Usaldusväärne partner!

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  MULLA ANALÜÜSID  
  Üksikanalüüsid  
1 pH  6.50
2 Orgaaniline süsinik - Corg  11.50
3 Lämmastik - N (Kjeldahli meetod) 22.00
4 Väävel - SO4-S 9.00
5 Boor - B 9.50
6 Lõimis (lihtmeetod) 5.00
7 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES) 7.00
8 Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA) 30.00
9 Orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
10 Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
  Koondanalüüsid  
11 Lühianalüüs (pH, P, K) 10.00
12 Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 15.00
13 Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn) 27.00
  Kasvusubstraadi analüüsid  
14 Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)  36.00
15 Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 43.00
     
  MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID  
16 Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 5.00
17 pH määramine 6.50
18 Granulomeetria (sõeltest) 8.00
19 Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon) 22.50
20 Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi) 28.00
21 Lämmastik - N karbamiidis 28.00
22 Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria) 22.00
23 Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria) 45.50
24 Biureet karbamiidist 35.50
25 Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, vees või ammooniumtsitraadis ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 36.00
26 Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod) 46.00
27 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos eeltöötlusega): Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 40.00
28 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
29 Veeslahustuvad elemendid (Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn) 20.00
30 Kloriidid  47.50
31 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime 25.50
32 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus 46.00
33 Niiskus / kuivaine 12.50
34 Lämmastik - N (EA) 30.00
35 Erikaal * 5.00
     
  ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID  
36 Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8.00
37 Niiskus / kuivaine 12.50
38 Orgaaniline aine / tuhk 18.00
39 Lämmastik (N) 22.00
40 Nitraatlämmastik (NO3-N)  10.00
41 Ammooniumlämmastik (NH4-N) 10.00
42 Elemendid (Ca, K, Mg, P, B, Cu, Mn) esimene element 20.00
43 iga järgnev element meetodi piires 7.00
44 pH määramine 6.50
45 Turba elektrijuhtivus 10.00
46 Turba veeimamisvõime (kiirmeetod) 13.50
47 Turba mahumass 5.00
48 Turba lagunemisaste (von Posti järgi) 5.00
     
  Koondanalüüsid  
49 Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86.00
50 Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107.50
51 Tihedus * 5.00
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades,
taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)
 
52 Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks
(lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)
36.00
53 Elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Sn, Al, V) 7.00
54 Elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se) 15.00
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE vees  
55 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20.00
56 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
57 Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S 46.00
58 Kogulämmastik vees  22.00
59 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50

* uus teenus alates 2021. aastast 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)