Usaldusväärne partner!

Laborite infomaterjal

Laborite infomaterjal

Laborite infomaterjalide osasse on koondatud laborite spetsialistide ettekanded, trükised jm infomaterjalid.

Samuti koondame infot osaluse ja analüüside kohta, mille tulemused on vormitud teadustöödesse või -artiklitesse. 

Ilmumis-
aasta
Infomaterjali pealkiri
  Siloseire aastatel 2006-2019
2020 Rohusilo toiteväärtuse analüüside kokkuvõte 2007–2019 (koondtabel, PDF)
Koostaja: PMK söötade ja teravilja labor
2020 Analüüsitud söötade toiteväärtuse tulemused 2019. a. (koondtabel, PDF)
Koostaja: PMK söötade ja teravilja labor
2020 Laboratory of Plant Health and Microbiology (PDF, inglise keelne ettekanne)
Ettekanne tehti rahvusvahelise projekti „International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge“ (IntASEK) 20.02.2020 karjääripäeva raames)
Koostaja: Karme Petrutis, taimetervise ja mikrobioloogia labor
2019 SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse  mahetootjatele suunatud 2019. aasta toimetistes ilmus aktikkel Malle Järvan, Lea Lukme "Viljelusviisi mõju talirukki terasaagile ja jahu küpsetusomadustele".
(Teaduselt mahepõllumajandusele, 2019, lk.40-45, ISSN 2585-5662).
Otselink PDF trükesele.
2019 Rohusöötade toiteväärtus 2019. aastal (PDF, trükis)
Koostaja: Uno Tamm, Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI)
Teabematerjalis võetakse kokku ilmastikust jt faktoritest tulenevad seosed 2019. a. rohusöötade kvaliteedile, pisteliselt kogutud söödaproovide analüüside alusel. PMK söötade ja teravilja labor ning ETKI agrotehnoloogia osakond on heintaimede
toiteväärtuse muutumist esimeses niites analüüsinud ja tulemused avaldanud alates 2006. aastast.
2019 Ratsiooni jõusööda osakaalu mõju lihaveise nuumajõudlusele ja tasuvusele (link Eesti Maaülikooli veebile, magistritöö)
Koostaja: Marko Kruusimägi magistritöö Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava raames
Viide: lk 15 tabel „Hea rohusilo kvaliteedinäitaja sõltuvalt selle kuivaaine sisaldusest“; Inge Harmipaik, PMK söötade ja teravilja labori juhataja asetäitja
2019 Mulla tervis. Mikrobiloogilised analüüsid mullast (PDF, ettekanne)
Koostaja: Helena Lasner, taimetervise ja mikrobiloogia labor
2019 Taimetervise ja mikrobiloogia labori huvitavad leiud (PDF, ettekanne)
Koostaja: Jelena Bukštunovitš, taimetervuse ja mikrobiloogia labor
2019 Teravilja kvaliteet ja laborianalüüsid (PDF, ettekanne)
Koostaja: Ann Akk, söötade ja teravilja labor
2019 Silo kvaliteet ja analüüsimine (PDF, ettekanne)
Koostaja: Inge Harmipaik, söötade ja teravilja labor
2018 Mahe- ja tavaviljeluses kasvanud talirukki tootlikkus, kvaliteet ja küpsetusomadused (PDF, inglise keelne artikkel T. Järvan M., Lukme L., Tupits I., Akk A. 2018. The productivity, quality and bread-making properties of organically and conventionally grown winter rye. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (4): 323–330. DOI 10.13080/z-a.2018.105.041e)
Koostajad: Malle Järvan ja Ilmar Tupits, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Lea Lukme ja Ann Akk, Põllumajandusuuringute Keskus
2017 Väävliga väetamise mõju nisu saagikusele, kvaliteedile ja küpsetusomadustele (link, inglise keelne artikkel Responses of wheat yield, quality and bread-making properties on the sulphur fertilization)
Koostajad: Malle Järvan, Lea Lukme, Ando Adamson, Ann Akk
Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science; Volume 67, 2017 - Issue 5
2016 Laborianalüüsid taimekasvatuses: nende olulisus ja kasutamine (pdf, kogumik)
Koostajad:  Ann Akk, Valentina Ermakovich, Liina Kruus Helena Lasner, Heidi Kollo, Jaanus Rebane, Merike Toome, Aivar Õispalu, Märt Nõges
Põllumajandusuuringute Keskus 2016
2015 Väetistarbe gradatsioon (PDF, PMK käskkiri)
Väetistarbe/toiteelementide sisaldushinnangud mg kg-s mullas alates 2015. aastast
2014 Väetamise ABC (PDF, väljaanne)
Koostja: Jaan Kanger, Toomas Kevvai, Leonhard Kevvai, Heino Kärblane, Alar Astover, Ene Ilumäe, Enn Lauringson, Valli Loide, Priit Penu, Livi Rooma, Karli Sepp, Liina Talgre, Uno Tamm
Põllumajandusuuringute Keskus 2014
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)