Usaldusväärne partner!

Hinnakirjad

Hinnakirjad

1. jaanuarist 2023 alustab tööd Maaelu Teadmuskeskus (METK). Uus asutus täidab kõiki Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse seniseid ülesandeid.

METK on käibemaksukohuslane. Alates 1. jaanuarist 2023 lisandub hinnale käibemaks.

Hinnakirjad labori-, katse- ja seiretegevuse teenustele alates 1. jaanuarist 2023

 


Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) hinnakiri kehtib kuni 31. detsembrini 2022. a.

2022. a hinnakiri on kehtestatud direktori käskkirjaga. PMK on piiratud käibemaksukohustuslane, hindadele ei lisandu käibemaksu. Teenustööde hinnakirjad üksuste kaupa leiab menüüloendist ning linktellimislehed ja juhendid asuvad teenuste tellimise osas. 

Erijuhtudel tehtavate tööde puhul kehtivad järgmise koefitsiendid:

  • Kiirtöö x 2;
  • Kiirtöö puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja öötöö (kell 22:00-06:00) x 5;
  • Suuremahuliste lepinguliste tööde puhul sätestatakse osutavate teenuste maksumus lepinguga.

Hinnakirjas esitamata analüüside ja muude teenuste puhul arvutatakse hind teenuse osutamiseks tehtavate kulutuste alusel.

Konsultatsiooniteenuse hind olenevalt osutatava teenuse mahust, sisust ja keerukusest on 10-30 eurot/tund. Konsultatsiooni täpne hind lepitakse kokku ja vormistatakse tellimusena enne konsultatsiooni andmist.

Asutuse sõiduauto kasutamise hind teenuste osutamisel on 0,30 eurot/ühe läbisõidu kilomeetri kohta.

NB! linkAlates 1. jaanuarist 2022 muutub tasuliste teenuste hinnakiri

Agrokeemia laboratooriumi hinnakiri

2023. a hinnakirja leiate Maaelu Teadmuskeskuse (METK) kodulehelt:

https://metk.agri.ee/laboriteenused-poldkatsed/oluline/hinnakirjad-ja-tellimislehed

 

2022. aasta hinnad:

jrk

Analüüsi nimetus

Analüüsi hind, eurodes

 

MULLA ANALÜÜSID

 

1

Lühianalüüs (pH, P, K)

10.50

2

Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg)

15.70

3

Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn)

28.30

4

pH

6.80

5

Orgaaniline süsinik - Corg (sulfokroom meetod)

12.00

6

Lämmastik - N (Kjeldahl)

23.10

7

Väävel - SO4-S

9.40

8

Boor - B

9.90

9

Lõimis (lihtmeetod)

5.20

10

P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES)

7.30

11

Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA)

31.50

12

Orgaaniline süsinik - Corg (EA)

36.70

13

Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA)

36.70

 

Kasvusubstraadi analüüsid

 

14

Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)

37.80

15

Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn)

45.10

 

 

 

 

MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID

 

16

pH

6.80

17

Granulomeetria (sõeltest)

8.40

18

Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon)

23.60

19

Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi)

29.40

20

Lämmastik - N karbamiidis

29.40

21

Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria)

23.10

22

Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria)

47.70

23

Biureet karbamiidist

37.20

24

Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, gravimeetriline määramine)

37.80

25

Fosfor - P (ekstraheerimine vees, gravimeetriline määramine)

37.80

26

Fosfor - P (ekstraheerimine ammooniumtsitraadis, gravimeetriline määramine)

37.80

27

Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga)

48.30

28

Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks (lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)

37.80

29

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, Al, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V)

7.30

30

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se, Fe, Cu)

15.70

31

Ettevalmistus veeslahustuvate elementide määramiseks

13.60

32

Ühe veeslahustuva elemendi analüüs (Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

7.30

33

Kloriidid

49.80

34

Lubiväetiste neutraliseerimisvõime

26.70

35

Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus

48.30

36

Niiskus / kuivaine

13.10

37

Lämmastik - N (EA)

31.50

38

Erikaal

5.20

 

 

 

 

ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID

 

39

Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine)

90.30

40

Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine)

112.80

41

Niiskus / kuivaine

13.10

42

Orgaaniline aine / tuhk

18.90

43

Lämmastik (N)

23.10

44

nitraatlämmastik (NO3-N)

10.50

45

ammooniumlämmastik (NH4-N)

10.50

46

Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks (lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)

37.80

47

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, Al, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V)

7.30

48

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se, Fe, Cu)

15.70

49

pH (H2O)

6.80

50

pH (KCl)

6.80

51

Turba elektrijuhtivus

10.50

52

Turba veeimamisvõime (kiirmeetod)

14.10

53

Turba mahumass

5.20

54

Turba lagunemisaste (von Posti järgi)

5.20

55

Tihedus

5.20

 

 

 

 

ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades, taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)

 

56

Proovide eeltöötlus elementide sisalduse määramiseks (lisandub analüüs ICP-OES või ICP-MS seadmega)

37.80

57

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-OES seadmega (Ca, K, Mg, Na, NaCl (arvutuslikult Na kaudu), P, S, Al, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V)

7.30

58

Ühe elemendi sisalduse analüüs ICP-MS seadmega (As, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Se, Fe, Cu)

15.70

 

 

 

 

MUUD ANALÜÜSID

 

60

Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S

48.30

61

Kogulämmastik vees

23.10

62

Paberkandjal katseprotokolli väljastamine

3.60

 

Seemnekontrolli labori hinnakiri

2023. a hinnakirja leiate Maaelu Teadmuskeskuse (METK) kodulehelt:

https://metk.agri.ee/laboriteenused-poldkatsed/oluline/hinnakirjad-ja-tellimislehed

 

 

2022. aasta hinnad:

jrk

Analüüsi nimetus

Analüüsi hind, eurodes

 

SERTIFITSEERITAVA SEEMNEPARTII ANALÜÜSID

 

 

Tera- ja kaunvili miinimum 2500 seemet

 

1

Kompleksanalüüs

105.00

2

Üldpuhtus

33.60

3

Teiste taimede seemnete määramine

32.50

4

1000 seemne kaal

11.50

5

Idanevuse määramine

33.60

6

Idanevuse määramine puhitud seemnest

36.70

7

Odra triiptõbi

33.60

8

Odra ja nisu lendnõgi

59.80

9

Niiskuse määramine kuivatuskapiga

13.00

10

Kaera lendnõgi

30.40

11

Nisu kõvanõgi

30.40

12

Tuulekaera määramine (3 kg) va kaer

47.20

13

Tuulekaera määramine kaerast (3 kg)

66.10

14

Tuulekaera määramine (1 kg) va kaer

15.70

15

Tuulekaera määramine kaerast (1 kg)

22.00

 

Kõrrelised heintaimed miinimum 2500 seemet

 

16

Üldpuhtus

42.00

17

Täisanalüüs

59.80

18

Piiratud analüüs

40.90

19

1000 seemne kaal

22.00

20

Idanevuse määramine

40.90

21

Tuulekaera määramine (3 kg)

66.10

22

Heintaimede segu %-ne koostis, 1 liik

45.10

 

Liblikõielised heintaimed miinimum 2500 seemet

 

23

Üldpuhtus

30.40

24

Täisanalüüs

46.20

25

Piiratud analüüs

22.00

26

1000 seemne kaal

22.00

27

Idanevuse määramine

40.90

 

 

 

 

Köögivili ja lilled miinimum 2500 seemet

 

28

Üldpuhtus

30.40

29

Idanevuse määramine

40.90

30

Köögivilja idanevuse määramine puhitud seemnetest

45.10

31

1000 seemne kaal

22.00

 

 

 

 

Õlikultuurid miinimum 2500 seemet

 

32

Kompleksanalüüs

123.90

33

Üldpuhtus

45.10

34

Teiste taimede seemnete määramine

43.00

35

1000 seemne kaal

22.00

36

Idanevuse määramine

40.90

37

Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest

45.10

 

 

 

38

Tuulekaera määramine kõikidest liikidest v.a. teravili, kõrrelised heintaimed

51.40

 

 

 

39

ISTA Sertifikaat

24.10

40

Sertifikaadi/protokolli dublikaat

24.10

41

Koolitus 1 päev Sakus

60.00

42

Ametlike proovivõtjate täiendkoolitus Eesti piires

110.00

43

Proovivõtja audit Eesti piires

110.00

 

 

 

 

LIHTANALÜÜSID

 

 

Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet

 

54

Üldpuhtus

16.80

55

Teiste taimede seemnete määramine

16.80

56

1000 seemne kaal

11.50

57

1000 seemne kaal puhitud seemnetest

13.60

58

Idanevuse määramine

16.80

59

Idanevuse määramine puhitud seemnetest

22.00

60

Eluvõime määramine

31.50

61

Niiskuse määramine kuivatuskapiga

13.00

62

Niiskuse määramine (kiirmeetodil)

13.00

63

Kahjurite määramine

10.50

 

 

 

 

Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet

 

64

Üldpuhtus

24.10

65

Teiste taimede seemnete määramine

29.40

66

1000 seemne kaal

22.00

67

Idanevuse määramine

28.30

68

Niiskuse määramine kuivatuskapiga

13.00

69

Kahjurite määramine

10.50

 

 

 

 

Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet

 

70

Üldpuhtus

24.10

71

Teiste taimede seemnete määramine

29.40

72

1000 seemne kaal

22.00

73

Idanevuse määramine

28.30

74

Niiskuse määramine kuivatuskapiga

13.00

75

Kahjurite määramine

10.50

 

 

 

 

Köögivili ja lilled miinimum 1250 seemet

 

76

Üldpuhtus

24.10

77

1000 seemne kaal

22.00

78

Idanevuse määramine

28.30

79

Idanevuse määramine puhitud seemnetest

35.70

80

Niiskuse määramine kuivatuskapiga

13.00

 

 

 

 

Õlikultuurid miinimum 1250 seemet

 

81

Üldpuhtus

24.10

82

Teiste taimede seemnete määramine

24.10

83

1000 seemne kaal

22.00

84

Idanevuse määramine

28.30

85

Niiskuse määramine kuivatuskapiga

13.00

86

Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest

36.70

87

Paberkandjal katseprotokolli väljastamine

3.60

 

 

 

 

Metsakultuurid

 

 

Peeneseemnelised liigid (kask, lepp, haab)

 

88

Üldpuhtus

40.00

89

1000 seemne kaal

21.00

90

Idanevuse määramine

39.00

 

Keskmise seemnega liigid (kuusk, mänd, lehis, ebatsuuga, nulg)

 

91

Üldpuhtus

29.00

92

1000 seemne kaal

21.00

93

Idanevuse määramine

39.00

94

Eluvõime määramine

30.00

 

 

 

 

Suureseemnelised ja erilist töötlemist nõudvad liigid (tamm, vaher, saar, pärn, jalakas)

 

95

Üldpuhtus

32.00

96

1000 seemne kaal

11.00

97

Idanevuse määramine

32.00

98

Eluvõime määramine

30.00

 

 

 

 

Seemnesegud

 

99

Liikide eraldamine idanevuse analüüsiks

45.10

100

Idanevuse määramine üks liik

40.90


 

Teravilja ja söötade labori hinnakiri

2023. a hinnakirja leiate Maaelu Teadmuskeskuse (METK) kodulehelt:

https://metk.agri.ee/laboriteenused-poldkatsed/oluline/hinnakirjad-ja-tellimislehed

2022. aasta hinnad:

jrk

Analüüsi nimetus

Analüüsi hind, eurodes

 

SÖÖDA JA TERAVILJA ANALÜÜSID

 

23

Niiskuse (referentsmeetod)

13.00

24

Niiskuse määramine ekspressmeetodil

13.00

25

Organoleptiline hindamine (teravili ja teraviljasaadused)

16.80

26

Nakatatuse määramine (teravili ja teraviljasaadused)

13.10

27

Teravilja lisandite määramine

26.20

28

Teraviljatoodete lisandite määramine

26.20

29

Kaunviljade lisandite  määramine

26.20

30

Õlikultuuride lisandite määramine

26.20

31

Maitseainete lisandite määramine

26.20

32

Maisi lisandite määramine

26.20

33

Rukki tungaltera visuaalne määramine (EÜ määrus 152/2009)

26.20

34

Metallilisandite määramine (teravili ja teraviljatooted õlikultuurid)

9.40

35

Sõelanalüüs (teravili, teraviljatooted ja maitseained )

12.60

36

Mahumassi määramine

7.30

37

1000 tera massi määramine tootes

13.10

38

1000 tera massi määramine kuivaines

21.00

39

Langemisarvu määramine

13.60

40

Märja kleepvalgu ja gluteenindeksi määramine

19.90

41

Happesuse määramine (teraviljatooted)

16.80

42

Keedukatse (teraviljatooted)

8.40

43

Põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine (õlikultuurid, kaunviljad)

17.30

44

Rapsi lisandite määramine ekspressmeetodil sõeluriga SLN 3

7.80

45

Tanniinisisalduse määramine põldubades

39.90

46

Kaera sõklasus

16.80

47

Happearvu ja FFA määramine õlikultuuris

28.80

48

Rapsikoogist glükosinolaatide määramine referentsmeetodil

72.40

49

Lenduv sinepiõli rapsikoogis (glükosinolaadid + niiskus)

90.70

50

Õlide peroksiidarvu määramine

39.30

51

Õlide happearvu ja vabade rasvhapete määramine määramine

22.50

52

Proteiin/Valk/lämmastik (Kjeldahl)

31.50

53

Toorkiu määramine

24.10

54

Neutraalkiu (NDF) määramine

32.50

55

Happekiu (ADF) määramine

28.30

56

Ligniinisisalduse määramine

32.50

57

Toortuha määramine

18.90

58

Soolhappes lahustumatu tuha määramine

37.80

59

Toorrasvasisalduse määramine (Soxtec)

24.10

60

Kogu rasva sisalduse määramine happehüdrolüüsiga (sega-, täiendsöödad)

42.00

61

Õlikultuuride seemnete õlisisalduse määramine referentsmeetodil (Soxtec)

59.80

62

Tärklisesisalduse määramine

32.50

63

Suhkru sisalduse määramine

32.50

64

Aminohapete määramine (lüsiin, metioniin, tsüsteiin, treoniin)

261.40

65

Sööda metaboliseeruva energia analüüs ja arvutamine SIGA, VEIS , KANAD (klassikaliste analüüsidega)

101.80

66

Proovi ettevalmistus (proovi kuivatamine, jahvatamine, pakendamine)

9.30

 

 

 

 

NIR analüüsid

 

 

Teravilja NIR analüüsid Niiskuse, toorproteiini ja mahumassi määramine (nisu, oder, rukis, kaer)

 

67

Esimene

8.40

68

Iga järgmine

2.10

 

Segasöötade NIR analüüsid (va.mineraalsed ja täiendsöödad)

 

 

(niiskus, proteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk)

 

69

Esimene

8.40

70

Iga järgmine

2.10

71

Segasöötade (va.mineraalsed ja täiendsöödad) metaboliseeruva energia arvutamise pakett

21.00

72

Rohusilo analüüs

24.00

73

Konservvilja analüüs

24.00

74

Maisisilo analüüs

38.80

75

Miksersööda analüüs

66.10

76

Heina ekspressanalüüsipakett (kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, P, K, Ca, Mg)

18.90

77

Heintaimede metaboliseeruva energia arvutamise pakett

21.00

 

Rapsiseemne NIR analüüsid (niiskus, õli, proteiin, glükosinolaadid, klorofüll, eruukahape, FFA)

 

78

Esimene

8.40

79

Iga järgmine

2.10

 

Õlikookide ja -šrottide (raps, päevalill, soja) NIR analüüsid (niiskus, proteiin, toorkiud, rasv)

 

80

Esimene

8.40

81

Iga järgmine

2.10

82

Õlikookide metaboliseeruva energia arvutamise pakett

21.00

 

 

 

83

Paberkandjal katseprotokolli väljastamine

3.60

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi 2022. a hinnakiri

2023. a hinnakirja leiate Maaelu Teadmuskeskuse (METK) kodulehelt:

https://metk.agri.ee/laboriteenused-poldkatsed/oluline/hinnakirjad-ja-tellimislehed

2022. aasta hinnad:

jrk

Analüüsi nimetus

Analüüsi hind, eurodes

 

BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

1

Kartuli-ringmädanik (Clavibacter sepedonicus) 1 proov 200 mugulat c

84.00

2

Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat c

84.00

3

Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora)

77.00

4

Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga  1 proov

114.00

5

Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi

569.00

6

Candidatus liberibacter solanacearum - PCR-meetodiga  1 proov

102.00

7

Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega a

97.00

 

 

 

 

VIROLOOGILISED ANALÜÜSID b

 

 

ELISA-meetodiga:

 

8

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat - baashind

75.00

9

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat - 1 viirus

110.00

10

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult - baashind

58.00

11

Kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult - 1 viirus

58.00

12

Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine, 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult

403.00

13

Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi

214.00

 

Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:

 

14

Taimeviirus 1 proov - baashind

35.00

15

Taimeviirus 1 proov - 1 viirus

48.00

16*

Taimeviirus kuni 10 proovi - baashind

46.00

17*

Taimeviirus kuni 10 proovi 1 viirus

68.00

18*

Taimeviirus kuni 20 proovi - baashind

88.00

19*

Taimeviirus kuni 20 proovi - 1 viirus

108.00

20

Taimeviirus kuni 50 proovi - baashind

231.00

21

Taimeviirus kuni 50 proovi - 1 viirus

124.00

22

Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult

53.00

23

Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult

54.00

24

Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov

118.00

 

PCR/RT-PCR meetodiga:

 

25

Pospiviroid 1 proov (va CLVd)

132.00

26

Taimeviirus 1 proov - baashind

35.00

27

Taimeviirus 1 proov - 1 viirus

61.00

28

Taimeviirus kuni 10 proovi - baashind

70.00

29

Taimeviirus kuni 10 proovi 1 viirus

100.00

30

Taimeviirus kuni 20 proovi - baashind

137.00

31

Taimeviirus kuni 20 proovi - 1 viirus

159.00

32

Taimeviirus kuni 50 proovi - baashind

239.00

33

Taimeviirus kuni 50 proovi - 1 viirus

298.00

34

Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 1 proov

100.00

35

Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 10 proovi

200.00

 

 

 

 

ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

36

Entomoloogiline analüüs (Ohtlikud taimekahjurid)

77.00

37

Entomoloogiline analüüs (Tavakahjurid)

53.00

38

LIIMPÜÜNISED (1 püünis = ühte liiki putukad)

103.00

39

PCR analüüs putukate määramiseks sekveneerimisega

110.00

 

 

 

 

NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

40

Tsüstnematoodid taimsest materjalist, sh kartuli-kiduuss kartulimugulatest, mullast ja turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 400 ml/turbaproov 1000ml)

59.00

41

Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne)

63.00

42

Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest                                     (1 proov 200 mugulat)

110.00

43

Männi-laguussi puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs

76.00

44

PCR analüüs vabalt elavate nematoodide määramiseks sekveneerimisega

96.00

 

 

 

 

MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

45

India lendnõgi (Tilletia indica)

53.00

46

Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum)

97.00

47

Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum)

87.00

48

Phytophthora kernoviae

80.00

49

Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum

108.00

50

Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii 

70.00

51

Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil

110.00

52

PCR analüüs seente määramiseks sekveneerimisega

110.00

53

Umbrohtude määramine

38.00

54

Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine

47.00

 

 

 

 

MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID

 

55

Võihappebakterid e. klostriidispoorid

15.70

56

Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel

16.80

57

Hallitus- ja pärmseened (arvukus)

14.70

58

Bakterite üldarv

11.00

59

Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid)

14.70

60

Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel

17.80

61

Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril

22.00

62

Azotobacter Ashby söötmel

22.00

63

Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel

18.00

64

Piimhappebakterid e. laktobatsillid

13.30

65

Nitrifitseerijad bakterid veeagaril

24.50

66

Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel

21.00

67

Enterobakterid (Enterobacteriaceae)

14.00

68

Kolilaadsed bakterid

13.00

69

Escherichia coli

13.60

70

Salmonella spp

18.00

71

Listeria monocytogenes

23.70

72

Clostridium perfringens

19.00

73

Toksilisuse määramine Bacillus stearothermophilus'e suhtes

17.80

74

Üldtoksilisus (infusooridel)

24.00

75

Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest

45.00

76

Muud ühekordsed teenused (hind kalkulatsiooni alusel)

 

77*

Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (2 markerit)d

255.00

78*

Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (5 markerit)d

466.00

79*

Põllukultuuride sortide tuvastamine molekulaarsete markerite abil (10 markerit)d

833.00

80*

Proovide käitlemine (edastamiseks teise laborisse analüüsimisele kliendi palvel)

17.00

 

 

 

 

Tehnilise kultuuri väljastamine

 

81

Tehniline kultuur vedelsöötmel eurot/liitri kohta                                               (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt)

39.00

82

Tehniline kultuur tahkel söötmel eurot/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid)

20.00

83

Austerservik- Pleurotus ostreatus- seenekultuur teradel eurot/tükk

23.00

84

Paberkandjal katseprotokolli väljastamine

3.60

 

* Uus teenus alates 28.10.2021

 
     
 

LISAa

 

Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega: sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidae, Pseudomonas syringae pv. aesculi

 

LISA b

 

Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)

 

Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)

 

Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga:  Cucumber Mosaic virus (CMV),  Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd) jne

 

Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX

 

LISA c

 

Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid

 

LISAd

 

Põllukultuuride sortide tuvastamisel saavutada kokkulepe laboriga enne tellimuse esitamist, et kindlaks teha, kas labor saab soovitud sorte määrata ja mitme markeriga analüüsi teha.

Katsekeskustes tehtavate teenustööde 2022. a hinnakiri

2023. a hinnakirja leiate Maaelu Teadmuskeskuse (METK) kodulehelt:

https://metk.agri.ee/laboriteenused-poldkatsed/oluline/hinnakirjad-ja-tellimislehed

2022. aasta hinnad.

* muutunud hind alates 1. aprillist 2022. a. Teade meie veebil.
NB! Puuvilja- ja marjakultuuride katseid PMK ei teosta.

jrk

Teenuse nimetus

Analüüsi hind, eurodes

 

Majanduskatsed, jätkukatsed, 1 sort, ühel aastal

 

1

Talinisu

1840.00

2

Rukis

1380.00

3

Talioder

1380.00

4

Talitritikale

1380.00

5

Taliraps *

1380.00

6

Talirüps

920.00

7

Suvinisu

1840.00

8

Suvioder

1840.00

9

Suvitritikale

1840.00

10

Kaer

1840.00

11

Suviraps *

920.00

12

Suvirüps *

920.00

13

Põlduba

920.00

14

Hernes

920.00

15

Mais

460.00

16

Kartul

1200.00

17

Sojauba

460.00

18

Heintaimed

350.00

19

Haljasväetis ja vahekultuurid

460.00

20

Söödajuurviljad

600.00

21

Lina

460.00

22

Õlikanep

460.00

23

EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas

1000.00

24

EÜP katseraport

320.00

Mullaseire 2022. a hinnakiri

2022. aasta hinnad

jrk

Teenuse nimetus

Analüüsi hind, eurodes

1

1 (ühe) mullaproovi kogumine

9.00

2

GIS andmebaaside töötlemine tund

35.00

 

200 (kahesaja) ja enama mullaproovi kogumise puhul kehtib hinnasoodustus 10%

Konsulendi kutsetunnistuse andmise hinnakiri

2022. aasta hinnad (hetkel võrreldes 2021. aastaga hinnakirjas muudatusi ei ole).

jrk

Teenuse nimetus

Analüüsi hind, eurodes

1

Kutse taotlemise tasu esmataotlejale

415.00

2

Kutse taas tõendamise tasu

300.00

3

Kutse taotlemise tasu samaaegselt kahe või enama spetsialiseerumise puhul iga spetsialiseerumise kohta

300.00

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)