Usaldusväärne partner!

Katsekeskustes tehtavate teenustööde hinnakiri

Jnr Nimetus Teenuse hind eurodes
  MAJANDUSKATSED, JÄTKUKATSED,
1 sort, ühel aastal
 
1 Talinisu 1128.00
2 Rukis 693.00
3 Talioder 846.00
4 Talitritikale 693.00
5 Taliraps 564.00
6 Talirüps 564.00
7 Suvinisu 1128.00
8 Suvioder 1128.00
9 Suvitritikale 1128.00
10 Kaer 764.00
11 Suviraps 846.00
12 Suvirüps 846.00
13 Põlduba 564.00
14 Hernes 564.00
15 Mais 282.00
16 Var. ja keskv. kartul 564.00
17 Hiline kartul 462.00
18 Sojauba 282.00
19 Heintaimed 282.00
20 Haljasväetis ja vahekultuurid 191.00
21 Söödajuurviljad 282.00
22 Sojauba, lina 282.00
23 Õlikanep 282.00
24 EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas  
25 I grupp suviviljad 268.00
26 II grupp talvituvad liigid+hernes 315.00
27 EÜP katseraport 320.00
  KUUSIKU KATSEKESKUSES TEHTAVATE
TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI
 
  Tehtav töö / kasutatav seade eurot / tunnis
28 Künd 33.50
29 Randaalimine 29.20
30 Kultiveerimine 31.25
31 Katsekülvik 32.00
32 Kombikülvik 30.95
33 Väetise külv 22.50
34 Rullimine 28.90
35 Äestamine 22.60
36 Taimekaitse 28.40
37 Niitmine 31.75
38 Haljasmassi koristus 21.70
39 Katsekombain HALDRUP 24.30
40 Teraviljakombain Sampo  25.00
41 Laadimistööd 26.25
42 Kuivatamine 43.00
43 Transport (kivikoristus) 22.00
44 Transport (haagisega) 29.55
45 Muru niitmine 19.40
46 Katsesorteer Westrup 16.60
47 Katselapi prits 13.95
48 Ühe spetsialisti keskmine töötunni maksumus (agronoom) 10.00
49 Ühe spetsialisti keskmine töötunni maksumus (spetsialist) 9.60
  Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet  
50 Üldpuhtus 15.20
51 Seemnete määramine 14.80
52 1000 seemne kaal 9.40
53 Idanevuse määramine 15.20
54 Idanevuse määramine puhitud seemnest 19.80
  Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet  
55 Üldpuhtus 21.75
56 Seemnete määramine 26.45
57 1000 seemne kaal 19.50
58 Idanevuse määramine 26.80
  Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet  
59 Üldpuhtus 21.75
60 Seemnete määramine 26.45
61 1000 seemne kaal 19.50
62 Idanevuse määramine 26.80
  Õlikultuurid miinimum 1250 seemet  
63 Üldpuhtus 21.80
64 Seemnete määramine 21.80
65 1000 seemne kaal 19.10
66 Idanevuse määramine 24.75
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)