Usaldusväärne partner!

Söötade ja jääkide labori teenustööde hinnakiri

Hinnad kehtuvad alates 1. jaanurist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23).

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  TERAVILI JA TERAVILJATOOTED KAUNVILJAD   
1 Niiskuse määramine teraviljas ja teraviljasaadustes (referentsmeetod) 12.70
2 Niiskuse määramine ekspressmeetodil (teravili) 7.95
3 Organoleptiline hindamine (teravili ja teraviljasaadused) 12.05
4 Nakatatuse määramine 12.65
5 Teravilja lisandite määramine käsitsi meetodil  25.40
6 Botaaniline puhtus 25.40
7 Rukki tungaltera 25.40
8 Teraviljatoodete lisandite määramine käsitsi meetodil 18.60
9 Teravilja sekkumisostu lisandite määramine (EÜ) nr 1272/2009 ja (EÜ) 742/2010 ning 15587 järgi 25.55
10 Metallilisandite määramine 9.00
11 Teravilja, jahu ja manna jahvatusjämeduse määramine (sõelanalüüs) 11.55
12 Toorproteiini/lämmastiku  määramine (referentsmeetod) 29.55
13 Toorproteiini määramine (ekspressanalüüs  teraviljale) 7.10
14 Mahukaalu määramine 6.20
15 1000 tera massi määramine ("Numigral") 12.20
16 Langemisarvu määramine 12.50
17 Märja kleepvalgu määramine (sisaldus, gluteenindeks) 18.65
18 Tuhasisalduse määramine teraviljasaadustes 29.40
19 Happesuse määramine teraviljasaadustes 15.80
20 Farinogrammi läbiviimine 67.30
21 Keedukatse (teraviljasaadused) 7.70
22 Nisu setteväärtuse (Zeleny arv) määramine 73.90
23 Viskogrammi (amülogrammi) läbiviimine 49.65
24 Küpsetus (jahu analüüs, taigna ja toote kvaliteet) 111.55
25 Tärklisesisalduse määramine 30.85
26 Nisutera ja odratera tärklisesisalduse määramine ekspressmeetodil 7.50
27 Kaunviljade  lisandite määramine 25.05
28 Kaunviljade põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine 16.45
29 Tanniinisisalduse määramine põldubades 38.10
30 Kaera sõklasus 15.15
     
  SÖÖDAD   
31 Proovi ettevalmistus kui proov vajab eelnevat homogeniseerimist või kuivatamist 6.40
32 Niiskuse määramine (referentsmeetod) 12.40
33 Toorproteiini/lämmastiku  määramine (referentsmeetod) 29.55
34 Toorkiu määramine (referentsmeetodil)  22.80
35 Toortuha määramine söödas (referentsmeetod) 17.95
36 Toorrasvasisalduse määramine (referentsmeetod)  22.95
37 Kogu toorrasva sisalduse määramine happehüdrolüüsiga (sega-, täiendsöödad) 39.70
38 Segasöötade ekspressanalüüsi pakett (niiskus, proteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk) (va.mineraalsed ja täiendsöödad) 17.35
39 Tärklisesisalduse määramine 30.85
40 Suhkru sisalduse määramine köögiviljas, taimedes, söötades 30.85
41 Neutraalkiu (NDF) määramine  30.80
42 Happekiu (ADF) määramine 27.05
43 Ligniinisisalduse määramine 30.80
44 Soolhappes lahustumatu tuhk 36.10
45 Aminohapete määramine (lüsiin, metioniin, tsüsteiin, treoniin) 248.65
     
  METABOLISEERUV ENERGIA SÖÖTADES  
  Energia arvutamiseks vajalikud analüüsid (siga, veis):  
  Niiskus, toorproteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk  
  Energia arvutamiseks vajalikud analüüsid (kanad):  
  Niiskus, toorproteiin, toorrasv, tärklis, suhkur  
46 Sööda metaboliseeruva energia arvutamine 5.30
     
  SILO JA HEINTAIMED  
47 Proovi ettevalmistus  8.90
48 SILO toiteainete ja käärimiskvaliteedi analüüs 21.20
49 Konservvilja toitainete ja käärimise kvaliteedi ekspressanalüüs 21.20
50 Maisisilo analüüs (silo ekspressanalüüs + toortuha analüüs) 36.70
51 Miksersööda analüüs (silo toitainete ja käärimiskvaliteedi analüüs + ADF + toorproteiin) 62.45
52 Heintaimede ekspressanalüüsipakett (kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, P, K, Ca, Mg) 17.35
53 Heintaimede metaboliseeruva energia arvutamine 5.30
     
  ÕLIKULTUURIDE SEEMNED (raps, rüps, lina,kanep, seesam, sinep)  
54 Niiskuse määramine referentsmeetodil 12.40
55 Õlikultuuride seemnete õlisisalduse määramine referentsmeetodil (Soxtec) 57.40
56 Klorofüllisisalduse määramine referentsmeetodil. 34.40
57 Vabade rasvhapete määramine (FFA) 27.50
58 Happearvu ja FFA määramine õlikultuuris 30.25
59 Õlikultuuride seemnete 1000 tera mass 20.30
60 Õlikultuuride lisandite määramine 25.40
61 Metallilisandite määramine  9.00
62 Õlikultuuride põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine 16.45
63 Rapsiseemnest niiskuse määramine ekspressmeetodil  7.95
64 Rapsi seemnete niiskuse ja õli määramine ekspressmeetodil 11.05
65 Rapsiseemne ekspressanalüüs (niiskus, õli, proteiin, glükosinolaadid, klorofüll, eruukahape, FFA) 20.00
66 Rapsi lisandite määramine ekspressmeetodil sõeluriga SLN 3 7.40
67 Lenduv sinepiõli rapsis (glükosinolaadid + niiskus) 82.90
     
  ÕLIKOOGID  
68 Õlikookide ja -šrottide (raps, päevalill, soja) ekspressanalüüsi pakett (niiskus, proteiin, toorkiud, rasv) 19.30
69 Glükosinolaatide määramine referentsmeetodil. 69.30
70 Lenduv sinepiõli rapsikoogis (glükosinolaadid + niiskus) 86.40
     
  ÕLID  
71 Õlide happearvu määramine 21.50
72 Õlide peroksiidarvu määramine 37.50
73 Vabade rasvhapete määramine (FFA) 21.50
     
  ELEMENTIDE N, C, H, S (Dumas meetod) MÄÄRAMINE, sisaldab proovi ettevalmistamist  
74 Taimsesmaterjalis või mullas elementide N, C, H, S määramine (Dumas meetod,kogusisaldus) 51.25
75 Mullas elementide N ja orgC sisalduse määramine  53.45
76 Mullas N ja orgC sisalduse suhte määramine 54.95
     
  Kompleksanalüüsid  
  ALATES 10. PROOVIST ÜLDJÄRJEKORRA ALUSEL. KIIRTÖÖD EI TEOSTATA  
77 RUKKI või TRITIKALE ANALÜÜS varumisnäitajate järgi, niiskus mahumass prot langemisarv, 1000 tera mass 16.35
78 NISU ANALÜÜS (niiskus, proteiin, mahukaal, märg kleepvalk, langemisarv, 1000 tera mass) 29.60
79 ODRA ANALÜÜS (niiskus, mahukaal, proteiin, sõelanalüüs, 1000 tera mass)  15.65
80 HERNE ANALÜÜS (niiskus,  proteiin 1000 tera mass) 20.65
81 KAERA  ANALÜÜS (niiskus, mahukaal,proteiin, sõklasus, 1000 tera mass)  17.65
82 KARTUL (niiskus, lämmastik, tärklis, suhkur) 45.97
83 UBA ( niiskus, proteiin, tanniin, 1000 tera mass) 44.62
84 SILOMAIS (niiskus, proteiin, tärklis, suhkur, ADF, NDF) 62.81
85 ÕLI KANEP ( niiskus, õli, 1000 tera mass) 37.88
     
86 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE MÄÄRAMINE  
1 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas QuEChERS-meetodil (GC-MSD; LC-MS/MS)  407.80
2 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades: ditiokarbamaatide summa gaasikromatograafiliselt (GC-ECD/MSD) 115.80
3 Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas vedelikkromatograafiliselt. Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis. (LC-MS) 155.05
4 Chlormequati, mepiquati jäägi määramine teraviljast ja puuviljast vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 155.20
5 Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (LC-MS) 42.70
6 Bromiidiooni (anorgaanilise kogubroomiidi) sisalduse määramine taimset päritolu toidus gaasikromatograafiliselt (GC-ECD) 129.00
7 Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 157.05
8 Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide määramine rasvarikastest toiduainetest gaasikromatograafiliselt (GC-MS) 176.15
9 Ditianooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 100.50
10 Cyromazine jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 93.80
11 Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt; Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- ja/või vedelikkromatograafiliselt 97.20
12 Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimse päritoluga proovis või mullas QuEChERS-meetodil 121.75
     
  MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE  
13 Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2  sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud köögiviljades, kakaos vedelikkromatograafilisel meetodil kolonnijärgse deriveerimisega 158.00
14 Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 137.40
15 Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
16 Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
17 Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
18 Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes, loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
19 Mükotoksiinide DON, ZON, T-2 ja HT-2 määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (LC-MS) 210.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
20 Nitraadi sisalduse määramine  puu- ja köögiviljades Cd - kolonniga. 13.00
21 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)