Usaldusväärne partner!

Hinnakirjad

Hinnakirjad

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) hinnakiri on kehtestatud direktori käskkirjaga. PMK on piiratud käibemaksukohustuslane, hindadele ei lisandu käibemaksu. Teenustööde hinnakirjad üksuste kaupa leiab menüüloendist ning linktellimislehed ja juhendid asuvad teenuste tellimise osas.

Laboriteenuste hinnakirjad on kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23 ja kehtivad kuni 01.03.2021. a.

Katsekeskustes tehtavate teenustööde hinnakiri on kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1 ja kehtivad alates 01.02.2020. a.

NB! Alates 1. märtsist 2021. a hakkavad kehtima uued hinnakirjad (kehtestatud direktori käskkirjaga 28.01.2021 nr 4):

Erijuhtudel tehtavate tööde puhul kehtivad järgmise koefitsiendid:

  • Kiirtöö x 2;
  • Suuremahuliste lepinguliste tööde puhul sätestatakse osutavate teenuste maksumus lepinguga.

Hinnakirjas esitamata analüüside ja muude teenuste puhul arvutatakse hind teenuse osutamiseks tehtavate kulutuste alusel.

Konsultatsiooniteenus hind olenevalt osutatava teenuse mahust, sisust ja keerukusest on 10-30 eurot/tund. Konsultatsiooni täpne hind lepitakse kokku ja vormistatakse tellimusena enne konsultatsiooni andmist.

Asutuse sõiduauto kasutamise hind teenuste osutamisel on 0,30 eurot/ühe läbisõidu kilomeetri kohta.

Agrokeemia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. jaanurist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23).

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  MULLA ANALÜÜSID  
  Üksikanalüüsid  
1 pH  6.30
2 Orgaaniline süsinik - Corg  11.50
3 Lämmastik - N (Kjeldahli meetod) 21.90
4 Väävel - SO4-S 9.00
5 Boor - B 9.50
6 Lõimis (lihtmeetod) 4.95
7 P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn üksikelemendina (ICP-OES) 6.90
8 Lämmastik - N (Elemental Analyser-EA) 30.00
9 Orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
10 Lämmastik - N + orgaaniline süsinik - Corg (EA) 35.00
  Koondanalüüsid  
11 Lühianalüüs (pH, P, K) 9.25
12 Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 14.80
13 Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn) 26.65
  Kasvusubstraadi analüüsid  
14 Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg)  36.00
15 Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus, pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 42.75
     
  MINERAAL- JA LUBIVÄETISE ANALÜÜSID  
16 Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 5.00
17 pH määramine 6.30
18 Granulomeetria (sõeltest) 7.75
19 Ammooniumlämmastik (otsedestillatsioon) 22.45
20 Ammoonium- ja nitraatlämmastik (Devarda järgi) 27.90
21 Lämmastik - N karbamiidis 27.90
22 Amiidlämmastik kompleksväetistes (spektrofotomeetria) 21.75
23 Amiidlämmastik kompleksväetistes (gravimeetria) 45.65
24 Biureet karbamiidist 35.50
25 Fosfor - P (ekstraheerimine mineraalhappes, vees või ammooniumtsitraadis ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod)) 36.20
27 Kaalium - K (tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod)) 45.70
28 Kaalium - K (leekfotomeeter) 26.10
29 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos eeltöötlusega): Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 40.60
30 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
31 Veeslahustuvad elemendid (Ca, K, Mg, P, S, B, Cu, Fe, Mn, Zn) 20.15
32 Kloriidid  47.55
33 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime 25.30
34 Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsus 46.15
35 Niiskus / kuivaine 12.20
36 Lämmastik - N (EA) 30.00
     
  ORGAANILISE VÄETISE, SÕNNIKU JA TURBA ANALÜÜSID  
37 Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8.20
38 Niiskus / kuivaine 12.25
39 Orgaaniline aine / tuhk 18.15
40 Lämmastik (N) 21.90
41 nitraatlämmastik (NO3-N)  9.95
42 ammooniumlämmastik (NH4-N) 9.95
43 Elemendid (Ca, K, Mg, P, B, Cu, Mn) esimene element 20.15
44 iga järgnev element meetodi piires 7.00
45 pH määramine 6.30
46 Turba elektrijuhtivus 9.70
47 Turba veeimamisvõime (kiirmeetod) 13.40
48 Turba mahumass 4.60
49 Turba lagunemisaste (von Posti järgi) 4.60
  Koondanalüüsid  
50 Põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86.15
51 Täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107.50
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE (toiduainetes, söötades, taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes)  
52 Ühe elemendi sisaldus  ICP-MS-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): As, Cd, Pb, Hg, Se,  B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 55.10
53 Iga täiendav element meetodi piires 14.90
54 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega): Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 40.60
55 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
56 1 proov - Se +2 elementi (nt Zn ja Cu) 109.70
57 1 proov - 4 elementi (raskmetallid) 99.80
     
  ELEMENTIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE vees  
58 Ühe elemendi sisaldus ICP-OES-iga: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20.15
59 Iga täiendav element meetodi piires 7.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
60 Tseesium - Cs (gamma-radiomeeter) 40.15
61 Dreenivee koondanalüüs Ca, K, P, NO3, NH4, S 46.00
62 Kogulämmastik vees  22.30
63 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.5

Seemnekontrolli laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Hinnad alates 1. jaanurist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23).

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind eurodes
  SERTIFITSEERITAVA SEEMNEPARTII ANALÜÜSID  
  Tera- ja kaunvili miinimum 2500 seemet  
1 Kompleksanalüüs 99.60
2 Üldpuhtus 31.20
3 Teiste taimede seemnete määramine 30.40
4 1000 seemne kaal 10.70
5 Idanevuse määramine  31.20
6 Idanevuse määramine puhitud seemnest 34.30
7 Odra triiptõbi 32.00
8 Odra ja nisu lendnõgi 56.60
9 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.70
10 Kaera lendnõgi 28.20
11 Nisu kõvanõgi  28.20
12 Tuulekaera määramine (3 kg) va kaer  44.90
13 Tuulekaera määramine kaerast (3 kg) 63.00
     
  Kõrrelised heintaimed miinimum 2500 seemet  
14 Üldpuhtus 39.90
15 Täisanalüüs 57.00
16 Piiratud analüüs 38.85
17 1000 seemne kaal 20.30
18 Idanevuse määramine 38.95
19 Tuulekaera määramine (3 kg) 63.00
20 Heintaimede segu %-ne koostis, 1 liik 42.85
     
  Liblikõielised heintaimed miinimum 2500 seemet  
21 Üldpuhtus 28.80
22 Täisanalüüs 43.90
23 Piiratud analüüs 20.70
24 1000 seemne kaal 20.30
25 Idanevuse määramine 38.95
     
  Köögivili ja lilled miinimum 2500 seemet  
26 Üldpuhtus 28.80
27 Idanevuse määramine 38.95
28 Köögivilja idanevuse määramine puhitud seemnetest 42.85
29 1000 seemne kaal 20.30
     
  Õlikultuurid miinimum 2500 seemet  
30 Kompleksanalüüs 118.00
31 Üldpuhtus 42.75
32 Teiste taimede seemnete määramine 40.55
33 1000 seemne kaal 20.3
34 Idanevuse määramine 38.95
35 Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest 42.85
     
36 Tuulekaera määramine kõikidest liikidest v.a. teravili, kõrrelised heintaimed 48.80
     
37 ISTA Sertifikaat 22.40
38 Sertifikaadi/protokolli duplikaat 22.40
39 Koolitus 1 päev Sakus 55.00
40 Ametlike proovivõtjate täiendkoolitus Eesti piires 105.00
41 Proovivõtja audit Eesti piires 105.00
     
  LIHTANALÜÜSID  
  Tera- ja kaunvili miinimum 1250 seemet  
52 Üldpuhtus 15.70
53 Teiste taimede seemnete määramine 15.20
54 1000 seemne kaal 10.70
55 1000 seemne kaal puhitud seemnetest 12.70
56 Idanevuse määramine 15.70
57 Idanevuse määramine puhitud seemnetest 20.70
58 Eluvõime määramine 29.80
59 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.70
60 Niiskuse määramine (kiirmeetodil) 10.80
61 Kahjurite määramine 10.00
     
  Kõrrelised heintaimed miinimum 1250 seemet  
62 Üldpuhtus 22.70
63 Teiste taimede seemnete määramine 27.70
64 1000 seemne kaal 20.30
65 Idanevuse määramine 26.90
66 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.70
67 Kahjurite määramine 10.00
     
  Liblikõielised heintaimed miinimum 1250 seemet  
68 Üldpuhtus 22.70
69 Teiste taimede seemnete määramine 27.70
70 1000 seemne kaal 20.30
71 Idanevuse määramine 26.90
72 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.70
73 Kahjurite määramine 10.00
     
  Köögivili ja lilled miinimum 1250 seemet  
74 Üldpuhtus 22.70
75 1000 seemne kaal 20.30
76 Idanevuse määramine 26.90
77 Idanevuse määramine puhitud seemnetest 33.90
78 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.70
     
  Õlikultuurid miinimum 1250 seemet  
79 Üldpuhtus 22.70
80 Teiste taimede seemnete määramine 22.70
81 1000 seemne kaal 20.30
82 Idanevuse määramine 26.90
83 Niiskuse määramine kuivatuskapiga 12.70
84 Õlikultuuride idanevuse määramine puhitud seemnetest 34.90
85 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50

Söötade ja jääkide labori teenustööde hinnakiri

Hinnad kehtuvad alates 1. jaanurist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 05.11.2019 nr 23).

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  TERAVILI JA TERAVILJATOOTED KAUNVILJAD   
1 Niiskuse määramine teraviljas ja teraviljasaadustes (referentsmeetod) 12.70
2 Niiskuse määramine ekspressmeetodil (teravili) 7.95
3 Organoleptiline hindamine (teravili ja teraviljasaadused) 12.05
4 Nakatatuse määramine 12.65
5 Teravilja lisandite määramine käsitsi meetodil  25.40
6 Botaaniline puhtus 25.40
7 Rukki tungaltera 25.40
8 Teraviljatoodete lisandite määramine käsitsi meetodil 18.60
9 Teravilja sekkumisostu lisandite määramine (EÜ) nr 1272/2009 ja (EÜ) 742/2010 ning 15587 järgi 25.55
10 Metallilisandite määramine 9.00
11 Teravilja, jahu ja manna jahvatusjämeduse määramine (sõelanalüüs) 11.55
12 Toorproteiini/lämmastiku  määramine (referentsmeetod) 29.55
13 Toorproteiini määramine (ekspressanalüüs  teraviljale) 7.10
14 Mahukaalu määramine 6.20
15 1000 tera massi määramine ("Numigral") 12.20
16 Langemisarvu määramine 12.50
17 Märja kleepvalgu määramine (sisaldus, gluteenindeks) 18.65
18 Tuhasisalduse määramine teraviljasaadustes 29.40
19 Happesuse määramine teraviljasaadustes 15.80
20 Farinogrammi läbiviimine 67.30
21 Keedukatse (teraviljasaadused) 7.70
22 Nisu setteväärtuse (Zeleny arv) määramine 73.90
23 Viskogrammi (amülogrammi) läbiviimine 49.65
24 Küpsetus (jahu analüüs, taigna ja toote kvaliteet) 111.55
25 Tärklisesisalduse määramine 30.85
26 Nisutera ja odratera tärklisesisalduse määramine ekspressmeetodil 7.50
27 Kaunviljade  lisandite määramine 25.05
28 Kaunviljade põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine 16.45
29 Tanniinisisalduse määramine põldubades 38.10
30 Kaera sõklasus 15.15
     
  SÖÖDAD   
31 Proovi ettevalmistus kui proov vajab eelnevat homogeniseerimist või kuivatamist 6.40
32 Niiskuse määramine (referentsmeetod) 12.40
33 Toorproteiini/lämmastiku  määramine (referentsmeetod) 29.55
34 Toorkiu määramine (referentsmeetodil)  22.80
35 Toortuha määramine söödas (referentsmeetod) 17.95
36 Toorrasvasisalduse määramine (referentsmeetod)  22.95
37 Kogu toorrasva sisalduse määramine happehüdrolüüsiga (sega-, täiendsöödad) 39.70
38 Segasöötade ekspressanalüüsi pakett (niiskus, proteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk) (va.mineraalsed ja täiendsöödad) 17.35
39 Tärklisesisalduse määramine 30.85
40 Suhkru sisalduse määramine köögiviljas, taimedes, söötades 30.85
41 Neutraalkiu (NDF) määramine  30.80
42 Happekiu (ADF) määramine 27.05
43 Ligniinisisalduse määramine 30.80
44 Soolhappes lahustumatu tuhk 36.10
45 Aminohapete määramine (lüsiin, metioniin, tsüsteiin, treoniin) 248.65
     
  METABOLISEERUV ENERGIA SÖÖTADES  
  Energia arvutamiseks vajalikud analüüsid (siga, veis):  
  Niiskus, toorproteiin, toorkiud, toorrasv, toortuhk  
  Energia arvutamiseks vajalikud analüüsid (kanad):  
  Niiskus, toorproteiin, toorrasv, tärklis, suhkur  
46 Sööda metaboliseeruva energia arvutamine 5.30
     
  SILO JA HEINTAIMED  
47 Proovi ettevalmistus  8.90
48 SILO toiteainete ja käärimiskvaliteedi analüüs 21.20
49 Konservvilja toitainete ja käärimise kvaliteedi ekspressanalüüs 21.20
50 Maisisilo analüüs (silo ekspressanalüüs + toortuha analüüs) 36.70
51 Miksersööda analüüs (silo toitainete ja käärimiskvaliteedi analüüs + ADF + toorproteiin) 62.45
52 Heintaimede ekspressanalüüsipakett (kuivaine, proteiin, ADF, NDF, tuhk, P, K, Ca, Mg) 17.35
53 Heintaimede metaboliseeruva energia arvutamine 5.30
     
  ÕLIKULTUURIDE SEEMNED (raps, rüps, lina,kanep, seesam, sinep)  
54 Niiskuse määramine referentsmeetodil 12.40
55 Õlikultuuride seemnete õlisisalduse määramine referentsmeetodil (Soxtec) 57.40
56 Klorofüllisisalduse määramine referentsmeetodil. 34.40
57 Vabade rasvhapete määramine (FFA) 27.50
58 Happearvu ja FFA määramine õlikultuuris 30.25
59 Õlikultuuride seemnete 1000 tera mass 20.30
60 Õlikultuuride lisandite määramine 25.40
61 Metallilisandite määramine  9.00
62 Õlikultuuride põhivärvist erinevat värvi seemnete määramine 16.45
63 Rapsiseemnest niiskuse määramine ekspressmeetodil  7.95
64 Rapsi seemnete niiskuse ja õli määramine ekspressmeetodil 11.05
65 Rapsiseemne ekspressanalüüs (niiskus, õli, proteiin, glükosinolaadid, klorofüll, eruukahape, FFA) 20.00
66 Rapsi lisandite määramine ekspressmeetodil sõeluriga SLN 3 7.40
67 Lenduv sinepiõli rapsis (glükosinolaadid + niiskus) 82.90
     
  ÕLIKOOGID  
68 Õlikookide ja -šrottide (raps, päevalill, soja) ekspressanalüüsi pakett (niiskus, proteiin, toorkiud, rasv) 19.30
69 Glükosinolaatide määramine referentsmeetodil. 69.30
70 Lenduv sinepiõli rapsikoogis (glükosinolaadid + niiskus) 86.40
     
  ÕLID  
71 Õlide happearvu määramine 21.50
72 Õlide peroksiidarvu määramine 37.50
73 Vabade rasvhapete määramine (FFA) 21.50
     
  ELEMENTIDE N, C, H, S (Dumas meetod) MÄÄRAMINE, sisaldab proovi ettevalmistamist  
74 Taimsesmaterjalis või mullas elementide N, C, H, S määramine (Dumas meetod,kogusisaldus) 51.25
75 Mullas elementide N ja orgC sisalduse määramine  53.45
76 Mullas N ja orgC sisalduse suhte määramine 54.95
     
  Kompleksanalüüsid  
  ALATES 10. PROOVIST ÜLDJÄRJEKORRA ALUSEL. KIIRTÖÖD EI TEOSTATA  
77 RUKKI või TRITIKALE ANALÜÜS varumisnäitajate järgi, niiskus mahumass prot langemisarv, 1000 tera mass 16.35
78 NISU ANALÜÜS (niiskus, proteiin, mahukaal, märg kleepvalk, langemisarv, 1000 tera mass) 29.60
79 ODRA ANALÜÜS (niiskus, mahukaal, proteiin, sõelanalüüs, 1000 tera mass)  15.65
80 HERNE ANALÜÜS (niiskus,  proteiin 1000 tera mass) 20.65
81 KAERA  ANALÜÜS (niiskus, mahukaal,proteiin, sõklasus, 1000 tera mass)  17.65
82 KARTUL (niiskus, lämmastik, tärklis, suhkur) 45.97
83 UBA ( niiskus, proteiin, tanniin, 1000 tera mass) 44.62
84 SILOMAIS (niiskus, proteiin, tärklis, suhkur, ADF, NDF) 62.81
85 ÕLI KANEP ( niiskus, õli, 1000 tera mass) 37.88
     
86 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDE MÄÄRAMINE  
1 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas QuEChERS-meetodil (GC-MSD; LC-MS/MS)  407.80
2 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades: ditiokarbamaatide summa gaasikromatograafiliselt (GC-ECD/MSD) 115.80
3 Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas vedelikkromatograafiliselt. Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis. (LC-MS) 155.05
4 Chlormequati, mepiquati jäägi määramine teraviljast ja puuviljast vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 155.20
5 Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (LC-MS) 42.70
6 Bromiidiooni (anorgaanilise kogubroomiidi) sisalduse määramine taimset päritolu toidus gaasikromatograafiliselt (GC-ECD) 129.00
7 Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) vedelikkromatograafilisel meetodil (LC-MS) 157.05
8 Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide määramine rasvarikastest toiduainetest gaasikromatograafiliselt (GC-MS) 176.15
9 Ditianooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 100.50
10 Cyromazine jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 93.80
11 Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt; Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- ja/või vedelikkromatograafiliselt 97.20
12 Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimse päritoluga proovis või mullas QuEChERS-meetodil 121.75
     
  MÜKOTOKSIINIDE SISALDUSE MÄÄRAMINE  
13 Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2  sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud köögiviljades, kakaos vedelikkromatograafilisel meetodil kolonnijärgse deriveerimisega 158.00
14 Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puuviljades vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 137.40
15 Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
16 Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (LC/MS) 137.40
17 Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
18 Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljas, teraviljatoodetes, loomasöödas vedelikkromatograafilisel meetodil (HPLC/FL) 134.20
19 Mükotoksiinide DON, ZON, T-2 ja HT-2 määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (LC-MS) 210.00
     
  MUUD ANALÜÜSID  
20 Nitraadi sisalduse määramine  puu- ja köögiviljades Cd - kolonniga. 13.00
21 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50

 

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenustööde hinnakiri

Alates 1. veebruarust 2020. a kehtib taimetervise ja mikrobiloogia labori teenustöödele uus hinnakiri (kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1) 

  Analüüsi nimetus Analüüsi hind  eurodes
  BAKTERIOLOOGILISED ANALÜÜSID  
1 Kartuli-ringmädanik (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 1 proov 200 mugulat c 80.00
2 Pruun-baktermädanik (Ralstonia solanacearum) 1 proov 200 mugulat c 80.00
3 Viljapuu bakterpõletik (Erwinia amylovora) 72.60
4 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR-meetodiga  1 proov 109.05
5 Fütoplasmad Candidatus phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) ja Candidatus phytoplasma pyri (Pear decline phtytoplasma) PCR meetodiga – seire 50 proovi 542.45
6 Candidatus liberibacter solanacearum - (kartulist, porgandist, sellerist) PCR-meetodiga  1 proov 96.80
7 Candidatus liberibacter solanacearum - (lehekirbulistest koos entomoloogilise analüüsiga) PCR-meetodiga  1 proov 92.80
8 Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega a 92.00
     
  VIROLOOGILISED ANALÜÜSID b  
  ELISA-meetodiga:  
9 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 166.95
10 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 104.85
11 Üks kartuliviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 110.20
12 Samast proovist lisaviirus 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 54.50
13 Samast proovist 6 kartuliviiruse (PVY, PVA, PVX, PVM, PVS, PLRV) määramine, 1 proov 110 mugulat 4 kaupa grupeeritult 384.00
14 Üks taimeviirus seire kuni 77 proovi 203.60
     
  Reaalaja-RT-PCR-meetodiga:  
15 Üks taimeviirus 1 proov 78.50
16 Samast proovist lisaviirus 1 proov 45.55
17 Üks taimeviirus seire 50 proovi 338.15
18 Samast proovist lisaviirus seire 50 proovi 117.80
19 Üks kartuliviirus otse mugulast 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 102.20
20 Samast proovist lisaviirus 1 proov 100 mugulat 10 kaupa grupeeritult 50.55
21 Pepiino mosaiik viirus (Pepino Mosaic virus PepMV) tomatiseemnetest 1 proov 112.00
     
  PCR/RT-PCR meetodiga:  
22 Pospiviroid 1 proov (va CLVd)  126.00
23 Üks taimeviirus 1 proov 91.35
24 Samast proovist lisaviirus 1 proov 57.60
25 Üks taimeviirus kuni 10 proovi 161.60
26 Samast proovist lisaviirus 10 proovi 95.40
27 Üks taimeviirus kuni 20 proovi 281.90
28 Samast proovist lisaviirus 20 proovi 150.50
29 Üks taimeviirus kuni 50 proovi 510.90
30 Samast proovist lisaviirus 50 proovi 283.75
31 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 1 proov 95.15
32 Taimeviirused multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX - 10 proovi 189.45
     
  ENTOMOLOOGILISED ANALÜÜSID  
33 Entomoloogiline analüüs (1 proov = kuni 5 eri liiki putukat ilma taimse materjalita, sh liimpüünisel) 73.00
34 Entomoloogiline analüüs (1 proov = putukad taimsel materjalil) 85.00
35 Dendrolimus sp, Spodoptera frugiperda (1 proov = kuni 5 putukat) 83.00
36 Dendrolimus sp, Spodoptera frugiperda (1 proov = kuni 10 putukat) 111.00
37 Agrilus planipennis, Thrips palmi, Popilia japonica (1 proov = kuni 5 õiget putukat) 62.00
38 Anoplophora spp. 74.00
39 PCR analüüs putukate määramiseks sekveneerimisega  105.35
     
  NEMATOLOOGILISED ANALÜÜSID  
40 Tsüstnematoodid taimsest materjalist, sh kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov 250 ml/300 g)  39.65
41 Kartuli-kiduuss kartulimugulatest ja mullast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 mullaproov 400 ml) 47.35
42 Kartuli-kiduuss turbast (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) (1 proov kuni 500 ml) 53.50
43 Kartuli-kiduussi liik PCR meetodiga (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) 47.55
44 Vabalt elavad nematoodid taimsetest kudedest, lehtedest, pungadest, juurtest, vartest, mullast ja turbast (männi laguuss, ingerjad, närbussid jne) 60.00
45 Meloidogyne fallax ja Meloidogyne chitwoodi kartulimugulatest (1 proov 200 mugulat) 105.65
46 Männi-laguussi puidusiku kehast (sh. puidusiku liigi määramine). Entomoloogiline + nematoloogiline analüüs 72.30
47 PCR analüüs vabalt elavate nematoodide määramiseks sekveneerimisega  90.75
     
  MÜKOLOOGILISED ANALÜÜSID  
48 India lendnõgi (Tilletia indica) 49.85
49 Kartulivähk mullast (Synchytrium endobioticum) 91.75
50 Tamme äkksurm (Phytophthora ramorum) 82.95
51 Phytophthora kernoviae 75.55
52 Phytophthora fragariae PCR ja biomeetodiga  1 proov 82.00
53 Gibberella circinata ehk Fusarium circinatum  103.05
54 Mycosphaerella pini / Mycosphaerella dearnessii   67.00
55 Muu mükoloogiline analüüs biomeetodil ja/või mikroskopeerimismeetodil  105.00
56 PCR analüüs seente määramiseks sekveneerimisega  104.10
57 Umbrohtude määramine 35.75
58 Taimehaiguste ja -kahjurite esmane määramine 40.65
     
  MIKROBIOLOOGILISED ANALÜÜSID   
59 Võihappebakterid e. klostriidispoorid 15.10
60 Denitrifitseerijad bakterid Hiltay söötmel 16.05
61 Hallitus- ja pärmseened (arvukus) 14.15
62 Bakterite üldarv  10.60
63 Aeroobsed eosbakterid (Bacillus spp. spoorid) 13.55
64 Fusarium spp Nash ja Snyderi söötmel 16.90
65 Aktinomütseedid tärklis-ammooniumi agaril 20.80
66 Azotobacter Ashby söötmel 21.00
67 Sulfaate redutseerivad bakterid Starkey söötmel 16.85
68 Piimhappebakterid e. laktobatsillid 12.70
69 Nitrifitseerijad bakterid veeagaril 23.40
70 Tselluloosilagundajad bakterid Hutchinsoni söötmel 20.20
71 Enterobakterid (Enterobacteriaceae) 13.35
72 Kolilaadsed bakterid 12.30
73 Escherichia coli 13.05
74 Salmonella spp 17.30
75 Listeria monocytogenes 22.60
76 Clostridium perfringens 17.90
77 Toksilisuse määramine Bacillus stearothermophilus'e suhtes 16.90
78 Üldtoksilisus (infusooridel) 22.90
79 Võõrised, kivid ja osiste maksimaalne suurus settest, kompostist ja pinnasest 43.00
80 Muud ühekordsed teenused  (arvutuslik)  
     
  Tehnilise kultuuri väljastamine    
81 Tehniline kultuur vedelsöötmel EUR/liitri kohta (veinipärm, mügarbakteri preparaat jt) 37.45
82 Tehniline kultuur tahkel söötmel EUR/tükk (hallitusseened, pärmid, bakterid) 19.35
83 Austerservik- Pleurotus ostreatus- seenekultuur teradel EUR/tükk 22.00
84 Paberkandjal katseprotokolli väljastamine 3.50
     
  LISAa  
  Muu bakterioloogiline analüüs inokuleerimise, IF- või PCR meetoditega ja sekveneerimisega: sh. Xylella fastidiosa, Pseudomonas syringae pv. actinidae, Pseudomonas syringae pv. aesculi  
     
  LISAb  
  Taimeviirused Reaalaja-RT-PCR-meetodiga: Tobacco Rattle virus (TRV), Potato Mop-Top virus (PMTV), kartuli viirused  (PVY, PVA, PVM, PVX, PVS, PLRV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd)  
  Taimeviirus ELISA-meetodiga: Pepino Mosaic Virus (PepMV), Plum Pox Virus (PPV), Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Alfaalfa Mosaic Virus (AMV),  Potato Mop Top Virus (PMTV), Hosta Virus X (HVX), kartuliviirused (A, S, M, X, Y,  PLRV)  
  Taimeviirused PCR/RT-PCR meetodiga:  Cucumber Mosaic virus (CMV),  Impatiens Necrotic Spot virus (INSV), Tomato Spotted Wilt virus (TSWV), Alfalfa Mosaic virus (AMV), Hosta virus X (HVX), Black Currant Reversion virus (BRV), Plum Pox Virus (PPV), Pepino Mosaic Virus (PepMV), Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (ToLCNDV), Blueberry red ringspot virus (BRRV), viroidid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Columnea latent viroid (CLVd), Chrisanthemum stunt viroid (CSVd) jne  
  Taimeviirused RT-PCR multiplex meetodiga: CMV, INSV, TSWV, AMV ja HVX  
     
  LISAc  
  Samast kartulimugulaproovist on võimalik määrata kartuli-ringmädanikku, pruun-baktermädanikku, kvaliteediviiruseid  

Katsekeskustes tehtavate teenustööde hinnakiri

Alates 1. veebruarist 2020. a kehtib katsekeskustes tehtavatele teenustöödele uus hinnakiri (kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1).

  Nimetus Teenuse hind eurodes
  Majanduskatsed, jätkukatsed, 1 sort, ühel aastal  
1 Talinisu 1840.00
2 Rukis 1380.00
3 Talioder 1380.00
4 Talitritikale 1380.00
5 Taliraps 920.00
6 Talirüps 920.00
7 Suvinisu 1840.00
8 Suvioder 1840.00
9 Suvitritikale 1840.00
10 Kaer 1840.00
11 Suviraps 1380.00
12 Suvirüps 1380.00
13 Põlduba 920.00
14 Hernes 920.00
15 Mais 460.00
16 Kartul 1200.00
17 Sojauba 460.00
18 Heintaimed 350.00
19 Haljasväetis ja vahekultuurid 460.00
20 Söödajuurviljad 600.00
21 Lina 460.00
22 Õlikanep 460.00
23 EÜP katsed, üks sort, ühel katseperioodil, ühes katsekohas 1000.00
24 EÜP katseraport 320.00

Mullaseire hinnakiri

Hinnad alates 1. veebruarist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1)

  Nimetus Teenuse hind eurodes
1 1 (ühe) mullaproovi kogumine 8.00
2 1 (üks) mullaproovi karp 0.15
3 GIS andmebaaside töötlemine tund  31.25
4 Sügavkaevete teostamine 94.25
     
  200 (kahesaja) ja enama mullaproovi kogumise puhul kehtib hinnasoodustus 10%

Ruumide rendi hinnakiri objektil Jäneda

Hinnad alates 1. veebruarist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1)

  Nimetus Teenuse hind eurodes
1 Jäneda kontori suur saal rent (tund) 13.00
2 Jäneda kontori suur saal rent (päev) 65.00
3 Jäneda kontori auditooriumid rent (tund) 6.00
4 Jäneda kontori auditooriumid rent (päev) 35.00

Trüki- ja paljundamisteenuste hinnakiri

Hinnad alates 1. veebruarist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1)

  Nimetus Teenuse hind eurodes
  Printimis- ja paljundamistööd   
1 A4, mustvalge, ühepoolne  0.07
2 A4, mustvalge, kahepoolne  0.11
3 A3, mustvalge, ühepoolne  0.14
4 A3, mustvalge, kahepoolne  0.21
5 A4, värviline tekst, piltideta (5% kate), ühepoolne  0.14
6 A4, värviline tekst, piltideta (5% kate), kahepoolne  0.23
7 A4, värviline tekst, pildid, ühepoolne  0.14
8 A4, värviline tekst, pildid, kahepoolne  2.82
9 A3, värviline tekst, pildid, ühepoolne 2.82
10 A3, värviline tekst, pildid, kahepoolne 5.62
11 Värvilise väetustarbekaardi väljatrükk A4 1 lk 0.30

Konsulendi kutsetunnistuse andmise hinnakiri

Hinnad alates 1. veebruarist 2020. a (kehtestatud direktori käskkirjaga 15.01.2020 nr 1)

  Nimetus Teenuse hind eurodes
1 Kutse taotlemise tasu esmataotlejale 415.00
2 Kutse taastõendamise tasu 300.00
3 Kutse taotlemise tasu samaaegselt kahe või enama spetsialiseerumise puhul iga spetsialiseerumise kohta 300.00

 

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)