Usaldusväärne partner!

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

2022. aasta hinnad:

jrk

Analüüsi nimetus

Analüüsi hind, eurodes

 

BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

1

Kartuli-ringmädanik (Clavibacter sepedonicus) 1 proov 200 mugulat c

84.00

2

Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat c

84.00

3

Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora)

77.00

4

Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga  1 proov

114.00

5

Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi

569.00

6

Candidatus liberibacter solanacearum - PCR-meetodiga  1 proov

102.00

7

Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega a

97.00

 

 

 

 

VIROLOOGILISED ANALÜÜSID b

 

 

ELISA-meetodiga:

 

8

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat - baashind

75.00

9

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat - 1 viirus

110.00

10

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult - baashind

58.00

11

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult - 1 viirus

58.00

12

Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine, 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult

403.00

13

Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi

214.00

 

Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:

 

14

Taimeviirus 1 proov - baashind

35.00

15

Taimeviirus 1 proov - 1 viirus

48.00

16*

Taimeviirus kuni 10 proovi - baashind

46.00

17*

Taimeviirus kuni 10 proovi 1 viirus

68.00

18*

Taimeviirus kuni 20 proovi - baashind

88.00

19*

Taimeviirus kuni 20 proovi - 1 viirus

108.00

20

Taimeviirus kuni 50 proovi - baashind

231.00

21

Taimeviirus kuni 50 proovi - 1 viirus

124.00

22

Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult

53.00

23

Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult

54.00

24

Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov

118.00

 

PCR/RT-PCR meetodiga:

 

25

Pospiviroid 1 proov (va CLVd)

132.00

26

Taimeviirus 1 proov - baashind

35.00

27

Taimeviirus 1 proov - 1 viirus

61.00

28

Taimeviirus kuni 10 proovi - baashind

70.00

29

Taimeviirus kuni 10 proovi 1 viirus

100.00

30

Taimeviirus kuni 20 proovi - baashind

137.00

31

Taimeviirus kuni 20 proovi - 1 viirus

159.00

32

Taimeviirus kuni 50 proovi - baashind

239.00

33

Taimeviirus kuni 50 proovi - 1 viirus

298.00

34

Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 1 proov

100.00

35

Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 10 proovi

200.00

 

 

 

 

ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

36

Entomoloogiline analüüs (Ohtlikud taimekahjurid)

77.00

37

Entomoloogiline analüüs (Tavakahjurid)

53.00

38

LIIMPÜÜNISED (1 püünis = ühte liiki putukad)

103.00

39

PCR analüüs putukate määramiseks sekveneerimisega

110.00

 

 

 

 

NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

40

Tsüstnematoodid taimsest materjalist, sh kartuli-kiduuss kartulimugulatest, mullast ja turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 400 ml/turbaproov 1000ml)

59.00

41

Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne)

63.00

42

Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest                                     (1 proov 200 mugulat)

110.00

43

Männi-laguussi puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs

76.00

44

PCR analüüs vabalt elavate nematoodide määramiseks sekveneerimisega

96.00

 

 

 

 

MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

45

India lendnõgi (Tilletia indica)

53.00

46

Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum)

97.00

47

Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum)

87.00

48

Phytophthora kernoviae

80.00

49

Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum

108.00

50

Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii 

70.00

51

Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil

110.00

52

PCR analüüs seente määramiseks sekveneerimisega

110.00

53

Umbrohtude määramine

38.00

54

Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine

47.00

 

 

 

 

MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

55

Võihappebakterid e. klostriidispoorid

15.70

56

Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel

16.80

57

Hallitus- ja pärmseened (arvukus)

14.70

58

Bakterite üldarv

11.00

59

Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid)

14.70

60

Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel

17.80

61

Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril

22.00

62

Azotobacter Ashby söötmel

22.00

63

Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel

18.00

64

Piimhappebakterid e. laktobatsillid

13.30

65

Nitrifitseerijad bakterid veeagaril

24.50

66

Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel

21.00

67

Enterobakterid (Enterobacteriaceae)

14.00

68

Kolilaadsed bakterid

13.00

69

Escherichia coli

13.60

70

Salmonella spp

18.00

71

Listeria monocytogenes

23.70

72

Clostridium perfringens

19.00

73

Toksilisuse määramine Bacillus stearothermophilus'e suhtes

17.80

74

Üldtoksilisus (infusooridel)

24.00

75

Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest

45.00

76

Muud ühekordsed teenused (hind kalkulatsiooni alusel)

 

77*

Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (2 markerit)d

255.00

78*

Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (5 markerit)d

466.00

79*

Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (10 markerit)d

833.00

80*

Proovide käitlemine (edastamiseks teise laborisse analüüsimisele kliendi palvel)

17.00

 

 

 

 

Tehnilise kultuuri väljastamine

 

81

Tehniline kultuur vedelsöötmel eurot/liitri kohta                                               (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt)

39.00

82

Tehniline kultuur tahkel söötmel eurot/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid)

20.00

83

Austerservik- Pleurotus ostreatus- seenekultuur teradel eurot/tükk

23.00

84

Paberkandjal katseprotokolli väljastamine

3.60

 

* Uus teenus alates 28.10.2021

 
     
 

LISAa

 

Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega: sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidae, Pseudomonas syringae pv. aesculi

 

LISA b

 

Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)

 

Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)

 

Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga:  Cucumber Mosaic virus (CMV),  Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd) jne

 

Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX

 

LISA c

 

Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid

 

LISAd

 

Põllukultuuride sortide tuvastamisel saavutada kokkulepe laboriga enne tellimuse esitamist, et kindlaks teha, kas labor saab soovitud sorte määrata ja mitme markeriga analüüsi teha.

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)