Usaldusväärne partner!

Hinnakirjad

Hinnakirjad

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) hinnakiri on kehtestatud direktori käskkirjaga. PMK on piiratud käibemaksukohustuslane, hindadele ei lisandu käibemaksu. Teenustööde hinnakirjad üksuste kaupa leiab menüüloendist ning tellimislehed ja juhendid asuvad teenuste tellimise osas.

NB! Alates 1. jaanurist 2020. a hakkavad kehtima uued hinnakirjad (kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23):

Erijuhtudel tehtavate tööde puhul kehtivad järgmise koefitsiendid:

  • Kiirtöö x 2;
  • Kiirtöö puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja öötöö (kell 22:00-06:00) x 5;
  • Suuremahuliste lepinguliste tööde puhul sätestatakse osutavate teenuste maksumus lepinguga.

Hinnakirjas esitamata analüüside ja muude teenuste puhul arvutatakse hind teenuse osutamiseks tehtavate kulutuste alusel.

Konsultatsiooniteenus hind olenevalt osutatava teenuse mahust, sisust ja keerukusest on 10-30 eurot/tund. Konsultatsiooni täpne hind lepitakse kokku ja vormistatakse tellimusena enne konsultatsiooni andmist.

Asutuse sõiduauto kasutamise hind teenuste osutamisel on 0,30 eurot/ühe läbisõidu kilomeetri kohta.

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

     
Jnr Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  MULLA ANALÜÜSID  
  Üksikanalüüsid  
1 pH  6.00
2 Orgaaniline süsinik - Corg  10.50
3 Lämmastik - N (Kjeldahli meetod) 8.00
4 Väävel - SO4-S 8.70
5 Boor - B 8.70
6 Lõimis (lihtmeetod) 2.15
7 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES) 5.75
8 Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA) 40.50
9 Orgaaniline süsinik - Corg (EA) 44.35
10 Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA) 53.55
  Koondanalüüsid  
11 Lühianalüüs (pH, P, K) 7.50
12 Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 13.80
13 Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn) 26.65
  Kasvusubstraadi analüüsid  
14 Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)  30.65
15 Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 41.50
  MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID  
16 Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 4.85
17 pH  6.00
18 Granulomeetria (sõeltest) 6.20
19 Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon) 22.45
20 Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi) 27.20
21 Lämmastik - N karbamiidis 27.20
22 Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria) 21.75
23 Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria) 45.65
24 Biureet karbamiidist 35.50
25 Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, vees või ammooniumtsitraadis ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 36.20
26 Vees ja/või mineraalhappes lahustuva fosfori määramine diferentsiaalmeetodil 40.55
27 Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod) 45.65
28 Kaalium - K (leekfotomeeter) 26.10
29 Veeslahustuvad elemendid (Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn) 20.15
30 Kloriidid  45.65
31 Boori määramine azometiiniga 42.45
32 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime 23.05
33 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus 46.10
34 Niiskus / kuivaine 11.60
35 Lämmastik - N (EA) 40.50
  ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID  
36 Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8.00
37 Niiskus / kuivaine 11.25
38 Orgaaniline aine / tuhk 18.15
39 Lämmastik (N) 20.15
40 nitraatlämmastik (NO3-N)  8.65
41 ammooniumlämmastik (NH4-N) 8.65
42 Elemendid (Ca, K, Mg, P, B, Cu, Mn) esimene element 20.15
43 iga järgnev element meetodi piires 7.00
44 pH 6.00
45 Turba elektrijuhtivus 9.70
46 Turba veeimamisvõime (kiirmeetod) 13.40
47 Turba mahumass 4.00
48 Turba lagunemisaste (von Posti järgi) 4.00
  Koondanalüüsid  
49 Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86.15
50 Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107.50
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades, taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)  
51 Ühe elemendi sisaldus ICP-MS-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): As, Cd, Pb, Hg, Se,  B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 55.10
52 Iga täiendav element meetodi piires 14.90
53 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 40.60
54 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
55 1 proov - Se + 2 elementi (nt Zn ja Cu) 109.70
56 1 proov - 4 elementi (raskmetallid) 99.80
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE vees  
57 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20.15
58 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
  MUUD ANALÜÜSID  
59 Tseesium - Cs (gamma-radiomeeter) 39.45
60 Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S 44.74
61 Kogulämmastik vees  22.30
62 Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8.35

Jääkide ja saasteainete laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Jnr  Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE MÄÄRAMINE  
1 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas QuEChERS-meetodil (GC-MSD; LC-MS/MS)  407.80
2 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades: ditiokarbamaatide summa gaasikromatograafiliselt (GC-ECD/MSD) 115.80
3 Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas vedelikkromatograafiliselt. Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis. (LC-MS) 155.05
4 Chlormequati, mepiquati jäägi määramine teraviljast ja puuviljast vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 155.00
5 Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (LC-MS) 42.65
6 Bromiidiooni (anorgaanilise kogubroomiidi) sisalduse määramine taimset päritolu toidus gaasikromatograafiliselt (GC-ECD) 129.15
7 Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 157.05
8 Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide määramine rasvarikastest toiduainetest gaasikromatograafiliselt (GC-MS) 176.15
9 Ditianooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 95.60
10 Cyromazine jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 93.80
11 Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt; Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- ja/või vedelikkromatograafiliselt 97.15
12 Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimse päritoluga proovis või mullas QuEChERS-meetodil 121.45
  MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE  
13 Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2  sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud köögiviljades, kakaos vedelikkromatograafilisel meetodil kolonnijärgse deriveerimisega 157.50
14 Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 137.40
15 Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
16 Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
17 Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
18 Mükotoksiinide T2/HT2 sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas gaasikromatograafiliselt (GC-MSD) 134.20
19 Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes, loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
20 Mükotoksiinide DON, ZON, T-2 ja HT-2 määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (LC-MS) 210.00
  MUUD ANALÜÜSID  
21 Nitraadi sisalduse määramine  puu- ja köögiviljades Cd - kolonniga.  10.60
22 Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8.35

Seemnekontrolli laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Jnr Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  SERTIFITSEERITAV SEEMNEPARTII  
  Tera- ja kaunvili miinimum 2500 seemet  
1 Kompleksanalüüs (täisanalüüs)  99.60
2 Idanevuse määramine  29.70
3 Idanevuse määramine puhitud seemnest 38.60
4 Odra triiptõbi 30.50
5 Odra ja nisu lendnõgi 54.20
6 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.40
7 Kaera lendnõgi 26.90
8 Nisu kõvanõgi  26.90
9 Tuulekaera määramine (3 kg) va kaer  42.45
10 Tuulekaera määramine kaerast (3 kg) 62.25
  Kõrrelised heintaimed miinimum 2500 seemet  
11 Üldpuhtus 37.80
12 Täisanalüüs 53.90
13 Piiratud analüüs 27.15
14 1000 seemne kaal 19.50
15 Idanevuse määramine 36.95
16 Tuulekaera määramine (3 kg) 62.25
17 Heintaimede segu %-ne koostis; 1 liik 41.55
  Liblikõielised heintaimed miinimum 2500 seemet  
18 Üldpuhtus 27.50
19 Täisanalüüs 41.55
20 Piiratud analüüs 19.90
21 1000 seemne kaal 19.50
22 Idanevuse määramine 36.95
  Köögivili ja lilled miinimum 2500 seemet  
23 Üldpuhtus 27.50
24 Idanevuse määramine 36.95
25 Köögivilja idanevuse määramine puhitud seemnetest 48.00
26 1000 seemne kaal 19.50
  Õlikultuurid miinimum 2500 seemet  
27 Kompleksanalüüs (täisanalüüs) 114.70
28 Idanevuse määramine 24.75
29 Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest 32.20
30 Tuulekaera määramine kõikidest liikidest v.a. teravili, kõrrelised heintaimed 46.10
31 ISTA Sertifikaat 22.40
32 Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8.35
33 Sertifikaadi/protokolli dublikaat 22.40
34 Koolitus 1 päev Sakus 55.00
35 Ametlike proovivõtjate täiendkoolitus Eesti piires 105.00
36 Proovivõtja audit Eesti piires 105.00
  LIHTANALÜÜS  
  Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet  
1 Üldpuhtus 15.20
2 Teiste taimede seemnete määramine 14.80
3 1000 seemne kaal 9.40
4 1000 seemne kaal puhitud seemnetest 12.20
5 Idanevuse määramine 15.20
6 Idanevuse määramine puhitud seemnetest 19.80
7 Eluvõime määramine 28.55
8 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.40
9 Niiskuse määramine (kiirmeetodil) 7.65
10 Kahjurite määramine 9.40
  Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet  
11 Üldpuhtus 21.75
12 Teiste taimede seemnete määramine 26.45
13 1000 seemne kaal 19.50
14 Idanevuse määramine 26.80
15 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.40
16 Kahjurite määramine 9.40
  Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet  
17 Üldpuhtus 21.75
18 Teiste taimede seemnete määramine 26.45
19 1000 seemne kaal 19.50
20 Idanevuse määramine 26.80
21 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.40
22 Kahjurite määramine 9.40
  Köögivili ja lilled miinimum 1250 seemet  
23 Üldpuhtus 15.55
24 1000 seemne kaal 19.50
25 Idanevuse määramine 25.60
26 Idanevuse määramine puhitud seemnetest 33.30
27 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.40
  Õlikultuurid miinimum 1250 seemet  
28 Üldpuhtus 21.80
29 Teiste taimede seemnete määramine 21.80
30 1000 seemne kaal 19.10
31 Idanevuse määramine 24.75
32 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.40
33 Raps ja rüps õliks 30.20

Söötade ja teravilja labori teenustööde hinnakiri

Jnr Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  TERAVILI JA TERAVILJATOOTED KAUNVILJAD   
1 Niiskuse määramine teraviljas ja teraviljasaadustes (referentsmeetod) 12.40
2 Niiskuse määramine ekspressmeetodil (teravili) 7.65
3 Organoleptiline hindamine (teravili ja teraviljasaadused) 10.05
4 Nakatatuse määramine 10.55
5 Teravilja lisandite määramine käsitsi meetodil  21.15
6 Botaaniline puhtus 21.15
7 Rukki tungaltera 21.15
8 Teraviljatoodete lisandite määramine käsitsi meetodil 15.50
9 Teravilja sekkumisostu lisandite määramine (EÜ) nr 1272/2009 ja (EÜ) 742/2010 ning 15587 järgi 21.30
10 Metallilisandite määramine 7.50
11 Teravilja, jahu ja manna jahvatusjämeduse määramine (sõelanalüüs) 8.45
12 Toorproteiini/lämmastiku  määramine (referentsmeetod) 18.00
13 Toorproteiini määramine (ekspressanalüüs  teraviljale) 6.85
14 Mahukaalu määramine 5.15
15 1000 tera massi määramine ("Numigral") 9.40
16 Langemisarvu määramine 11.70
17 Märja kleepvalgu määramine (sisaldus, gluteenindeks) 15.55
18 Tuhasisalduse määramine teraviljasaadustes 15.50
19 Happesuse määramine teraviljasaadustes 10.20
20 Farinogrammi läbiviimine 44.35
21 Keedukatse (teraviljasaadused) 6.40
22 Nisu setteväärtuse (Zeleny arv) määramine 49.30
23 Viskogrammi (amülogrammi) läbiviimine 44.35
24 Küpsetus (jahu analüüs, taigna ja toote kvaliteet) 92.95
25 Tärklisesisalduse määramine 25.70
26 Nisutera ja odratera tärklisesisalduse määramine ekspressmeetodil 6.85
27 Kaunviljade  lisandite määramine 21.15
28 Kaunviljade põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine 10.55
29 Tanniinisisalduse määramine põldubades 38.10
  SÖÖDAD   
30 Proovi ettevalmistus kui proov vajab eelnevat homogeniseerimist või kuivatamist 8.90
31 Niiskuse määramine (referentsmeetod) 12.40
32 Toorproteiini/lämmastiku  määramine (referentsmeetod) 18.00
33 Toorkiu määramine (referentsmeetodil)  19.00
34 Toortuha määramine söödas (referentsmeetod) 15.50
35 Toorrasvasisalduse määramine (referentsmeetod)  21.50
36 Kogu toorrasva sisalduse määramine happehüdrolüüsiga (sega-, täiendsöödad) 37.70
37 Segasöötade ekspressanalüüsi pakett (niiskus, proteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk) (va.mineraalsed ja täiendsöödad) 17.35
38 Tärklisesisalduse määramine 25.70
39 Suhkru sisalduse määramine köögiviljas, taimedes, söötades 25.70
40 Neutraalkiu (NDF) määramine  25.65
41 Happekiu (ADF) määramine 23.25
42 Ligniinisisalduse määramine 25.65
43 Soolhappes lahustumatu tuhk 31.00
44 Aminohapete määramine (lüsiin, metioniin, tsüsteiin, treoniin) 224.85
45 METABOLISEERUV ENERGIA SÖÖTADES  
  Energia arvutamiseks vajalikud analüüsid (siga, veis): niiskus, toorproteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk 5.30
  Energia arvutamiseks vajalikud analüüsid (kanad): niiskus, toorproteiin, toorrasv, tärklis, suhkur 5.30
  SILO JA HEINTAIMED  
46 Proovi ettevalmistus  8.90
47 SILO toiteainete ja käärimiskvaliteedi analüüs 21.20
48 Konservvilja toitainete ja käärimise kvaliteedi ekspressanalüüs 21.20
49 Muljutud ja konservvilja referentsanalüüs (kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, ME, seeduvus ja käärimisparameetrid) 49.30
50 Maisisilo referentsanalüüs (kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, ME, seeduvus ja käärimisparameetrid) 53.20
51 Maisisilo analüüs (silo ekspressanalüüs + toortuha analüüs) 36.70
52 Miksersööda analüüs (silo toitainete ja käärimiskvaliteedi analüüs + ADF + toorproteiin) 62.45
53 Heintaimede ekspressanalüüsipakett (kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, P, K, Ca, Mg) 17.35
54 Heintaimede metaboliseeruva energia arvutamine 5.30
  ÕLIKULTUURIDE SEEMNED (raps, rüps, lina, kanep, seesam, sinep)  
55 Niiskuse määramine referentsmeetodil 12.40
56 Õlikultuuride seemnete õlisisalduse määramine referentsmeetodil (Soxtec) 57.40
57 Klorofüllisisalduse määramine referentsmeetodil. 28.70
58 Vabade rasvhapete määramine (FFA) 22.90
59 Happearvu ja FFA määramine õlikultuuris 25.20
60 Õlikultuuride seemnete 1000 tera mass 19.10
61 Õlikultuuride lisandite määramine 21.15
62 Metallilisandite määramine  7.50
63  Õlikultuuride põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine 10.55
64 Rapsiseemnest niiskuse määramine ekspressmeetodil  7.65
65 Rapsi seemnete niiskuse ja õli määramine ekspressmeetodil 10.55
66 Rapsiseemne ekspressanalüüs (niiskus, õli, proteiin, glükosinolaadid, klorofüll, eruukahape, FFA) 20.00
67 Rapsi lisandite määramine ekspressmeetodil sõeluriga SLN 3 7.40
68 Lenduv sinepiõli rapsis (glükosinolaadid + niiskus) 79.60
  ÕLIKOOGID  
69 Õlikookide ja -šrottide (raps, päevalill, soja) ekspressanalüüsi pakett (niiskus, proteiin, toorkiud, rasv) 17.35
70 Glükosinolaatide määramine referentsmeetodil. 68.30
71 Lenduv sinepiõli rapsikoogis (glükosinolaadid + niiskus) 79.60
  ÕLID  
72 Õlide happearvu määramine 14.00
73 Õlide peroksiidarvu määramine 25.70
74 Vabade rasvhapete määramine (FFA) 22.90
  ELEMENTIDE N,C,H,S (Dumas meetod) MÄÄRAMINE, sisaldab proovi ettevalmistamist  
75 Taimsesmaterjalis või mullas elementide N, C, H, S määramine (Dumas meetod, kogusisaldus) 43.10
76 Mullas elementide N ja orgC sisalduse määramine  53.55
77 Mullas N ja orgC sisalduse suhte määramine 54.95
78 Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8.35
  Kompleksanalüüsid  
70 RUKKI või TRITIKALE ANALÜÜS varumisnäitajate järgi, niiskus, mahumass, proteiin, langemisarv 13.05
80 NISU ANALÜÜS niiskus, proteiin, mahumass, märg kleepvalk, langemisarv 24.65
81 ODRA JA KAERAANALÜÜS niiskus, mahumass, proteiin 13.05
82 HERNE ANALÜÜS niiskus, proteiin 17.20

 

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

     
Jnr Analüüsi nimetus Analüüsi hind  EUR-s
  BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID  
1 Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus); 1 proov 200 mugulat lisa c 64.80
2 Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat lisa c 64.80
3 Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora) 73.00
4 Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) maasikataimedest 62.10
5 Maasika bakterpõletik (Xanthomonas fragariae) frigo-taimedest 82.80
6 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga; 1 proov 85.00
7 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga; seire 50 proovi 569.30
8 Candidatus liberibacter solanacearum - (kartulist, porgandist, sellerist) PCR-meetodiga; 1 proov 94.50
9 Candidatus liberibacter solanacearum - (lehekirbulistest koos entomoloogilise analüüsiga) PCR-meetodiga ; 1 proov 130.00
10 Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega lisa a 85.00
  VIROLOOGILISED ANLÜÜSID lisa b  
  ELISA-meetodiga:  
11 Üks kartuliviirus; 1 proov 220 mugulat lisa c 227.60
12 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 220 mugulat lisa c 107.70
13 Üks kartuliviirus; 1 proov 220 mugulat 4 kaupa grupeeritult lisa c 107.30
14 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 220 mugulat 4 kaupa grupeeritult lisa c 51.15
15 Üks kartuliviirus; 1 proov 110 mugulat 120.00
16 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 110 mugulat 60.00
17 Üks kartuliviirus; 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 71.20
18 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 36.00
19 Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine; 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 251.20
20 Üks kartuliviirus; 1 proov 200 lehte 202.70
21 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 200 lehte 101.00
22 Üks kartuliviirus; 1 proov 90 lehte 109.00
23 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 90 lehte 55.00
24 Üks taimeviirus seire kuni; 77 proovi 300.15
  Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:  
25 Üks taimeviirus; 1 proov 87.90
26 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 43.40
27 Üks taimeviirus seire; 50 proovi 351.90
28 Samast proovist lisaviirus seire; 50 proovi 165.60
29 Üks taimeviirus seire; 50 proovi 4 kaupa  175.90
30 Samast proovist lisaviirus seire; 50 proovi 4 kaupa 82.80
31 Üks kartuliviirus otse mugulast; 1 proov 100 mugulat 10 kaupa  131.40
32 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 100 mugulat 10 kaupa 71.60
  PCR/RT-PCR meetodiga:  
33 Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest; 1 proov 103.50
34 Üks taimeviirus; 1 proov 69.50
35 Samast proovist lisaviirus; 1 proov 35.30
36 Üks taimeviirus; kuni 10 proovi 273.60
37 Samast proovist lisaviirus; 10 proovi 136.80
38 Üks taimeviirus; kuni 20 proovi 468.20
39 Samast proovist lisaviirus; 20 proovi 234.00
40 Üks taimeviirus; kuni 40 proovi 812.40
41 Samast proovist lisaviirus; 40 proovi 406.00
42 Üks taimeviirus; kuni 50 proovi 969.30
43 Samast proovist; lisaviirus 50 proovi 485.00
44 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX; 1 proov 62.80
45 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX; 10 proovi 239.40
  ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID  
46 Entomoloogiline analüüs; 1 proov=1 liimpüünis või 1-10 putukat 35.00
47 Männikedrik (Dendrolimus sp); kuni 5 putukat 45.00
48 Männikedrik (Dendrolimus sp); kuni 10 putukat 83.00
49 Spodoptera frugiperda 45.00
  NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID  
50 Kartuli-kiduuss kartuli mugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis); 1 mullaproov 250 ml 19.40
51 Kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis); 1 mullaproov 400 ml 38.80
52 Kartuli-kiduuss turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis); 1 proov kuni 500 ml 41.90
53 Kartuli-kiduussi liik PCR meetodiga (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 46.70
54 Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne) 42.00
55 Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest; 1 proov 200 mugulat 47.00
56 Männi-laguussi puidusiku kehast (sh puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs 51.00
  MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID  
57 India lendnõgi (Tilletia indica) 35.45
58 Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum) 27.25
59 Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) 67.45
60 Phytophthora kernoviae 67.45
61 Phytophthora fragariae ELISA ja biomeetodiga; 1 seire 77 proovi 656.20
62 Phytophthora fragariae PCR ja biomeetodiga; 1 proov 51.75
63 Colletotrichum acutatum ELISA ja biomeetodiga; 1 seire 77 proovi 1088.75
64 Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum  63.40
65 Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii   67.30
66 Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil  56.95
67 Umbrohtude määramine 15.00
68 Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine 32.70
69 PCR analüüs nematoodide, putukate või seente määramiseks sekveneerimisega  76.00
  MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID   
70 Võihappebakterid e klostriidispoorid 14.30
71 Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 14.50
72 Hallitus- ja pärmseened (arvukus) 10.00
  Bakterite üldarv  8.50
73 Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid) 9.90
74 Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel 15.10
75 Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 15.10
76 Azotobacter Ashby söötmel 15.10
77 Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel 14.00
78 Piimhappebakterid e laktobatsillid 9.90
79 Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 17.20
80 Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 17.20
81 Enterobacteriaceae 11.25
82 Kolilaadsed bakterid 11.25
83 Escherichia coli 11.25
84 Salmonella spp 15.50
85 Listeria monocytogenes 22.55
86 Clostridium perfringens 17.40
87 Toksilisuse määramine Bac. stearoth. suhtes 14.50
88 Üldtoksilisus (infusooridel) 21.60
89 Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest 43.00
  Tehnilise kultuuri väljastamine    
90 Tehniline kultuur vedelsöötmel EUR/liitri kohta (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt) 31.00
91 Tehniline kultuur tahkel söötmel EUR/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid) 15.00
92 Austerservik - Pleurotus ostreatus - seenekultuur teradel EUR/tükk 15.00
93 Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8.35
 
LISAD 
 
  Lisa a  
  Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega: sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidae, Pseudomonas syringae pv. aesculi  
     
  Lisa b  
  Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)  
     
  Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)  
     
  Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga:  Cucumber Mosaic virus (CMV),  Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd)   
     
  Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX  
     
  Lisa c  
  Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid  

 

Katsekeskustes tehtavate teenustööde hinnakiri

Jnr Nimetus Teenuse hind eurodes
  MAJANDUSKATSED, JÄTKUKATSED,
1 sort, ühel aastal
 
1 Talinisu 1128.00
2 Rukis 693.00
3 Talioder 846.00
4 Talitritikale 693.00
5 Taliraps 564.00
6 Talirüps 564.00
7 Suvinisu 1128.00
8 Suvioder 1128.00
9 Suvitritikale 1128.00
10 Kaer 764.00
11 Suviraps 846.00
12 Suvirüps 846.00
13 Põlduba 564.00
14 Hernes 564.00
15 Mais 282.00
16 Var. ja keskv. kartul 564.00
17 Hiline kartul 462.00
18 Sojauba 282.00
19 Heintaimed 282.00
20 Haljasväetis ja vahekultuurid 191.00
21 Söödajuurviljad 282.00
22 Sojauba, lina 282.00
23 Õlikanep 282.00
24 EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas  
25 I grupp suviviljad 268.00
26 II grupp talvituvad liigid+hernes 315.00
27 EÜP katseraport 320.00
  KUUSIKU KATSEKESKUSES TEHTAVATE
TEENUSTÖÖDE HINNAKIRI
 
  Tehtav töö / kasutatav seade eurot / tunnis
28 Künd 33.50
29 Randaalimine 29.20
30 Kultiveerimine 31.25
31 Katsekülvik 32.00
32 Kombikülvik 30.95
33 Väetise külv 22.50
34 Rullimine 28.90
35 Äestamine 22.60
36 Taimekaitse 28.40
37 Niitmine 31.75
38 Haljasmassi koristus 21.70
39 Katsekombain HALDRUP 24.30
40 Teraviljakombain Sampo  25.00
41 Laadimistööd 26.25
42 Kuivatamine 43.00
43 Transport (kivikoristus) 22.00
44 Transport (haagisega) 29.55
45 Muru niitmine 19.40
46 Katsesorteer Westrup 16.60
47 Katselapi prits 13.95
48 Ühe spetsialisti keskmine töötunni maksumus (agronoom) 10.00
49 Ühe spetsialisti keskmine töötunni maksumus (spetsialist) 9.60
  Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet  
50 Üldpuhtus 15.20
51 Seemnete määramine 14.80
52 1000 seemne kaal 9.40
53 Idanevuse määramine 15.20
54 Idanevuse määramine puhitud seemnest 19.80
  Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet  
55 Üldpuhtus 21.75
56 Seemnete määramine 26.45
57 1000 seemne kaal 19.50
58 Idanevuse määramine 26.80
  Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet  
59 Üldpuhtus 21.75
60 Seemnete määramine 26.45
61 1000 seemne kaal 19.50
62 Idanevuse määramine 26.80
  Õlikultuurid miinimum 1250 seemet  
63 Üldpuhtus 21.80
64 Seemnete määramine 21.80
65 1000 seemne kaal 19.10
66 Idanevuse määramine 24.75

Sekkumiskokkuostu teenustööde hinnakiri

Jnr Nimetus Hind  eurodes
1 Peaspetsialisti töötunni hind 24.50
2 PMK poolt teenuse osutamine asutuse transpordiga  
  sõiduautoga 0,45 eurot/km
     
  Peaspetsialisti töötunni hinnale väljaspool tööaega kehtivad koefitsendid:  
  Töö õhtusel ajal 18.00-22.00 x 1,5  
  Töö öisel ajal 22.00-6.00 x 2  
  Töö laupäeval ja pühapäeval x 3  
  Töö pühade ajal x 5  

 

Mullaseire hinnakiri

Jnr Nimetus Teenuse hind eurodes
1 1 (ühe) mullaproovi kogumine 8.00
2 1 (üks) mullaproovi karp 0.15
3 GIS andmebaaside töötlemine tund  31.25
     
  200 (kahesaja) ja enama mullaproovi kogumise puhul kehtib hinnasoodustus 10%

MAK põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamise uuringute raames teostatavate teenuste hinnakiri

Jnr Analüüsi nimetus Teenuse hind eurodes
1 Mulla kompleksanalüüs taimedele kättesaadavate ioonide konsentratsioonide määramiseks 36.75
2 sh. pH, P, K, org C 12.55
3 NO3 määramine  8.65
4 NH4 määramine  8.65
5 Proovi ettevalmistamine, ekstraheerimine 6.90
6 Mulla mahumassi määramine 3.80
7 Mulla biomassi aktiivsuse hindamine 20.05
8 Toorproovi ettevalmistus 7.60
9 Sügavkaevete teostamine 94.25

Kutse andmise hinnakiri ja ruumide rendid Jänedal

Jnr Nimetus Teenuse hind eurodes
1 Kutse taotlemise tasu esmataotlejale 415.00
2 Kutse taastõendamise tasu 300.00
3 Kutse taotlemise tasu samaaegselt kahe või enama spetsialiseerumise kohta 300.00
4 Jäneda Õppekeskuse suur saal rent (tund) 13.00
5 Jäneda Õppekeskuse suur saal rent (päev) 65.00
6 Jäneda Õppekeskuse auditooriumid rent (tund) 6.00
7 Jäneda Õppekeskuse auditooriumid rent (päev) 35.00

Ruumide rendi ja esitlustehnika kasutamise hinnad Saku Teaduse 4/6

Jnr Nimetus Teenuse hind eurodes
1 Nõupidamiste ruum (tund) Saku Teaduse 4/6 5.00
2 Nõupidamiste ruum (päev) Saku Teaduse 4/6 25.00
3 Saal (tund) Saku Teaduse 4/6 7.00
4 Saal (päev) Saku Teaduse 4/6 45.00
5 Sülearvuti (päev) 24.60
6 Esitlustehnika (päev) 49.20
7 Grafoprojektor (päev) 31.60
8 Tele- ja helitehnika (päev) 31.60
9 Pabertahvel + marker (päev) 14.00
     
  Seadmed ja ruum üüritakse välja üürija kirjaliku avalduse põhjal, millel on lisatud üürija rekvisiidid.  
  Seadmete ja ruumi üürimiseks esitatakse avaldus peafinantsistile.  

 

Trüki- ja paljundamisteenuste hinnakiri

Jnr Nimetus Teenuse hind eurodes
  PRINTIMIS- ja PALJUNDAMISTÖÖD   
  RICOH Aficio MP C2500  
  Printimistööd  
1 A4, mustvalge, ühepoolne  0.07
2 A4, mustvalge, kahepoolne  0.11
3 A3, mustvalge, ühepoolne  0.14
4 A3, mustvalge, kahepoolne  0.21
5 A4, värviline tekst, piltideta (5% kate), ühepoolne  0.14
6 A4, värviline tekst, piltideta (5% kate), kahepoolne  0.23
7 A4, värviline tekst, pildid, ühepoolne  0.14
8 A4, värviline tekst, pildid, kahepoolne  2.82
9 A3, värviline tekst, pildid, ühepoolne 2.82
10 A3, värviline tekst, pildid, kahepoolne 5.62
11 Värvilise väetustarbekaardi väljatrükk A4 1 lk 0.30
  Printimistööd plotteriga  
12 A4 1.62
13 A3 2.92
14 A2 5.91
15 A1 11.80
16 A0 23.55
info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4/6, 77501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)