Usaldusväärne partner!

Katsekeskustes tehtavate teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).
Võrreldes 2020. aastaga hinnakirjas muudatusi ei ole.

  Nimetus Teenuse hind eurodes
  Majanduskatsed, jätkukatsed, 1 sort, ühel aastal  
1 Talinisu 1840.00
2 Rukis 1380.00
3 Talioder 1380.00
4 Talitritikale 1380.00
5 Taliraps 920.00
6 Talirüps 920.00
7 Suvinisu 1840.00
8 Suvioder 1840.00
9 Suvitritikale 1840.00
10 Kaer 1840.00
11 Suviraps 1380.00
12 Suvirüps 1380.00
13 Põlduba 920.00
14 Hernes 920.00
15 Mais 460.00
16 Kartul 1200.00
17 Sojauba 460.00
18 Heintaimed 350.00
19 Haljasväetis ja vahekultuurid 460.00
20 Söödajuurviljad 600.00
21 Lina 460.00
22 Õlikanep 460.00
23 EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas 1000.00
24 EÜP katseraport 320.00
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)