Usaldusväärne partner!

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

     
Jnr Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  MULLA ANALÜÜSID  
  Üksikanalüüsid  
1 pH  6.00
2 Orgaaniline süsinik - Corg  10.50
3 Lämmastik - N (Kjeldahli meetod) 8.00
4 Väävel - SO4-S 8.70
5 Boor - B 8.70
6 Lõimis (lihtmeetod) 2.15
7 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES) 5.75
8 Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA) 40.50
9 Orgaaniline süsinik - Corg (EA) 44.35
10 Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA) 53.55
  Koondanalüüsid  
11 Lühianalüüs (pH, P, K) 7.50
12 Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 13.80
13 Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn) 26.65
  Kasvusubstraadi analüüsid  
14 Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)  30.65
15 Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 41.50
  MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID  
16 Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 4.85
17 pH  6.00
18 Granulomeetria (sõeltest) 6.20
19 Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon) 22.45
20 Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi) 27.20
21 Lämmastik - N karbamiidis 27.20
22 Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria) 21.75
23 Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria) 45.65
24 Biureet karbamiidist 35.50
25 Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, vees või ammooniumtsitraadis ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 36.20
26 Vees ja/või mineraalhappes lahustuva fosfori määramine diferentsiaalmeetodil 40.55
27 Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod) 45.65
28 Kaalium - K (leekfotomeeter) 26.10
29 Veeslahustuvad elemendid (Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn) 20.15
30 Kloriidid  45.65
31 Boori määramine azometiiniga 42.45
32 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime 23.05
33 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus 46.10
34 Niiskus / kuivaine 11.60
35 Lämmastik - N (EA) 40.50
  ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID  
36 Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8.00
37 Niiskus / kuivaine 11.25
38 Orgaaniline aine / tuhk 18.15
39 Lämmastik (N) 20.15
40 nitraatlämmastik (NO3-N)  8.65
41 ammooniumlämmastik (NH4-N) 8.65
42 Elemendid (Ca, K, Mg, P, B, Cu, Mn) esimene element 20.15
43 iga järgnev element meetodi piires 7.00
44 pH 6.00
45 Turba elektrijuhtivus 9.70
46 Turba veeimamisvõime (kiirmeetod) 13.40
47 Turba mahumass 4.00
48 Turba lagunemisaste (von Posti järgi) 4.00
  Koondanalüüsid  
49 Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86.15
50 Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107.50
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades, taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)  
51 Ühe elemendi sisaldus ICP-MS-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): As, Cd, Pb, Hg, Se,  B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 55.10
52 Iga täiendav element meetodi piires 14.90
53 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 40.60
54 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
55 1 proov - Se + 2 elementi (nt Zn ja Cu) 109.70
56 1 proov - 4 elementi (raskmetallid) 99.80
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE vees  
57 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20.15
58 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
  MUUD ANALÜÜSID  
59 Tseesium - Cs (gamma-radiomeeter) 39.45
60 Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S 44.74
61 Kogulämmastik vees  22.30
62 Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8.35
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)