Usaldusväärne partner!

Muldade kasutussobivuse kaardirakendus

Muldade kasutussobivuse kaardirakendus on välja töötatud Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroos. Kaardirakendus on mõeldud kasutamiseks põllumajandustootjatele.

Maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega ning sellest tuleneva muldade kasutussobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Muldade kasutussobivuse hindamisel on olulised nii agronoomilised, keskkonnakaitselised kui ka sotsiaalmajanduslikud aspektid.

Kaardirakenduses on kirjeldatud 14 põllukultuuri kasutussobivus eeldusel, et liigniisked mullad on kuivendatud. Arvutused põhinevad tabelil, mis on koostatud järgmiste autorite poolt: V.Valler 1973. a, täiendanud R.Kõlli 1994. a ja E.Leedu 2002. a.

Rakendus on leitav siit.

Muldade kasutussobivuse kaardirakenduse kasutamine

Kaardirakenduse-ekraanitommis-1

Rakenduse paremas ülemises nurgas on võimalik muuta ja vahetada aluskaarte

Aluskaartidena kasutatakse  Maa-ameti avalikest teenustest pärinevaid kaardikihte.

Valida saab kolme kihi vahel:

  • Orto_hübriid – (ortofoto ja hübriidkaart), avaneb kõikides suurendusastmetes ja on vaikimis määratud aluskaardiks.
  • Orto_muld –  (ortofoto ja mullakaart), avaneb suures suurenduses,
  • Orto_kataster –  (ortofoto ja kastrikaart), avaneb suures suurenduses

Kaardirakenduse-ekraanitommis-2

Valida saab kolme kihi vahel: Orto_hübriid, Orto_muld ja Orto_kataster

Kaardiakna paremas servas on võimalik valida kaardiaknas kuvatavate kaardikihtide vahel. Klikkides põllukultuuri nime taga olevas kastikeses avaneb iga põllukultuuri kohta legend ja kultuuri sobivust kirjeldav teemakaart avaneb kaardiaknas.

Sobivuskaardi kihi läbipaistvust saab muuta kui klikkida valikukasti kõrval oleval kolmel vertikaalselt paikneval punktil, siis avaneb hüpikaken kus läbipaistvust saab muuta vahemikus 0-100 %.

Kaardirakenduse-ekraanitommis-3

Valitud põllukultuuri sobivust tähistavad erinevad värvid.

Katastritunnuse või PRIA põllumassiivi tunnuse põhist kiirotsingut on võimalik teha kaardiakna paremas servas asuvate päringuakende kaudu. Päringu tulemusena nihutatakse kaardikuva otsitava objekti asukohta, kuid otsitavat objekti ei näidata

Kaardirakenduse-ekraanitommis-4

Kiirotsing kaardiakna paremas servas asuvate päringuakende kaudu

Kaardiakna vasakus ülanurgas asub otsingute menüü

Siin on võimalik teha katastri või massiivi otsimist kahel viisil: sisestades kas katastriüksuse tunnuse või PRIA põllumassiivi tunnuse vastavatele otsinguväljadele.

Täppisotsingu tulemusel nihutatakse kaardiakent ja suurendatakse kaardiaken otsitava objekti täisvaateni automaatselt. Otsingu tulemusel tekkiv kiht on nähtav kaardiakna paremal ääres, kaardikihtide loendis. Päringutulemuse saab muuta nähtamatuks, võttes selle taga olevast kastist välja kihi kuvamist lubava valikumärke. Samuti saab päringutulemuse kustutada, klikkides valikukasti kõrval oleval kolmel punktil, avaneb vastav hüpikmenüü, kus kihi saab kustutada.

Kaardirakenduse-ekraanitommis-5

Kaardiakna vasakus ülanurgas asub otsingute menüü

Asukohti saab otsida kaardiaknas asula nime või posti sihtnumbri järgi, siis lisatakse selle regiooni keskele punkt, kuid kaardiakna kuva ei nihutata.

Kultuuride kasutussobivuse ruumiline alusandmestik põhineb Eesti 1: 10 000 mullastikukaardil ja kasutussobivust kajastatakse ka tänaseks aktiivsest põllumajanduslikust kasutusest väljaspool asuvatele aladele.

Kui mingi kultuuri kasutussobivust ühegi legendijärgse värviga antud kohas ei näidata, siis vastava koha kohta sobivusväärtuse andmed puuduvad.

Rakendus on leitav siit.

Varasemate mullaproovide info otsimine

Lingilt leiate lisaks muldade kasutussobivuse kaardirakendusele ka 2015-2019 aastatel kogutud proovipunktid ja rajad.

Paremal menüüs on võimalik otsida teile sobivat põldu põllumassiivi numbri alusel. Samuti on võimalik otsing tootja nime alusel. Selleks valige lehe ülevalt parempoolsest servast + märgi alt Lisa ja vajutage Päring. Täitke väljad vastavalt juhisele ja vajutage Loo.

nIME P2RING

Päringuga kuvatakse teile otsitud põllumajandustootja põllumassiivid (punast värvi).

Lehe paremal all ääres, kui põllukultuuridest allapoole liikuda, leiate kaardikihid Koondrada alates 2015 ja Seirepunkt 2015-2019, mille saate sisse lülitada, et näha otsitud massiividel võetud mullaproove ja proovide võtmiseks läbitud teekondi.

 

Täiendav info:
Priit Penu e-post: priit.penu@pmk.agri.ee; tel 453 8262, 5342 5485
Tambet Kikas e-post: tambet.kikas@pmk.agri.ee; 453 8262, 5253 469

2019. a anti muldade kasutussobivuse kaardirakendusele Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimeline innovatsioonipreemia.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)