramisel on eelduseks, et liigniisked mullad on kuivendatud.

Kaardirakendus baseerub juba 1970-ndatel Vambola Valleri väljatöötatud tabelitel kultuuride kasutussobivuse kohta, mida on hiljem täiendanud Raimo Kõlli (1994. aastal) ja Enn Leedu (2002. aastal). Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroos on nende andmete alusel koostatud vastavad arvutused ja muudetud need nüüdisaegse digitaalse mullastikukaardi abil ruumiliseks.

Muldade kasutussobivuse kaardirakenduse kasutamine

Kaardirakenduse-ekraanitommis-1

Rakenduse paremas ülemises nurgas on võimalik muuta ja vahetada aluskaarte. Aluskaartidena kasutatakse  Maa-ameti avalikest teenustest pärinevaid kaardikihte, valida saab kahe kihi vahel:

  • Maa-ameti hübriidkaart ortofotodega (avaneb kõikides suurendusastmetes ja on vaikimis määratud aluskaardiks);
  • Maa-ameti mullastikukaart (avaneb suures suurenduses).

Muldade kaardirakenduse aluskaardid (ekraanikuva)

Kaardiakna paremas servas on võimalik valida kaardiaknas kuvatavate kaardikihtide vahel. Klikkides põllukultuuri nime taga olevas kastikeses avaneb iga põllukultuuri kohta legend ja kultuuri sobivust kirjeldav teemakaart avaneb kaardiaknas.

Sobivuskaardi kihi läbipaistvust saab muuta kui klikkida valikukasti kõrval oleval kolmel vertikaalselt paikneval punktil, siis avaneb hüpikaken kus läbipaistvust saab muuta vahemikus 0-100 %.

Muldade kaardirakenduse teemakaardid (ekraanikuva)

Katastritunnuse või PRIA põllumassiivi tunnuse põhist kiirotsingut on võimalik teha kaardiakna paremas servas asuvate päringuakende kaudu. Päringu tulemusena nihutatakse kaardikuva otsitava objekti asukohta, kuid otsitavat objekti ei näidata. 

Kaardirakenduse-ekraanitommis-4

Kaardiakna vasakus ülanurgas asub otsingute menüü.

Asukohti saab otsida kaardiaknas asula nime või posti sihtnumbri järgi, siis lisatakse selle regiooni keskele punkt, kuid kaardiakna kuva ei nihutata.

Muldade kaardirakenduse otsingud (ekraanikuva)

Pindalatoetusi taotlevate toojate mugavamaks otsimiseks on loodud taotleja nime põhine kiirotsingu menüü.

Taotleja (pria_pold)

NB! Tootja nimi tuleks sisestada suurtähtedena!

Muldade kaardirakenduse otsingud (ekraanikuva)

Päringutulemuse saab muuta nähtamatuks, võttes selle taga olevast kastist välja kihi kuvamist lubava valikumärke. Samuti saab päringutulemuse kustutada, klikkides valikukasti kõrval oleval kolmel punktil, avaneb vastav hüpikmenüü, kus kihi saab kustutada.

Muldade kaardirakenduse valikukastid (ekraanikuva)

Kultuuride kasutussobivuse ruumiline alusandmestik põhineb Eesti 1: 10 000 mullastikukaardil ja kasutussobivust kajastatakse ka tänaseks aktiivsest põllumajanduslikust kasutusest väljaspool asuvatele aladele.

Kui mingi kultuuri kasutussobivust ühegi legendijärgse värviga antud kohas ei näidata, siis vastava koha kohta sobivusväärtuse andmed puuduvad.

Varasemate mullaproovide info otsimine

Lisaks muldade kasutussobivuse kaardirakendusele on seal ka 2017-2021 aastatel kogutud proovipunktid ja rajad.

Paremal menüüs on võimalik otsida teile sobivat põldu põllumassiivi numbri alusel. Samuti on võimalik otsing tootja nime alusel. Selleks valige lehe ülevalt parempoolsest servast + märgi alt Lisa ja vajutage Päring. Täitke väljad vastavalt juhisele ja vajutage Loo.

nIME P2RING

Päringuga kuvatakse teile otsitud põllumajandustootja põllumassiivid (punast värvi).

Lehe paremal all ääres, kui põllukultuuridest allapoole liikuda, leiate kaardikihid koondrada_alates 2017 ja seirepunkt 2017-2021, mille saate sisse lülitada, et näha otsitud massiividel võetud mullaproove ja proovide võtmiseks läbitud teekondi.

2017. aastal võetud mullaproovid tuleb üle võtta aastal 2022

2018. aastal võetud mullaproovid tuleb üle võtta aastal 2023

2019. aastal võetud mullaproovid tuleb üle võtta aastal 2024

2020. aastal võetud mullaproovid tuleb üle võtta aastal 2025

2021. aastal võetud mullaproovid tuleb üle võtta aastal 2026

Täiendav info:
Priit Penu e-post: priit.penu[a]pmk.agri.ee; tel 453 8262, 5342 5485
Tambet Kikas e-post: tambet.kikas[a]pmk.agri.ee; 453 8262, 5253 469

2019. a anti muldade kasutussobivuse kaardirakendusele Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimeline innovatsioonipreemia.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)