Usaldusväärne partner!

Hinnakirjad

Hinnakirjad

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) hinnakiri on kehtestatud direktori käskkirjaga. PMK on piiratud käibemaksukohustuslane, hindadele ei lisandu käibemaksu. Teenustööde hinnakirjad üksuste kaupa leiab menüüloendist ning linktellimislehed ja juhendid asuvad teenuste tellimise osas. 

Erijuhtudel tehtavate tööde puhul kehtivad järgmise koefitsiendid:

  • Kiirtöö x 2;
  • Kiirtöö puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja öötöö (kell 22:00-06:00) x 5;
  • Suuremahuliste lepinguliste tööde puhul sätestatakse osutavate teenuste maksumus lepinguga.

Hinnakirjas esitamata analüüside ja muude teenuste puhul arvutatakse hind teenuse osutamiseks tehtavate kulutuste alusel.

Konsultatsiooniteenuse hind olenevalt osutatava teenuse mahust, sisust ja keerukusest on 10-30 eurot/tund. Konsultatsiooni täpne hind lepitakse kokku ja vormistatakse tellimusena enne konsultatsiooni andmist.

Asutuse sõiduauto kasutamise hind teenuste osutamisel on 0,30 eurot/ühe läbisõidu kilomeetri kohta.

NB! linkAlates 1. jaanuarist 2022 muutub tasuliste teenuste hinnakiri

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

 2021. aasta hinnad:

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  MULLA ANALÜÜSID  
  Üksikanalüüsid  
1 pH  6.50
2 Orgaaniline süsinik - Corg  11.50
3 Lämmastik - N (Kjeldahli meetod) 22.00
4 Väävel - SO4-S 9.00
5 Boor - B 9.50
6 Lõimis (lihtmeetod) 5.00
7 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES) 7.00
8 Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA) 30.00
9 Orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
10 Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
  Koondanalüüsid  
11 Lühianalüüs (pH, P, K) 10.00
12 Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 15.00
13 Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn) 27.00
  Kasvusubstraadi analüüsid  
14 Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)  36.00
15 Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 43.00
     
  MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID  
16 Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 5.00
17 pH määramine 6.50
18 Granulomeetria (sõeltest) 8.00
19 Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon) 22.50
20 Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi) 28.00
21 Lämmastik - N karbamiidis 28.00
22 Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria) 22.00
23 Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria) 45.50
24 Biureet karbamiidist 35.50
25 Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, vees või ammooniumtsitraadis ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 36.00
26 Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod) 46.00
27 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos eeltöötlusega): Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 40.00
28 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
29 Veeslahustuvad elemendid (Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn) 20.00
30 Kloriidid  47.50
31 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime 25.50
32 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus 46.00
33 Niiskus / kuivaine 12.50
34 Lämmastik - N (EA) 30.00
35 Erikaal * 5.00
     
  ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID  
36 Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8.00
37 Niiskus / kuivaine 12.50
38 Orgaaniline aine / tuhk 18.00
39 Lämmastik (N) 22.00
40 Nitraatlämmastik (NO3-N)  10.00
41 Ammooniumlämmastik (NH4-N) 10.00
42 Elemendid (Ca, K, Mg, P, B, Cu, Mn) esimene element 20.00
43 iga järgnev element meetodi piires 7.00
44 pH määramine 6.50
45 Turba elektrijuhtivus 10.00
46 Turba veeimamisvõime (kiirmeetod) 13.50
47 Turba mahumass 5.00
48 Turba lagunemisaste (von Posti järgi) 5.00
     
  Koondanalüüsid  
49 Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86.00
50 Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107.50
51 Tihedus * 5.00
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades,
taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)
 
52 Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks
(lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)
36.00
53 Elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Sn, Al, V) 7.00
54 Elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se) 15.00
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE vees  
55 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20.00
56 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
57 Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S 46.00
58 Kogulämmastik vees  22.00
59 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50

* uus teenus alates 2021. aastast 

Seemnekontrolli laboratooriumi teenustööde hinnakiri

2021. aasta hinnad:

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  SERTIFITSEERITAVA SEEMNEPARTII ANALÜÜSID  
  Tera- ja kaunvili miinimum 2500 seemet  
1 Kompleksanalüüs 100.00
2 Üldpuhtus 32.00
3 Teiste taimede seemnete määramine 31.00
4 1000 seemne kaal 11.00
5 Idanevuse määramine  32.00
6 Idanevuse määramine puhitud seemnest 35.00
7 Odra triiptõbi 32.00
8 Odra ja nisu lendnõgi 57.00
9 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 13.00
10 Kaera lendnõgi 29.00
11 Nisu kõvanõgi  29.00
12 Tuulekaera määramine (3 kg) va kaer  45.00
13 Tuulekaera määramine kaerast (3 kg) 63.00
14 Tuulekaera määramine (1 kg) va kaer * 15.00
15 Tuulekaera määramine kaerast (1 kg) * 21.00
     
  Kõrrelised heintaimed miinimum 2500 seemet  
16 Üldpuhtus 40.00
17 Täisanalüüs 57.00
18 Piiratud analüüs 39.00
19 1000 seemne kaal 21.00
20 Idanevuse määramine 39.00
21 Tuulekaera määramine (3 kg) 63.00
22 Heintaimede segu %-ne koostis, 1 liik 43.00
     
  Liblikõielised heintaimed miinimum 2500 seemet  
23 Üldpuhtus 29.00
24 Täisanalüüs 44.00
25 Piiratud analüüs 21.00
26 1000 seemne kaal 21.00
27 Idanevuse määramine 39.00
     
  Köögivili ja lilled miinimum 2500 seemet  
28 Üldpuhtus 29.00
29 Idanevuse määramine 39.00
30 Köögivilja idanevuse määramine puhitud seemnetest 43.00
31 1000 seemne kaal 21.00
     
  Õlikultuurid miinimum 2500 seemet  
32 Kompleksanalüüs 118.00
33 Üldpuhtus 43.00
34 Teiste taimede seemnete määramine 41.00
35 1000 seemne kaal 21.00
36 Idanevuse määramine 39.00
37 Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest 43.00
     
38 Tuulekaera määramine kõikidest liikidest
v.a. teravili, kõrrelised heintaimed
49.00
     
39 ISTA Sertifikaat 23.00
40 Sertifikaadi/protokolli duplikaat 23.00
41 Koolitus 1 päev Sakus 55.00
42 Ametlike proovivõtjate täiendkoolitus Eesti piires 105.00
43 Proovivõtja audit Eesti piires 105.00
     
  LIHTANALÜÜSID  
  Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet  
54 Üldpuhtus 16.00
55 Teiste taimede seemnete määramine 16.00
56 1000 seemne kaal 11.00
57 1000 seemne kaal puhitud seemnetest 13.00
58 Idanevuse määramine 16.00
59 Idanevuse määramine puhitud seemnetest 21.00
60 Eluvõime määramine 30.00
61 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 13.00
62 Niiskuse määramine (kiirmeetodil) 11.00
63 Kahjurite määramine 10.00
     
  Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet  
64 Üldpuhtus 23.00
65 Teiste taimede seemnete määramine 28.00
66 1000 seemne kaal 21.00
67 Idanevuse määramine 27.00
68 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 13.00
69 Kahjurite määramine 10.00
     
  Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet  
70 Üldpuhtus 23.00
71 Teiste taimede seemnete määramine 28.00
72 1000 seemne kaal 21.00
73 Idanevuse määramine 27.00
74 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 13.00
75 Kahjurite määramine 10.00
     
  Köögivili ja lilled miinimum 1250 seemet  
76 Üldpuhtus 23.00
77 1000 seemne kaal 21.00
78 Idanevuse määramine 27.00
79 Idanevuse määramine puhitud seemnetest 34.00
80 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 13.00
     
  Õlikultuurid miinimum 1250 seemet  
81 Üldpuhtus 23.00
82 Teiste taimede seemnete määramine 23.00
83 1000 seemne kaal 21.00
84 Idanevuse määramine 27.00
85 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 13.00
86 Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest 35.00
87 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  Metsakultuurid  
  Peeneseemnelised liigid (kask, lepp, haab)  
88 Üldpuhtus * 40.00
89 1000 seemne kaal * 21.00
90 Idanevuse määramine * 39.00
     
  Keskmise seemnega liigid (kuusk, mänd, lehis, ebatsuuga, nulg)  
91 Üldpuhtus * 29.00
92 1000 seemne kaal * 21.00
93 Idanevuse määramine * 39.00
94 Eluvõime määramine * 30.00
     
  Suureseemnelised ja erilist töötlemist nõudvad liigid
(tamm, vaher, saar, pärn, jalakas)
 
95 Üldpuhtus * 32.00
96 1000 seemne kaal * 11.00
97 Idanevuse määramine * 32.00
98 Eluvõime määramine * 30.00
     
  Seemnesegud  
99 Liikide eraldamine idanevuse analüüsiks * 43.00
100 Idanevuse määramine üks liik * 39.00

* uus teenus alates 2021. aastast  

Söötade ja jääkide labori teenustööde hinnakiri

2021. aasta hinnad:

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  SÖÖDA JA TERAVILJA ANALÜÜSID  
23 Niiskus (referentsmeetod) 12.50
24 Niiskuse määramine ekspressmeetodil 8.00
25 Organoleptiline hindamine (teravili ja teraviljasaadused) 16.00
26 Nakatatuse määramine (teravili ja teraviljasaadused) 12.50
27** Teravilja lisandite määramine  25.00
28* Teraviljatoodete lisandite määramine 25.00
29* Kaunviljade lisandite  määramine 25.00
30* Õlikultuuride lisandite määramine 25.00
31* Maitseainete lisandite määramine 25.00
32* Maisi lisandite määramine 25.00
33 Rukki tungaltera visuaalne määramine (EÜ määrus 152/2009) 25.00
34 Metallilisandite määramine (teravili ja teraviljatooted õlikultuurid) 9.00
35 Sõelanalüüs (teravili, teraviljatooted ja maitseained) 12.00
36 Mahumassi määramine 7.00
37 1000 tera massi määramine tootes 12.50
38 1000 tera massi määramine kuivaines 20.00
39 Langemisarvu määramine 13.00
40 Märja kleepvalgu ja gluteenindeksi määramine 19.00
41 Happesuse määramine teraviljasaadustes 16.00
42 Keedukatse (teraviljasaadused) 8.00
43 Põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine (õlikultuurid, kaunviljad) 16.50
44 Rapsi lisandite määramine ekspressmeetodil sõeluriga SLN 3 7.50
45 Tanniinisisalduse määramine põldubades 38.00
46 Kaera sõklasus 16.00
47 Happearvu ja FFA määramine õlikultuuris 27.50
48 Rapsikoogist glükosinolaatide määramine referentsmeetodil 69.00
49 Lenduv sinepiõli rapsikoogis (glükosinolaadid + niiskus) 86.40
50 Õlide peroksiidarvu määramine 37.50
51 Õlide happearvu ja vabade rasvhapete määramine määramine 21.50
52 Proteiin/Valk/lämmastik (Kjeldahl) 30.00
53 Toorkiu määramine 23.00
54 Neutraalkiu (NDF) määramine 31.00
55 Happekiu (ADF) määramine 27.00
56 Ligniinisisalduse määramine 31.00
57 Toortuha määramine 18.00
58 Soolhappes lahustumatu tuha määramine 36.00
59 Toorrasvasisalduse määramine (Soxtec) 23.00
60 Kogu rasva sisalduse määramine happehüdrolüüsiga (sega-, täiendsöödad) 40.00
61 Õlikultuuride seemnete õlisisalduse määramine referentsmeetodil (Soxtec) 57.00
62 Tärklisesisalduse määramine 31.00
63 Suhkru sisalduse määramine 31.00
64 Aminohapete määramine (lüsiin, metioniin, tsüsteiin, treoniin) 249.00
65 Sööda metaboliseeruva energia analüüs ja arvutamine SIGA, VEIS , KANAD (klassikaliste analüüsidega) 97.00
66 Proovi ettevalmistus (proovi kuivatamine, jahvatamine, pakendamine) 8.90
     
  NIR analüüsid   
67 Teravilja NIR analüüsid Niiskuse, toorproteiini ja mahumassi määramine (nisu, oder, rukis, kaer)  
  Esimene  8.00
  Iga järgmine 2.00
68 Segasöötade NIR analüüsid va.mineraalsed ja täiendsöödad (niiskus, proteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk)  
  Esimene  8.00
  Iga järgmine 2.00
69 Segasöötade (va.mineraalsed ja täiendsöödad) metaboliseeruva energia arvutamise pakett 20.00
70 Rohusilo analüüs 22.00
71 Konservvilja analüüs 22.00
72 Maisisilo 37.00
73 Miksersööda analüüs 63.00
74 Heina ekspressanalüüsipakett
(kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, P, K, Ca, Mg)
18.00
75 Heintaimede metaboliseeruva energia arvutamise pakett 20.00
76 Rapsiseemne NIR analüüsid (niiskus, õli, proteiin, glükosinolaadid, klorofüll, eruukahape, FFA)  
  Esimene 8.00
  Iga järgmine 2.00
77 Õlikookide ja -šrottide (raps, päevalill, soja) NIR analüüsid (niiskus, proteiin, toorkiud, rasv)  
  Esimene 8.00
  Iga järgmine 2.00
78 Õlikookide metaboliseeruva energia arvutamise pakett 20.00
79 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE MÄÄRAMINE  
1 Taimekaitsevahendite jäägid taimset päritolu proovides
(sh. toiduainetes), mees ja mullas QuEChERS-meetodil
408.00
2 Ditiokarbamaatide summa (CS2-na) puu- ja köögiviljades, teraviljades 116.00
3* Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis baashind 140.50
4* Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis näitaja hind 15.00
5* Glüfosaadi, AMPA jääkide määramine mullas 155.00
6** Kloormekvaadi, mepikvaadi ja tsüromasiini jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes) 155.00
7 Fenbutatiin oksiidi jääk taimset päritolu proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (p.1) 43.00
8 Bromiidioon (anorgaaniline kogubromiid) taimset päritolu toidus 129.00
9 Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jäägid rasvarikastest toiduainetest 176.50
10 Ditianooni jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes) 100.50
11** Puhtimise kvaliteedi määramine 97.50
12* Taimekaitsevahendi kvaliteet: ühe toimeaine sisaldus taimekaitsevahendis 97.50
12 Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimset päritolu proovis või mullas QuEChERS-meetodil 122.00
     
  MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE  
14 Aflatoksiinid B1, B2, G1 ja G2 teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas,
pähklites, maitseainetes, kuivatatud köögiviljades, kakaos
158.00
15 Ohratoksiin A teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades 137.50
16 Zearalenoon (ZON) teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas 137.50
17 Desoksünivalenool e. vomitoksiin (DON) teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas 137.50
18 Aflatoksiin M1 piimas ja piimatoodetes 134.50
19 Fumonisiinid FB1 ja FB2 teraviljas, teraviljatoodetes, loomasöödas 143.50
20 Mükotoksiinid DON, ZON, T-2 ja HT-2 teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas baashind 210.00
21* Mükotoksiinid DON, ZON, T-2 ja HT-2 teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas näitaja hind 10.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
21 Nitraat-ioon  puu- ja köögiviljades Cd - kolonniga 13.00

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

2021. aasta hinnad:

** uued teenused alates 28.10.2021

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID  
1 Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 1 proov 200 mugulat c 80.00
2 Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat c 80.00
3 Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora) 73.00
4 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga  1 proov 109.00
5 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi 542.00
6 Candidatus liberibacter solanacearum - (kartulist, porgandist, sellerist) PCR-meetodiga  1 proov 97.00
7 Candidatus liberibacter solanacearum - (lehekirbulistest koos entomoloogilise analüüsiga) PCR-meetodiga  1 proov 93.00
8 Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega a 92.00
     
  VIROLOOGILISED ANALÜÜSID b  
  ELISA-meetodiga:  
9 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 167.00
10 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 105.00
11 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 110.00
12 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 55.00
13 Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine, 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 384.00
14 Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi 204.00
     
  Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:  
18 Üks taimeviirus 1 proov 79.00
19 Samast proovist lisaviirus 1 proov 46.00
** Taimeviirus kuni 10 proovi - baashind 46.00
** Taimeviirus kuni 10 proovi 1 viirus 68.00
** Taimeviirus kuni 20 proovi - baashind 88.00
** Taimeviirus kuni 20 proovi - 1 viirus 108.00
20 Üks taimeviirus seire 50 proovi 338.00
21 Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 118.00
22 Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 102.00
23 Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 51.00
24 Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov 112.00
     
  PCR/RT-PCR meetodiga:  
25 Pospiviroid 1 proov (va CLVd)  126.00
26 Üks taimeviirus 1 proov 91.00
27 Samast proovist lisaviirus 1 proov 58.00
28 Üks taimeviirus kuni 10 proovi 162.00
29 Samast proovist lisaviirus 10 proovi 95.00
30 Üks taimeviirus kuni 20 proovi 282.00
31 Samast proovist lisaviirus 20 proovi 151.00
32 Üks taimeviirus kuni 50 proovi 511.00
33 Samast proovist lisaviirus 50 proovi 284.00
34 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 1 proov 95.00
35 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 10 proovi 190.00
     
  ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID  
36 Entomoloogiline analüüs (1 proov = putukate määramine) 73.00
37 Entomoloogiline analüüs (tavakahjurid) 50.00
38 Liimpüünised (1 püünis = ühte liiki putukad) 85.00
39 Liimpüünised (1 püünis = mitme eri liiki putukate määramine ühest proovist) 111.00
40 PCR analüüs putukate määramiseks sekveneerimisega 105.00
     
  NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID  
41 Tsüstnematoodid taimsest materjalist, sh kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov 250 ml/300 g)  40.00
42 Kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 400 ml) 47.00
43 Kartuli-kiduuss turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov kuni 500 ml) 54.00
44 Kartuli-kiduussi liik PCR meetodiga (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 48.00
45 Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne) 60.00
46 Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest (1 proov 200 mugulat) 105.00
47 Männi-laguussi puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs 72.00
48 PCR analüüs vabalt elavate nematoodide määramiseks sekveneerimisega  91.00
     
  MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID  
49 India lendnõgi (Tilletia indica) 50.00
50 Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum) 92.00
51 Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) 83.00
52 Phytophthora kernoviae 76.00
53 Phytophthora fragariae PCR ja biomeetodiga  1 proov 82.00
54 Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum  103.00
55 Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii   67.00
56 Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil  105.00
57 PCR analüüs seente määramiseks sekveneerimisega  105.00
59 Umbrohtude määramine 36.00
60 Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine 45.00
     
  MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID   
61 Võihappebakterid e. klostriidispoorid 15.00
62 Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 16.00
63 Hallitus- ja pärmseened (arvukus) 14.00
64 Bakterite üldarv  10.60
65 Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid) 14.00
66 Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel 17.00
67 Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 21.00
68 Azotobacter Ashby söötmel 21.00
69 Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel 17.00
70 Piimhappebakterid e. laktobatsillid 12.70
71 Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 23.40
72 Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 20.20
73 Enterobakterid (Enterobacteriaceae) 13.40
74 Kolilaadsed bakterid 12.30
75 Escherichia coli 13.00
76 Salmonella spp 17.30
77 Listeria monocytogenes 22.60
78 Clostridium perfringens 18.00
79 Toksilisuse määramine Bacillus stearothermophilus'e suhtes 17.00
80 Üldtoksilisus (infusooridel) 22.90
81 Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest 43.00
82 Muud ühekordsed teenused vastavalt kalkulatsioonile  
** Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (2 markerit)d 255.00
** Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (5 markerit)d 466.00
** Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (10 markerit)d 833.00
** Proovide käitlemine (edastamiseks teise laborisse analüüsimisele kliendi palvel) 17.00
     
  Tehnilise kultuuri väljastamine    
83 Tehniline kultuur vedelsöötmel eurot/liitri kohta (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt) 37.00
84 Tehniline kultuur tahkel söötmel eurot/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid) 19.00
85 Austerservik- Pleurotus ostreatus- seenekultuur teradel eurot/tükk 22.00
86 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  LISAa  
  Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega:  sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidaePseudomonas syringae pv. aesculi  
     
  LISAb  
  Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)  
  Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)  
  Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga: Cucumber Mosaic virus (CMV), Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd) jne  
  Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX  
     
  LISAc  
  Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid  
     
  LISAd  
  Põllukultuuride sortide tuvastamisel saavutada kokkulepe laboriga enne tellimuse esitamist, et kindlaks teha, kas labor saab soovitud sorte määrata ja mitme markeriga analüüsi teha.  

Katsekeskustes tehtavate teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).
Võrreldes 2020. aastaga hinnakirjas muudatusi ei ole.

  Nimetus Teenuse hind eurodes
  Majanduskatsed, jätkukatsed, 1 sort, ühel aastal  
1 Talinisu 1840.00
2 Rukis 1380.00
3 Talioder 1380.00
4 Talitritikale 1380.00
5 Taliraps 920.00
6 Talirüps 920.00
7 Suvinisu 1840.00
8 Suvioder 1840.00
9 Suvitritikale 1840.00
10 Kaer 1840.00
11 Suviraps 1380.00
12 Suvirüps 1380.00
13 Põlduba 920.00
14 Hernes 920.00
15 Mais 460.00
16 Kartul 1200.00
17 Sojauba 460.00
18 Heintaimed 350.00
19 Haljasväetis ja vahekultuurid 460.00
20 Söödajuurviljad 600.00
21 Lina 460.00
22 Õlikanep 460.00
23 EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas 1000.00
24 EÜP katseraport 320.00

Mullaseire hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).

Võrreldes 2020. aastaga ei ole hinnakirjas mullaproovi karbi hinda, kuna karbi maksumus arvestatakse mullaproovi analüüsi hinnas.

  Nimetus Teenuse hind eurodes
1 1 (ühe) mullaproovi kogumine 8.00
3 GIS andmebaaside töötlemine tund  31.25

 200 (kahesaja) ja enama mullaproovi kogumise puhul kehtib hinnasoodustus 10%

Ruumide rendi hinnakiri objektil Jäneda

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).
Võrreldes 2020. aastaga hinnakirjas muudatusi ei ole.

  Nimetus Teenuse hind eurodes
1 Jäneda kontori suur saal rent (tund) 13.00
2 Jäneda kontori suur saal rent (päev) 65.00
3 Jäneda kontori auditooriumid rent (tund) 6.00
4 Jäneda kontori auditooriumid rent (päev) 35.00

Trüki- ja paljundamisteenuste hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).
Võrreldes 2020. aastaga hinnakirjas muudatusi ei ole.

  Nimetus Teenuse hind eurodes
  Printimis- ja paljundamistööd   
1 A4, mustvalge, ühepoolne  0.07
2 A4, mustvalge, kahepoolne  0.11
3 A3, mustvalge, ühepoolne  0.14
4 A3, mustvalge, kahepoolne  0.21
5 A4, värviline tekst, piltideta (5% kate), ühepoolne  0.14
6 A4, värviline tekst, piltideta (5% kate), kahepoolne  0.23
7 A4, värviline tekst, pildid, ühepoolne  0.14
8 A4, värviline tekst, pildid, kahepoolne  2.82
9 A3, värviline tekst, pildid, ühepoolne 2.82
10 A3, värviline tekst, pildid, kahepoolne 5.62
11 Värvilise väetustarbekaardi väljatrükk A4 1 lk 0.30

Konsulendi kutsetunnistuse andmise hinnakiri

Hinnad alates 1. märtsist 2021. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4).
Võrreldes 2020. aastaga hinnakirjas muudatusi ei ole.

  Nimetus Teenuse hind eurodes
1 Kutse taotlemise tasu esmataotlejale 415.00
2 Kutse taastõendamise tasu 300.00
3 Kutse taotlemise tasu samaaegselt kahe või enama spetsialiseerumise puhul iga spetsialiseerumise kohta 300.00

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)