Usaldusväärne partner!

Jääkide ja saasteainete laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. jaanurist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23).

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE MÄÄRAMINE  
1 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas QuEChERS-meetodil (GC-MSD; LC-MS/MS)  407.80
2 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades: ditiokarbamaatide summa gaasikromatograafiliselt (GC-ECD/MSD) 115.80
3 Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas vedelikkromatograafiliselt. Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis. (LC-MS) 155.05
4 Chlormequati, mepiquati jäägi määramine teraviljast ja puuviljast vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 155.20
5 Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (LC-MS) 42.70
6 Bromiidiooni (anorgaanilise kogubroomiidi) sisalduse määramine taimset päritolu toidus gaasikromatograafiliselt (GC-ECD) 129.00
7 Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 157.05
8 Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide määramine rasvarikastest toiduainetest gaasikromatograafiliselt (GC-MS) 176.15
9 Ditianooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 100.50
10 Cyromazine jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 93.80
11 Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt; Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- ja/või vedelikkromatograafiliselt 97.20
12 Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimse päritoluga proovis või mullas QuEChERS-meetodil 121.75
     
  MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE  
13 Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2  sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud köögiviljades, kakaos vedelikkromatograafilisel meetodil kolonnijärgse deriveerimisega 158.00
14 Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 137.40
15 Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
16 Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
17 Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
18 Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes, loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
19 Mükotoksiinide DON, ZON, T-2 ja HT-2 määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (LC-MS) 210.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
20 Nitraadi sisalduse määramine  puu- ja köögiviljades Cd - kolonniga. 13.00
21 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)