Usaldusväärne partner!

Söötade ja jääkide labori teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).

Hinnad muudetud 2. juulist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 02.07.2021 nr 25).
Tähised: * uus hind ja ** analüüsi nimi muudetud

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  SÖÖDA JA TERAVILJA ANALÜÜSID  
23 Niiskus (referentsmeetod) 12.50
24 Niiskuse määramine ekspressmeetodil 8.00
25 Organoleptiline hindamine (teravili ja teraviljasaadused) 16.00
26 Nakatatuse määramine (teravili ja teraviljasaadused) 12.50
27** Teravilja lisandite määramine  25.00
28* Teraviljatoodete lisandite määramine 25.00
29* Kaunviljade lisandite  määramine 25.00
30* Õlikultuuride lisandite määramine 25.00
31* Maitseainete lisandite määramine 25.00
32* Maisi lisandite määramine 25.00
33 Rukki tungaltera visuaalne määramine (EÜ määrus 152/2009) 25.00
34 Metallilisandite määramine (teravili ja teraviljatooted õlikultuurid) 9.00
35 Sõelanalüüs (teravili, teraviljatooted ja maitseained) 12.00
36 Mahumassi määramine 7.00
37 1000 tera massi määramine tootes 12.50
38 1000 tera massi määramine kuivaines 20.00
39 Langemisarvu määramine 13.00
40 Märja kleepvalgu ja gluteenindeksi määramine 19.00
41 Happesuse määramine teraviljasaadustes 16.00
42 Keedukatse (teraviljasaadused) 8.00
43 Põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine (õlikultuurid, kaunviljad) 16.50
44 Rapsi lisandite määramine ekspressmeetodil sõeluriga SLN 3 7.50
45 Tanniinisisalduse määramine põldubades 38.00
46 Kaera sõklasus 16.00
47 Happearvu ja FFA määramine õlikultuuris 27.50
48 Rapsikoogist glükosinolaatide määramine referentsmeetodil 69.00
49 Lenduv sinepiõli rapsikoogis (glükosinolaadid + niiskus) 86.40
50 Õlide peroksiidarvu määramine 37.50
51 Õlide happearvu ja vabade rasvhapete määramine määramine 21.50
52 Proteiin/Valk/lämmastik (Kjeldahl) 30.00
53 Toorkiu määramine 23.00
54 Neutraalkiu (NDF) määramine 31.00
55 Happekiu (ADF) määramine 27.00
56 Ligniinisisalduse määramine 31.00
57 Toortuha määramine 18.00
58 Soolhappes lahustumatu tuha määramine 36.00
59 Toorrasvasisalduse määramine (Soxtec) 23.00
60 Kogu rasva sisalduse määramine happehüdrolüüsiga (sega-, täiendsöödad) 40.00
61 Õlikultuuride seemnete õlisisalduse määramine referentsmeetodil (Soxtec) 57.00
62 Tärklisesisalduse määramine 31.00
63 Suhkru sisalduse määramine 31.00
64 Aminohapete määramine (lüsiin, metioniin, tsüsteiin, treoniin) 249.00
65 Sööda metaboliseeruva energia analüüs ja arvutamine SIGA, VEIS , KANAD (klassikaliste analüüsidega) 97.00
66 Proovi ettevalmistus (proovi kuivatamine, jahvatamine, pakendamine) 8.90
     
  NIR analüüsid   
67 Teravilja NIR analüüsid Niiskuse, toorproteiini ja mahumassi määramine (nisu, oder, rukis, kaer)  
  Esimene  8.00
  Iga järgmine 2.00
68 Segasöötade NIR analüüsid va.mineraalsed ja täiendsöödad (niiskus, proteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk)  
  Esimene  8.00
  Iga järgmine 2.00
69 Segasöötade (va.mineraalsed ja täiendsöödad) metaboliseeruva energia arvutamise pakett 20.00
70 Rohusilo analüüs 22.00
71 Konservvilja analüüs 22.00
72 Maisisilo 37.00
73 Miksersööda analüüs 63.00
74 Heina ekspressanalüüsipakett
(kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, P, K, Ca, Mg)
18.00
75 Heintaimede metaboliseeruva energia arvutamise pakett 20.00
76 Rapsiseemne NIR analüüsid (niiskus, õli, proteiin, glükosinolaadid, klorofüll, eruukahape, FFA)  
  Esimene 8.00
  Iga järgmine 2.00
77 Õlikookide ja -šrottide (raps, päevalill, soja) NIR analüüsid (niiskus, proteiin, toorkiud, rasv)  
  Esimene 8.00
  Iga järgmine 2.00
78 Õlikookide metaboliseeruva energia arvutamise pakett 20.00
79 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE MÄÄRAMINE  
1 Taimekaitsevahendite jäägid taimset päritolu proovides
(sh. toiduainetes), mees ja mullas QuEChERS-meetodil
408.00
2 Ditiokarbamaatide summa (CS2-na) puu- ja köögiviljades, teraviljades 116.00
3* Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis baashind 140.50
4* Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis näitaja hind 15.00
5* Glüfosaadi, AMPA jääkide määramine mullas 155.00
6** Kloormekvaadi, mepikvaadi ja tsüromasiini jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes) 155.00
7 Fenbutatiin oksiidi jääk taimset päritolu proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (p.1) 43.00
8 Bromiidioon (anorgaaniline kogubromiid) taimset päritolu toidus 129.00
9 Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jäägid rasvarikastest toiduainetest 176.50
10 Ditianooni jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes) 100.50
11** Puhtimise kvaliteedi määramine 97.50
12* Taimekaitsevahendi kvaliteet: ühe toimeaine sisaldus taimekaitsevahendis 97.50
12 Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimset päritolu proovis või mullas QuEChERS-meetodil 122.00
     
  MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE  
14 Aflatoksiinid B1, B2, G1 ja G2 teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas,
pähklites, maitseainetes, kuivatatud köögiviljades, kakaos
158.00
15 Ohratoksiin A teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades 137.50
16 Zearalenoon (ZON) teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas 137.50
17 Desoksünivalenool e. vomitoksiin (DON) teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas 137.50
18 Aflatoksiin M1 piimas ja piimatoodetes 134.50
19 Fumonisiinid FB1 ja FB2 teraviljas, teraviljatoodetes, loomasöödas 143.50
20 Mükotoksiinid DON, ZON, T-2 ja HT-2 teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas baashind 210.00
21* Mükotoksiinid DON, ZON, T-2 ja HT-2 teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas näitaja hind 10.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
21 Nitraat-ioon  puu- ja köögiviljades Cd - kolonniga 13.00
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)