Usaldusväärne partner!

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

 2022. aasta hinnad:

jrk

Analüüsi nimetus

Analüüsi hind, eurodes

 

MULLA ANALÜÜSID

 

1

Lühianalüüs (pH, P, K)

10.50

2

Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg)

15.70

3

Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn)

28.30

4

pH

6.80

5

Orgaaniline süsinik - Corg (sulfokroom meetod)

12.00

6

Lämmastik - N (Kjeldahl)

23.10

7

Väävel - SO4-S

9.40

8

Boor - B

9.90

9

Lõimis (lihtmeetod)

5.20

10

P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES)

7.30

11

Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA)

31.50

12

Orgaaniline süsinik - Corg (EA)

36.70

13

Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA)

36.70

 

Kasvusubstraadi analüüsid

 

14

Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)

37.80

15

Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn)

45.10

 

 

 

 

MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID

 

16

pH

6.80

17

Granulomeetria (sõeltest)

8.40

18

Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon)

23.60

19

Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi)

29.40

20

Lämmastik - N karbamiidis

29.40

21

Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria)

23.10

22

Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria)

47.70

23

Biureet karbamiidist

37.20

24

Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, gravimeetriline määramine)

37.80

25

Fosfor - P (ekstraheerimine vees, gravimeetriline määramine)

37.80

26

Fosfor - P (ekstraheerimine ammooniumtsitraadis, gravimeetriline määramine)

37.80

27

Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga)

48.30

28

Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks (lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)

37.80

29

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, Al, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V)

7.30

30

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se, Fe, Cu)

15.70

31

Ettevalmistus veeslahustuvate elementide määramiseks

13.60

32

Ühe veeslahustuva elemendi analüüs (Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

7.30

33

Kloriidid

49.80

34

Lubiväetiste neutraliseerimisvõime

26.70

35

Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus

48.30

36

Niiskus / kuivaine

13.10

37

Lämmastik - N (EA)

31.50

38

Erikaal

5.20

 

 

 

 

ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID

 

39

Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine)

90.30

40

Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine)

112.80

41

Niiskus / kuivaine

13.10

42

Orgaaniline aine / tuhk

18.90

43

Lämmastik (N)

23.10

44

nitraatlämmastik (NO3-N)

10.50

45

ammooniumlämmastik (NH4-N)

10.50

46

Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks (lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)

37.80

47

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, Al, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V)

7.30

48

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se, Fe, Cu)

15.70

49

pH (H2O)

6.80

50

pH (KCl)

6.80

51

Turba elektrijuhtivus

10.50

52

Turba veeimamisvõime (kiirmeetod)

14.10

53

Turba mahumass

5.20

54

Turba lagunemisaste (von Posti järgi)

5.20

55

Tihedus

5.20

 

 

 

 

ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades, taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)

 

56

Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks (lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)

37.80

57

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, Al, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V)

7.30

58

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se, Fe, Cu)

15.70

 

 

 

 

MUUD ANALÜÜSID

 

60

Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S

48.30

61

Kogulämmastik vees

23.10

62

Paberkandjal katseprotokolli väljastamine

3.60

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)