Usaldusväärne partner!

Standardtulemused

Standardtulemused on kehtestatud metoodika alusel arvutatud näitajate kogum, mille aluseks on FADNi valimisse kaasatud ettevõtetest kogutud andmed.

Standardtulemused arvutatakse kaalutud keskmistena põllumajandustootja kohta, mis annab võimaluse üldistada valimisse kuuluvate ettevõtete näitajaid põllumajandussektorile tervikuna.

Standardtulemused annavad üksikasjaliku ülevaate nii suuruse kui ka tootmistüübi poolest erinevate tootjate gruppide majanduslikust olukorrast. Kuna nii andmete kogumise kui ka standardtulemuste arvutamise metoodika on ühtne kogu Euroopa Liidus, on võimalik analüüsida ja võrrelda erinevate liikmesriikide vastavaid näitajaid.

Standardtulemused alates 2006. aastast fadn.agri.ee/standardtulemused/

info@pmk.agri.ee
+372 672 9137
PMK Teaduse 4, 75501, Saku, Harjumaa (registrikood: 70000042)