Usaldusväärne partner!

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Alates 1. veebruarust 2020. a kehtib taimetervise ja mikrobiloogia labori teenustöödele uus hinnakiri (kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1) 

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID  
1 Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 1 proov 200 mugulat c 80.00
2 Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat c 80.00
3 Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora) 72.60
4 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga  1 proov 109.05
5 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi 542.45
6 Candidatus liberibacter solanacearum - (kartulist, porgandist, sellerist) PCR-meetodiga  1 proov 96.80
7 Candidatus liberibacter solanacearum - (lehekirbulistest koos entomoloogilise analüüsiga) PCR-meetodiga  1 proov 92.80
8 Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega a 92.00
     
  VIROLOOGILISED ANALÜÜSID b  
  ELISA-meetodiga:  
9 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 166.95
10 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 104.85
11 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 110.20
12 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 54.50
13 Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine, 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 384.00
14 Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi 203.60
     
  Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:  
15 Üks taimeviirus 1 proov 78.50
16 Samast proovist lisaviirus 1 proov 45.55
17 Üks taimeviirus seire 50 proovi 338.15
18 Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 117.80
19 Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 102.20
20 Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 50.55
21 Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov 112.00
     
  PCR/RT-PCR meetodiga:  
22 Pospiviroid 1 proov (va CLVd)  126.00
23 Üks taimeviirus 1 proov 91.35
24 Samast proovist lisaviirus 1 proov 57.60
25 Üks taimeviirus kuni 10 proovi 161.60
26 Samast proovist lisaviirus 10 proovi 95.40
27 Üks taimeviirus kuni 20 proovi 281.90
28 Samast proovist lisaviirus 20 proovi 150.50
29 Üks taimeviirus kuni 50 proovi 510.90
30 Samast proovist lisaviirus 50 proovi 283.75
31 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 1 proov 95.15
32 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 10 proovi 189.45
     
  ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID  
33 Entomoloogiline analüüs (1 proov = kuni 5 eri liiki putukat ilma taimse materjalita, sh liimpüünisel) 73.00
34 Entomoloogiline analüüs (1 proov = putukad taimsel materjalil) 85.00
35 Dendrolimus sp, Spodoptera frugiperda (1 proov = kuni 5 putukat) 83.00
36 Dendrolimus sp, Spodoptera frugiperda (1 proov = kuni 10 putukat) 111.00
37 Agrilus planipennis, Thrips palmi, Popilia japonica (1 proov = kuni 5 õiget putukat) 62.00
38 Anoplophora spp. 74.00
39 PCR analüüs putukate määramiseks sekveneerimisega  105.35
     
  NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID  
40 Tsüstnematoodid taimsest materjalist, sh kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov 250 ml/300 g)  39.65
41 Kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 400 ml) 47.35
42 Kartuli-kiduuss turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov kuni 500 ml) 53.50
43 Kartuli-kiduussi liik PCR meetodiga (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 47.55
44 Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne) 60.00
45 Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest (1 proov 200 mugulat) 105.65
46 Männi-laguussi puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs 72.30
47 PCR analüüs vabalt elavate nematoodide määramiseks sekveneerimisega  90.75
     
  MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID  
48 India lendnõgi (Tilletia indica) 49.85
49 Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum) 91.75
50 Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) 82.95
51 Phytophthora kernoviae 75.55
52 Phytophthora fragariae PCR ja biomeetodiga  1 proov 82.00
53 Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum  103.05
54 Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii   67.00
55 Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil  105.00
56 PCR analüüs seente määramiseks sekveneerimisega  104.10
57 Umbrohtude määramine 35.75
58 Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine 40.65
     
  MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID   
59 Võihappebakterid e. klostriidispoorid 15.10
60 Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 16.05
61 Hallitus- ja pärmseened (arvukus) 14.15
62 Bakterite üldarv  10.60
63 Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid) 13.55
64 Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel 16.90
65 Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 20.80
66 Azotobacter Ashby söötmel 21.00
67 Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel 16.85
68 Piimhappebakterid e. laktobatsillid 12.70
69 Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 23.40
70 Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 20.20
71 Enterobakterid (Enterobacteriaceae) 13.35
72 Kolilaadsed bakterid 12.30
73 Escherichia coli 13.05
74 Salmonella spp 17.30
75 Listeria monocytogenes 22.60
76 Clostridium perfringens 17.90
77 Toksilisuse määramine Bacillus stearothermophilus'e suhtes 16.90
78 Üldtoksilisus (infusooridel) 22.90
79 Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest 43.00
80 Muud ühekordsed teenused  (arvutuslik)  
     
  Tehnilise kultuuri väljastamine    
81 Tehniline kultuur vedelsöötmel EUR/liitri kohta (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt) 37.45
82 Tehniline kultuur tahkel söötmel EUR/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid) 19.35
83 Austerservik- Pleurotus ostreatus- seenekultuur teradel EUR/tükk 22.00
84 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  LISAa  
  Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega: sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidae, Pseudomonas syringae pv. aesculi  
     
  LISAb  
  Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)  
  Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)  
  Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga:  Cucumber Mosaic virus (CMV),  Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd) jne  
  Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX  
     
  LISAc  
  Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid  
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)